Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

As Soon As Là Gì – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

As Soon As Là Gì đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về As Soon As Là Gì trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về As Soon As Là Gì:

Nội dung chính

As soon as trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc as soon as được sử dụng như một liên từ. Vậy, liên từ (conjunction) trong tiếng Anh là gì? 

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to start recording!

Recording… Click to stop!

Liên từ được sử dụng để liên kết hai từ, cụm từ hoặc các mệnh đề lại với nhau. Có 3 loại liên từ cơ bản: 

 • Liên từ kết hợp: dùng để nối 2 hoặc nhiều đơn vị từ tương đương nhau (ví dụ: so, but, or, yet…) 
 • Liên từ phụ thuộc: dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính trong câu (ví dụ: when, after, because, although, even if,…)
 • Liên từ tương quan: dùng để nối 2 hoặc nhiều đơn vị từ tương đương nhau (ví dụ: both … and, not only … but also, either … or,…)

As soon as là liên từ phụ thuộc, nghĩa là “ngay khi”, dùng để nối hai mệnh đề với nhau.

Ví dụ: 

 • The baby cries as soon as she leaves the house. (Đứa trẻ bật khóc ngay khi cô ấy rời khỏi nhà.)
 • She turned on the TV as soon as she had completed her housework. (Cô ấy bật TV ngay sau khi hoàn thành xong việc nhà.) 

>> Có thể bạn quan tâm:

 • Cấu trúc spend căn bản
 • Cấu trúc After
 • Cấu trúc prefer

1. Cấu trúc as soon as ở thì hiện tại

Cấu trúc as soon as ở thì hiện tại đơn dùng để diễn tả hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cấu trúc:

S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • My sister goes to bed as soon as the clock strikes 11 p.m. (Chị tôi đi ngủ ngay khi đồng hồ điểm 10 giờ tối)
 • Daisy listens to music as soon as she wakes up. (Daisy nghe nhạc ngay khi cô ấy thức dậy)

1. Tổng quan về cấu trúc as soon as

Đầu tiên, cùng tìm hiểu về liên từ (conjunction) trong tiếng Anh.

Trong tiếng Anh, liên từ được hiểu đơn giản là những từ có chức năng liên kết hai từ, cụm từ hoặc các mệnh đề lại với nhau. Có 3 loại liên từ:

1. Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions): được dùng để kết nối hai (hoặc hơn) đơn vị từ tương đương nhau: từ vựng, cụm từ, mệnh đề,…

Ví dụ: and, but, yet, or, nor, for, so,

2. Liên từ tương quan (correlative conjunctions): được dùng để kết nối hai (hoặc hơn) đơn vị từ tương đương nhau: từ vựng, cụm từ, mệnh đề,…

Ví dụ: both … and, not only … but also, either … or, neither … nor, rather than,…

3. Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions): được dùng để bắt đầu mệnh đề phụ thuộc, nối mệnh đề này vào mệnh đề chính trong câu.

Ví dụ: because, since before, after, though, although, if, until, when, even if,…

As soon as là là một liên từ phụ thuộc, có nghĩa là “ngay khi”; diễn tả một sự việc xảy ra ngay sau một sự việc khác.

Ví dụ:

As soon as I opened the door, I realised there was someone in the room_Ngay từ khi tôi mở cửa, tôi đã nhận ra có ai đó trong phòng.

It rained as soon as she leave the house_Cô ấy vừa ra khỏi nhà thì trời mưa.

I will give him your letter as soon as I meet him_Tôi sẽ đưa anh ấy bức thư của bạn ngay khi gặp được anh ấy.

Tìm hiểu thêm các liên từ trong tiếng Anh và 90% chủ điểm ngữ pháp khác thường gặp với bộ đôi sách Hack Não Ngữ Pháp và App bài tập, ứng dụng thực tế kiến thức vừa học trong ôn tập và nâng cao tiếng Anh.

2. Cấu trúc và sử dụng as soon as trong tiếng Anh

As soon as có thể được sử dụng ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai, thể hiện 2 hành động diễn ra liên tiếp.

2.1 Cấu trúc as soon as ở hiện tại

Chúng ta dùng cấu trúc as soon as ở thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động lặp lại nhiều lần.

