Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

1 Có Phải Là Số Nguyên Tố Không – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

1 Có Phải Là Số Nguyên Tố Không đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về 1 Có Phải Là Số Nguyên Tố Không trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về 1 Có Phải Là Số Nguyên Tố Không:

Định nghĩa và ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Một số tự nhiên (1, 2, 3, 4, 5, 6,…) được gọi là số nguyên tố nếu nó lớn hơn 1 và không thể được biểu diễn thành tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn khác 1. Các số lớn hơn 1 không phải là số nguyên tố được gọi là hợp số.[2] Nói cách khác, là số nguyên tố nếu vật không thể chia đều thành nhiều nhóm nhỏ gồm nhiều hơn một vật,[3] hoặc dấu chấm không thể được sắp xếp thành một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng nhiều hơn một dấu chấm.[4] Chẳng hạn, trong các số từ 1 đến 6, số 2, 3 và 5 là số nguyên tố vì không có số nào khác có thể chia hết được chúng (số dư bằng 0).[5] 1 không phải là số nguyên tố vì nó đã được loại trừ ra khỏi định nghĩa. 4 = 2 × 26 = 2 × 3 đều là hợp số.

Hình minh họa cho thấy 7 là số nguyên tố vì không có số nào trong các số 2, 3, 4, 5, 6 có thể chia hết 7

Ước số của một số tự nhiên là các số tự nhiên có thể chia hết được . Mọi số tự nhiên đều có ít nhất hai ước số là 1 và chính nó. Nếu nó còn có thêm một ước số khác thì nó không thể là số nguyên tố. Từ ý tưởng đó mà ta có một định nghĩa khác về số nguyên tố: đó là những số chỉ có đúng hai ước số dương là 1 và chính nó.[6] Ngoài ra, còn có một cách diễn đạt khác nữa: là số nguyên tố nếu nó lớn hơn 1 và không có số nào trong các số có thể chia hết được nó.[7]

25 số nguyên tố đầu tiên (tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100) là:[8]

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 (dãy số A000040 trong bảng OEIS).

Không có số chẵn lớn hơn 2 nào là số nguyên tố vì một số chẵn bất kỳ có thể được biểu diễn thành . Do đó, số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất; tất cả số nguyên tố ngoài số 2 là số lẻ và được gọi là số nguyên tố lẻ.[9] Tương tự, khi được viết trong hệ thập phân, tất cả số nguyên tố lớn hơn 5 đều có tận cùng là 1, 3, 7 hoặc 9. Các số có tận cùng là chữ số khác đều là hợp số: số có tận cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc 8 là số chẵn, và số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.[10]

Tập hợp các số nguyên tố được ký hiệu là (chữ P viết hoa, in đậm)[11] hoặc (chữ P viết hoa, in đậm bảng đen).[12]

Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố (tiếng Anh là prime numbers) là tập hợp số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Có thể hiểu một cách đơn giản, với một số tự nhiên lớn hơn 1, nếu ngoài chữ số 1 và bản thân chính số đó thì nó không chia hết cho số nào khác nữa. Ví dụ các số: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29,…đều được gọi là số nguyên tố. Tập hợp số nguyên tố được ký hiệu là P.

Tính chất của số nguyên tố

Một số tính chất cơ bản của số nguyên tố sau sẽ giúp các bạn học sinh tính toán dễ dàng hơn:

– Số 2 vừa là số nguyên tố nhỏ nhất vừa là số nguyên tố chẵn duy nhất.

– Không thể giới hạn số lượng số nguyên tố, hay tập hợp các số nguyên tố là vô hạn.

– Hai số nguyên tố nhân với nhau thì tích của chúng không thể là một số chính phương.

– Ước tự nhiên nhỏ nhất (khác số 1) của một số tự nhiên là một số nguyên tố.

– Ước bé nhất (là số dương khác 1) của một hợp số b nào đó là một số nguyên tố không vượt quá căn bậc hai của b.

Số 1 có phải là số nguyên tố không?

Số 1 không phải là số nguyên tố.

Để giải thích cho trả lời này thì ta cần bắt đầu bàn về số nguyên tố. Ví dụ ta muốn biết số 429 chia hết cho số nào thì ta cần phải xét tính chia của 429 cho tất cả các số từ 1 cho đến 429. Nhưng vậy ta rất mất thời gian, ngoài ra còn nhiều số lớn hơn nữa thì sẽ chẳng thể nào mà tìm hết nhanh được.