Công thức: 

S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • He checks his phone for messages as soon as he wakes up_Anh ấy kiểm tra điện thoại ngay khi vừa thức dậy
 • My brother opens the fridge as soon as he arrives home_Em trai tôi về đến nhà là mở tủ lạnh ra ngay
 • Jane forgives her boyfriend as soon as he says sorry even when he hits her_Jane tha thứ cho bạn trai của cô ấy ngay khi anh ta nói xin lỗi thậm chí khi anh ta đánh cô
 • My sister runs away as soon as I call her name every time_Em gái tôi chạy biến đi mỗi lần tôi gọi nó
 • She goes to school as soon as she finishes her breakfast every morning_Sáng nào cũng vậy, ăn sáng xong là con bé đi học luôn

Cấu trúc as soon as trong tiếng anh

Xem thêm:

 • As long as

2.2 Cấu trúc as soon as ở quá khứ

As soon as có thể được sử dụng để diễn tả 2 hành động nối tiếp nhau trong quá khứ.

Công thức: 

S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • She said that she alerted the police as soon as she realised what was happening_Cô ấy nói cô ấy đã báo cảnh sát ngay sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra
 • Tom turned on the TV as soon as he had completed his homework_Vừa làm xong bài tập về nhà Tom liền bật TV lên.
 • He came as soon as I had finished painting the bedroom wall_Anh ấy đến ngay lúc tôi vừa sơn xong tường phòng ngủ.
 • I felt better as soon as I drank a cup of hot chocolate_Tôi cảm thấy thoải mái hơn ngay sau khi được uống một cốc sô-cô-la nóng.
 • My mom knew I was telling a lie as soon as I spoke the first word_Mẹ tôi biết là tôi nói dối ngay khi tôi vừa mở miệng.

2.3 Cấu trúc as soon as ở tương lai

As soon as cũng có thể được sử dụng để nói về 2 hành động nối tiếp diễn ra ở tương lai chưa diễn ra ở thời điểm nói.

Công thức:

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành)

Ví dụ:

 • I’ll go to the shop as soon as it stops raining_Tôi sẽ đến cửa hàng ngay khi trời tạnh mưa
 • I’ll go home as soon as the show has ended_Tôi sẽ về nhà ngay khi buổi biểu diễn kết thúc
 • I’ll go to the dentist’s as soon as I have a toothache_Nếu bị sâu răng tôi sẽ đi nha sẽ ngay
 • As soon as you meet Janet, you will love her_Ngay khi gặp Janet, bạn sẽ yêu cô ấy

Cách dùng as soon as

Lưu ý:

Chúng ta có thể đảo as soon as và mệnh đề sau as soon as lên đầu câu mà không thay đổi ý nghĩa của câu nói:

She burst into tears as soon as she saw him.

=> As soon as she saw him, she burst into tears.

3. Bài tập cấu trúc as soon as trong tiếng Anh

Bài tập 1: Nối 2 câu cho sẵn sử dụng as soon as:

1. He received the telegram. He started at once.

2. He finished his work. He went out immediately.

3. The bus arrived. At once the passengers rushed to board it.

4. The mother saw her son. She embraced him immediately.

5. The bell rang. Presently the students ran out of the class.

6. I went to bed. I fell asleep within no time.

7. She said it. At once she realized her mistake.

8. We heard the news. At once we rushed to the hospital.

9. I saw a snake. At once I ran away.

10. My friend saw me. He stopped the car at once.

Đáp án:

1. As soon as he received the telegram, he started.

2. As soon as he finished his work, he went out.

3. As soon as the bus arrived, the passengers rushed to board it.

4. As soon as the mother saw her son, she embraced him.

5. As soon as the bell rang, the students ran out of the class.

6. As soon as I went to bed, I fell asleep.

7. As soon as she said it, she realized her mistake.

8. As soon as we heard the news, we rushed to the hospital.

9. As soon as I saw a snake, I ran away.

10. As soon as my friend saw me, he stopped the car. 

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc:

1. You may have a biscuit as soon as we …home. (get)

2. I called my mom as soon as I … to Hanoi. (arrive)

3. She went away as soon as she … a call from her dad. (receive)

4. I’ll call you as soon as I … home (get)

5. He will buy a diamond ring for his girl friend as soon as he … paid the salary (be)

6. My brother will angry with me as soon as he … my test score (see)

7. As soon as I knew the truth, you no longer … my friend any more. (be)

8. He … on the air-conditioner as soon as he … in the room. (turn/get)

9. My teacher says she … me the article as soon as she … Internet connection. (send/have)

10. As soon as you … him, remember to tell him I am waiting here. (meet)

Đáp án:

1.get 2.arrived 3.received 4.get 5.is 6.sees 7.was 8.turns/gets 9.will send/has 10.meet

Như vậy Step Up đã tổng hợp những kiến thức ngữ pháp liên quan đến cách dùng as soon as trong tiếng Anh. Đây cũng là một trong những cách để hoàn thiện thêm các ý tưởng cải thiện giao tiếp tiếng Anh trôi chảy.