Ta có thể biểu diễn con số đó thành tích số của nhiều số nguyên tố. Bởi mọi số tự nhiên đều có thể phân tích thành một tích số của nhiều số nguyên tố và hơn thế nữa là phải là cách duy nhất. Ví dụ: 429 = 3x11x13

Nếu 1 là số nguyên tố thì  khi phân tích một số phức hợp thành tích của nhiều số nguyên tố, lúc bấy giờ sẽ không có một lời giải duy nhất nữa. Lúc này số 429 có thể viết:

429 = 3x11x13

429 = 1x3x11x13

429 = 1x1x3x11x13

Như vậy, khi phân tích có thể tùy ý thêm các thừa số 1 vào thì sẽ không cần thiết, kết quả phân tích lại không duy nhất. Vì thế số 1 không được coi là số nguyên tố.

Bảng số nguyên tố

Dưới đây là bảng 1000 số nguyên tố đầu tiên Quý vị có thể tham khảo:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
547 557 563 569 571 577 587 593 599 601
607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733
739 743 751 757 761 769 773 787 797 809
811 821 823 827 829 839 853 857 859 863
877 881 883 887 907 911 919 929 937 941
947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013
1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069
1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151
1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223
1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291
1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373
1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451
1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511
1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583
1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657
1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733
1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811
1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889
1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987
1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053
2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129
2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213
2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269 2273 2281 2287
2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357
2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423
2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 2503 2521 2531
2539 2543 2549 2551 2557 2579 2591 2593 2609 2617
2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687
2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741
2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803 2819
2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903
2909 2917 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999
3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079
3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181
3187 3191 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257
3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331
3343 3347 3359 3361 3371 3373 3389 3391 3407 3413
3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 3491 3499 3511
3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571
3581 3583 3593 3607 3613 3617 3623 3631 3637 3643
3659 3671 3673 3677 3691 3697 3701 3709 3719 3727
3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821
3823 3833 3847 3851 3853 3863 3877 3881 3889 3907
3911 3917 3919 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989
4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051 4057
4073 4079 4091 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139
4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231
4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297
4327 4337 4339 4349 4357 4363 4373 4391 4397 4409
4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493
4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583
4591 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657
4663 4673 4679 4691 4703 4721 4723 4729 4733 4751
4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831
4861 4871 4877 4889 4903 4909 4919 4931 4933 4937
4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003
5009 5011 5021 5023 5039 5051 5059 5077 5081 5087
5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179
5189 5197 5209 5227 5231 5233 5237 5261 5273 5279
5281 5297 5303 5309 5323 5333 5347 5351 5381 5387
5393 5399 5407 5413 5417 5419 5431 5437 5441 5443
5449 5471 5477 5479 5483 5501 5503 5507 5519 5521
5527 5531 5557 5563 5569 5573 5581 5591 5623 5639
5641 5647 5651 5653 5657 5659 5669 5683 5689 5693
5701 5711 5717 5737 5741 5743 5749 5779 5783 5791
5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857
5861 5867 5869 5879 5881 5897 5903 5923 5927 5939
5953 5981 5987 6007 6011 6029 6037 6043 6047 6053
6067 6073 6079 6089 6091 6101 6113 6121 6131 6133
6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221
6229 6247 6257 6263 6269 6271 6277 6287 6299 6301
6311 6317 6323 6329 6337 6343 6353 6359 6361 6367
6373 6379 6389 6397 6421 6427 6449 6451 6469 6473
6481 6491 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571
6577 6581 6599 6607 6619 6637 6653 6659 6661 6673
6679 6689 6691 6701 6703 6709 6719 6733 6737 6761
6763 6779 6781 6791 6793 6803 6823 6827 6829 6833
6841 6857 6863 6869 6871 6883 6899 6907 6911 6917
6947 6949 6959 6961 6967 6971 6977 6983 6991 6997
7001 7013 7019 7027 7039 7043 7057 7069 7079 7103
7109 7121 7127 7129 7151 7159 7177 7187 7193 7207
7211 7213 7219 7229 7237 7243 7247 7253 7283 7297
7307 7309 7321 7331 7333 7349 7351 7369 7393 7411
7417 7433 7451 7457 7459 7477 7481 7487 7489 7499
7507 7517 7523 7529 7537 7541 7547 7549 7559 7561
7573 7577 7583 7589 7591 7603 7607 7621 7639 7643
7649 7669 7673 7681 7687 7691 7699 7703 7717 7723
7727 7741 7753 7757 7759 7789 7793 7817 7823 7829
7841 7853 7867 7873 7877 7879 7883 7901 7907 7919

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Con gái có nên học luật kinh tế?

Luật kinh tế là một tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế được phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau cũng như giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước về kinh…

Hợp số là gì? Ví dụ về hợp số

Trong toán học, hợp số có thể được định nghĩa là những số có nhiều hơn hai ước. Các số không phải là số nguyên tố là hợp số vì chúng chia hết cho nhiều hơn hai…

Ví dụ về hàm ý hội thoại

Hàm ý là việc sử dụng một từ hoặc cụm từ để gợi ý một ý nào đói khác với nghĩa đen của nó, hàm ý cũng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như mời mọc, rủ rê, từ chối hoặc có khi là lời thiếu thiện…


Xem thêm

Tại sao 1 không phải là một số nguyên tố?

Câu trả lời cho điều này nằm ở định nghĩa của chính số nguyên tố. Để một số được gọi là số nguyên tố , nó phải chỉ có hai thừa số dương . Bây giờ, với 1, số ước hoặc thừa số dương chỉ là một, tức là chính nó là 1. Vì vậy, số một không phải là số nguyên tố.

Chú ý: 2 là số nhỏ nhất thoả mãn định nghĩa về số nguyên tố.

Hãy tự mình thử: Máy tính số nguyên tố

Vì vậy, 1 được gọi là gì nếu nó không phải là một số nguyên tố?

Số một không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số. Trong toán học, có nhiều loại số khác nhau, trong đó số 1 rơi vào. Vì vậy, 1 có thể được gọi bằng bất kỳ cách nào sau đây:

 • Một số tự nhiên
 • Một số lẻ
 • Một số hữu tỉ
 • Một số nguyên dương
 • Một số nguyên

Cũng kiểm tra: Cách tìm số nguyên tố

Nhưng, Tại sao 1 không phải là một số tổng hợp?

Câu trả lời cho điều này cũng nằm trong định nghĩa của các số tổng hợp. Theo định nghĩa, một số hợp là một số tự nhiên có nhiều hơn hai thừa số dương . Nhưng, 1 chỉ có 1 yếu tố tức là 1 chính nó. Vì vậy, một không phải là một số tổng hợp.

Dấu hiệu chia hết cho 7

A. Số nguyên tố

– Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Ví dụ về số nguyên tố như: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ….

– Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước. Ví dụ: 4; 6; 8; 12; 20; …

Chú ý: Số 0 và số 1 không là số nguyên tố.

Số 1 không là số nguyên tố

B. Các số nguyên tố nhỏ hơn 100

Các số nguyên tố từ 1 đến 100

S = {2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97}

C. Tính chất của số nguyên tố

– Số nguyên tố nhỏ nhất vừa là số nguyên tố chẵn duy nhất là số 2.

– Không thể giới hạn số lượng số nguyên tố cũng như tập hợp các số nguyên tố. Nói cách khác, số nguyên tố là vô hạn.

– Khi hai số nguyên tố nhân với nhau thì tích của chúng không thể là một số chính phương.

– Ước tự nhiên nhỏ nhất khác 1 của một số tự nhiên được coi là số nguyên tố.

– Ước bé nhất là một số dương khác 1 của một tập hợp số b bất kỳ là một số nguyên tố nếu không vượt quá căn bậc hai của b.

——————————————–

Hy vọng tài liệu Số nguyên tố là gì? sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi nhớ lý thuyết về các đường trong tam giác từ đó vận dụng giải các bài toán về tam giác một cách dễ dàng, chuẩn bị hành trang kiến thức vững chắc trong năm học lớp 6. Chúc các em học tốt

1. Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 không phải là tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nói cách khác, số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

2. Bảng số nguyên tố

Dựa theo định nghĩa trên ta có bảng các số nguyên tố nhỏ hơn nhỏ hơn 100:

Từ bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 ta thấy có 25 số: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Trong đó:

 • Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.
 • Số có 1 chữ số thì số 7 là số nguyên tố lớn nhất.
 • Số có 2 chữ số thì số 11 là số nguyên tố nhỏ nhất.
 • Số có 2 chữ số thì số 97 là số nguyên tố lớn nhất.

Tương tự bạn có thể tự lập được bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

Trong đó:

 • Số có 3 chữ số thì số 101 là số nguyên tố nhỏ nhất.
 • Số có 3 chữ số thì số 997 là số nguyên tố lớn nhất.

3. Hợp số là gì?

Hợp số là một số tự nhiên có thể biểu diễn thành tích của hai số tự nhiên khác nhỏ hơn nó. Một định nghĩa khác tương đương: hợp số là số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó.

Trên đây là những chia sẻ về số nguyên tố bạn cần biết. Hy vọng với những chia sẻ chi tiết ở trên sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình học tập.

Số nguyên tố là gì? Ví dụ minh họa

Số nguyên tố là tập hợp các số tự nhiên >1, chia hết cho 1 và chính nó. Hoặc hiểu một cách đơn giản, những số tự nhiên nào lớn hơn 1, không chia được cho số nào khác ngoài số 1 và chính số đó thì đó là số nguyên tố.