Chúc bạn luôn học tốt!

Tìm hiểu thêm các liên từ trong tiếng Anh và 90% chủ điểm ngữ pháp khác thường gặp với bộ đôi sách Hack Não Ngữ Pháp và App bài tập, ứng dụng thực tế kiến thức vừa học trong ôn tập và nâng cao tiếng Anh.

Xem thêm: Cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Comments

I. Khi nào sử dụng cấu trúc as soon as 

Cấu trúc as soon as được sử dụng để nối hai mệnh đề trong câu với nhau, biểu thị hai hành động xả ra liên tiếp. Cấu trúc này có thể dùng được ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Nhưng bạn cũng nên lưu ý rằng, hai mệnh đề phải luôn luôn cũng thì với nhau.

Ví dụ: 

 • I’ll call my mother as soon as I get home.

(Tôi sẽ gọi cho mẹ tôi ngay sau khi tôi về nhà.)

 • Quan will marry her as soon as he graduate this university.

(Quân sẽ cưới cô ấy ngay sau khi tốt nghiệp đại học.0

II. Cấu trúc as soon as

Như đã nói ở trên, cấu trúc với as soon as được dùng ở tất cả các thì. Dưới đây là cấu trúc câu cụ thể cho từng thì trong tiếng Anh.

1. Cấu trúc as soon as ở hiện tại

As soon as thường được dùng ở thì hiện tại đơn với cấu trúc:

S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • He checks his phone for messages as soon as he off work.

 (Anh ấy kiểm tra  tin nhắn điện thoại ngay khi vừa tan sở.)

 • My son opens the fridge as soon as he arrives home. 

(Con trai tôi về đến nhà là mở tủ lạnh ra ngay.)

2. Cấu trúc as soon as ở quá khứ

Trong quá khứ, cấu trúc với as soon as được dùng để diễn tả 2 hành động xảy ra nối tiếp với nhau. Cấu trúc như sau:

S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • Hung turned on the TV as soon as he had completed his homework. 

(Hùng mở ti vi ngày sau khi làm xong bài tập về nhà.)

 • My mother cooked dinner as soon as came back home.

(Mẹ tôi nấu ăn tối ngay sau khi trở về nhà.)

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG CHI TIẾT CẤU TRÚC TRY AI CŨNG PHẢI BIẾT

=> GIỎI NGAY CẤU TRÚC KEEP TRONG TIẾNG ANH CÙNG LANGMASTER

3. Cấu trúc as soon as ở tương lai

Cấu trúc as soon as được dùng để nói về hai hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Cấu trúc như sau:

S1 + V (hiện tại đơn đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành)

Ví dụ:

 • I’ll go to school as soon as it stops raining. 

(Tôi sẽ đến trường ngay khi trời tạnh mưa.)

 • Hoa will go home as soon as the show has ended. 

(Hoa sẽ về nhà ngay khi buổi biểu diễn kết thúc.)

Lưu ý:

Khỉ sử dụng cấu trúc câu as soon as, bạn có thể đảo vị trí của as soon as và mệnh đề mà không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa cần biểu đạt.

Ví dụ:

 • She burst into tears as soon as she saw her mother. 

(Cô đã bật khóc ngay khi nhìn thấy mẹ của mình.)

 • As soon as she saw her mother, she burst into tears. 

(Vừa nhìn thấy mẹ của mình, cô đã bật khóc.)

1. Cấu trúc “As soon as” là gì?

Bạn cần nắm vững kiến thức liên từ trước khi tìm hiểu về “as soon as”. Bởi kiến thức liên từ là nền tảng cơ bản để hình thành cấu trúc này.

1.1 Liên từ trong tiếng Anh là gì?

Trong Tiếng Anh, liên từ là từ được sử dụng để kết nối hai từ, cụm từ hoặc các mệnh đề với nhau. Cụ thể liên từ gồm 3 loại: 

Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions): Những từ dùng để kết nối hai hoặc có thể nhiều hơn hai từ, cụm từ, hoặc mệnh đề

Ví dụ:

 • I like singing and dancing.

Tôi thích hát và nhảy múa.

Liên từ tương quan (correlative conjunctions): Những cặp từ có chức năng nối các từ, cụm từ hay mệnh đề tương đương nhau. Cặp liên từ tương quan  phải luôn đi với nhau không thể tách rời. 

Ví dụ:

 • She is both beautiful and intelligent.

Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh.

Liên từ phụ thuộc (Subordinating conjunction): Một loại liên từ được dùng để bắt đầu một mệnh đề phụ thuộc hoặc giúp mệnh đề này gắn kết với mệnh đề chính trong câu. 

Ví dụ:

 • Mary plays the piano after she finishes her homework

Mary chơi piano sau khi cô ấy hoàn thành bài tập về nhà.

Liên từ trong tiếng Anh

1.2. Vậy “as soon as” nghĩa là gì?

“As soon as” có nghĩa là “ngay khi”. Đây là một cấu trúc thuộc liên từ phụ thuộc, được dùng để diễn tả hành động xảy ra ngay sau hành động khác.

Ví dụ: 

 • As soon as you meet Jenny, you will love her. 

Ngay khi bạn gặp Jenny, bạn sẽ quý mến cô ấy.

2. Công thức và cách dùng cấu trúc “As soon as” 

2.1. Ở thì hiện tại

thì hiện tại, cấu trúc “as soon as” được sử dụng nhằm mục đích diễn tả một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cấu trúc:

S1 + V + as soon as + S2 + V

Ví dụ cách dùng “as soon as”

Ví dụ:

 • My brother runs away as soon as Mom calls his name every time.

Em trai tôi bỏ chạy ngay sau mỗi lần mẹ gọi tên em ấy.

 • My brother plays games as soon as he arrives home.

Em trai tôi chơi game ngay khi về tới nhà.

 • My mother cooks dinner as soon as she finishes her work.

Mẹ tôi nấu bữa tối ngay khi hoàn thành công việc mỗi ngày.

2.2. Ở thì quá khứ

Ở thì quá khứ, “as soon as” được sử dụng nhằm mục đích diễn tả hai hành động nối tiếp nhau.

Cấu trúc:   

S1 + V1 (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V2 (Quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • Lisa went to the cinema as soon as she had completed her homework.

Vừa làm xong bài tập về nhà Lisa đã đến rạp chiếu phim ngay.

 • She felt better as soon as she drank orange juice

Cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn ngay sau khi cô ấy uống nước ép cam.

2.3. Ở thì tương lai

Cấu trúc “as soon as” được sử dụng trong thì tương lai nhằm mục đích diễn tả một hành động nào đó được thực hiện ngay sau một hành động khác ở trong tương lai.

Ví dụ cấu trúc “as soon as”

Cấu trúc:

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành)

Ví dụ:

 • I’ll go to school as soon as it stops raining.

Tôi sẽ đến trường ngay khi trời tạnh mưa.

 • I’ll go to the hospital as soon as I have a stomachache

Tôi sẽ đến bệnh viện ngay khi bị đau bụng.

TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC AS SOON AS

Ý nghĩa

AS SOON AS là một giới từ trong tiếng Anh mang ý nghĩa là ngay khi, sử dụng để nối giữa hai mệnh đề.

Khi nào sử dụng AS SOON AS

As soon as được dùng để nối 2 mệnh đề với nhau thể hiện 2 hành động diễn ra liên tiếp. Liên từ này có thể sử dụng trong thì quá khứ và tương lai.

Công thức: Mệnh đề 1 + as soon as + Mệnh đề 2

Tùy vào hoàn cảnh của câu nói mà mệnh đề 1 và 2 ở thì hiện tại hoặc tương lai đơn (2 mệnh đề cùng thì).