Ví dụ số nguyên tố là 3, 5, 7, 13, 17, 23, 29, 97, 101, 997…

Định nghĩa về số nguyên tố

Tính chất số nguyên tố là gì?

Bạn đã biết số nguyên tố là gì. Vậy bạn có thắc mắc các tính chất đặc trưng của số nguyên tố là gì không? Dưới đây là các thông tin chi tiết về các tính chất này. Nắm rõ điều này sẽ giúp bạn tính toán số nguyên tố nhanh chóng, dễ dàng hơn.

 • 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất. Đây cũng là số nguyên tố nhỏ nhất.
 • Ước tự nhiên nhỏ nhất #1 của một số tự nhiên là số nguyên tố.
 • Số nguyên tố là vô hạn.
 • Tích của 2 số nguyên tố không thể là một số chính phương.
 • Một tập hợp số c bất kỳ có ước nhỏ nhất là một số dương (x) với điều kiện x #1 và x< √c thì x là số nguyên tố.

Sự thật về số nguyên tố nhỏ nhất

Hướng dẫn các cách tìm số nguyên tố

Dưới đây là một số cách tìm số nguyên tố mà bạn có thể tham khảo để áp dụng khi cần.

 • Cách 1: Tìm số nguyên tố A trong khoảng 2 – (A – 1)

Nếu A < 2 thì A không phải số nguyên tố

Nếu A > 2 và trong khoảng 2 – (A- 1) không có số A chia hết thì A là số nguyên tố.

Ví dụ A = 13, trong khoảng 2 – 12 có các số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 13 không chia hết cho số nào => 13 là một số nguyên tố.

 • Cách 2: Tìm số nguyên tố A trong khoảng 2 – (A – 2)

Nếu trong khoảng 2 – (A – 2) có số lẻ mà A không chia hết thì A là số nguyên tố.

Ví dụ A = 13, trong khoảng 2 – 11 có các số lẻ là 3, 5, 7, 9; 13 không chia hết cho số nào => 13 là một số nguyên tố.

 • Cách 3: Dùng máy tính cầm tay tìm số nguyên tố

Để kiểm tra xem A có phải số nguyên tố không, bạn thực hiện như sau: Nhập A > “=” > Shift + FACT.

Nếu kết quả hiển thị là A thì A là số nguyên tố.

Nếu kết quả hiển thị là phép nhân thì A không phải số nguyên tố.

Số nguyên tố và hợp số là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Câu hỏi 1:

a) Tìm tập hợp các ước của 13. Số 13 có phải là số nguyên tố không?

b) Tìm tập hợp các ước của 18. Số 18 có phải là số nguyên tố không?

Giải

a) Ư(13) = {1; 13}

Số 13 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 13.

b) Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

Số 18 không phải là số nguyên tố vì ngoài hai ước là 1 và 18, nó còn có các ước khác nữa là 2; 3; 6; 9.

→ Số 18 là một hợp số.

Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.

✨ Để chứng tỏ số tự nhiên a lớn hơn 1 là hợp số, ta chỉ cần tìm một ước của a mà khác 1 và khác a.

Câu hỏi 2: Cho các số: 12; 13; 15; 24. Trong các số đó:

a) Số nào là số nguyên tố? Vì sao?

b) Số nào là hợp số? Vì sao?

Giải

a) Số 13 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 13.

b) Số 12 là hợp số vì ngoài hai ước là 1 và 12, nó còn có ít nhất một ước nữa là 2.

Số 15 là hợp số vì ngoài hai ước là 1 và 15, nó còn có ít nhất một ước nữa là 3.

Số 24 là hợp số vì ngoài hai ước là 1 và 24, nó còn có ít nhất một ước nữa là 2.

Câu hỏi 3: Cho a là một số tự nhiên lớn hơn 1. Khẳng định sau đúng hay sai: “Nếu a chỉ chia hết cho 1 và chính nó thì a là số nguyên tố”?

Bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000

Để biết một số tự nhiên nhỏ hơn 1000 có phải là số nguyên tố hay không, ta có thể tra bảng sau:

Bảng SỐ NGUYÊN TỐ NHỎ HƠN 1000

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số trong các số sau (có thể tra bảng trên để biết): 7; 25; 31; 42; 98; 827?

Bài tập 2: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) Mọi số nguyên tố đều là số tự nhiên lẻ.

b) Số nguyên tố nhỏ nhất là 2.

c) Một số tự nhiên mà không phải là số nguyên tố thì là hợp số.

d) Tất cả các hợp số đều không phải là số nguyên tố.

Ngoài những thông tin về chủ đề 1 Có Phải Là Số Nguyên Tố Không này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về 1 Có Phải Là Số Nguyên Tố Không trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button