Ví dụ

I’ll call you as soon as I get home
Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi về nhà

John will marry her as soon as he graduate this university
John sẽ cưới cô ấy ngay sau khi tốt nghiệp đại học

She ran away as soon as she received a call
Cô ấy chạy đi ngay lập tức sau khi nhận được một cuộc gọi

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT DÙNG AS SOON AS KHÁC

Sử dụng AS SOON AS ở đầu câu

a. Hai hành động chưa xảy ra tại thời điểm nói

Công thức: As soon as + S + V (present) …, S + will + V(inf) …

Ví dụ

As soon as I meet him, I’ll hold him tight
Ngay khi tôi gặp anh ấy, tôi sẽ ôm anh ấy thật chặt

b. Hai hành động kéo dài từ hiện tại đến hiện tại hoặc tương lai

Công thức: As soon as + S + have/has + V (past participle) …, S + will + V(inf) …

Ví dụ

As soon as I have finished the show, I’ll go home
Ngay sau khi kết thúc show, tôi sẽ về nha ngay

Sử dụng AS SOON AS trong câu đảo ngữ

Công thức:

As soon as + S + V (past)…, S + V (past)…

➥ No sooner/Hardly + had + S + V (past participle) + than/when + S + V (past)

Ví dụ

As soon as my son finished his homework, he went to bed
=> No sooner/Hardly had my son finished his homework than/when he went to bed

AS SOON AS POSSIBLE

Đây là một cấu trúc rất quen thuộc trong tiếng Việt, còn được viết tắt phổ biến là ASAP. AS SOON AS POSSIBLE mang ý nghĩa càng sớm càng tốt, sớm nhất có thể. Trong một số trường hợp, ASAP còn để thể hiện mong muốn ai đó làm gì ngay lập tức một cách tế nhị.

Ví dụ:

Could you please return the book to me as soon as possible?
Bạn làm ơn trả tôi cuốn sách sớm nhất có thể có được không?

VIẾT LẠI CÂU VỚI AS SOON AS

BÀI TẬP

1. As soon as Peter received the message, he hurried to the office to see what happened

=> Hardly

2. She ran away as soon as she received a call from her boyfriend

=> After

3. My mom was angry as soon as she saw my test score
=> Seeing

4. John was required ro call his manager as soon as he arrives

=> John was

5. As soon as I finish reading this book, I will return it to you

=> I will

ĐÁP ÁN

1. Hardly had Peter received the message, he hurried to the office to see what happened

2. After receiving a call from her boyfriend, she ran away

3. Seeing my test score, my mom was angry

4. John was required to call his manager upon arrival

5. I will return this book to you when I finish reading it.

Hy vọng Tiếng Anh Nghe Nói đã mang đến cho bạn hệ thống từ vựng thường dùng về giao tiếp công việc, cuộc sống hằng ngày cũng như những cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu tiếng Anh thông dụng và hữu ích nhất. Lần sau khi bạn cần tìm về các chủ đề liên quan đến tiếng Anh,đừng quên quay lại trang tienganhnghenoi.vn nhé!

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GV Nước Ngoài (Anh, Mỹ, Canada…) các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: Lịch Học – Học Phí.

1. As soon as là gì?

Trước khi tìm hiểu về as soon as, bạn cần nắm vững các kiến thức liên từ. Bởi lẽ, đây là nền tảng cơ bản để hình thành cấu trúc. Trong Tiếng Anh, liên từ thường sử dụng để kết nối hai từ, cụm từ hoặc các mệnh đề lại với nhau. Cụ thể liên từ sẽ gồm 3 loại là liên từ kết hợp, liên từ tương quan và liên từ phụ thuộc. Đặc biệt, as soon as chính là cụm từ thuộc nhóm liên từ phụ thuộc.

Ví dụ: It rained as soon as she leaves the house

🠚 Dịch: Cô ấy vừa ra khỏi nhà thì trời mưa.

>>>> Xem Chi Tiết: Bật mí 10 cách học ngữ pháp Tiếng Anh cấp tốc hiệu quả tại nhà

2. Cấu trúc as soon as trong Tiếng Anh

Tất tần tật về cấu trúc “as soon as”

2.1 Quá khứ

As soon as được sử dụng trong quá khứ để diễn tả hai hành động nối tiếp nhau.

Cấu trúc:   

S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • Tom turned on the TV as soon as he had completed his homework

🠚 Dịch: Vừa làm xong bài tập về nhà Tom liền bật TV lên.

 • He came as soon as I had finished painting the bedroom wall

🠚 Dịch: Anh ấy đến ngay lúc tôi vừa sơn xong tường phòng ngủ.

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Cách sử dụng suggest chi tiết, dễ dàng, chuẩn xác

2.2 Hiện tại

Cấu trúc as soon as được sử dụng ở hiện tại nhằm diễn tả một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cấu trúc:

S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • He checks his phone for messages as soon as he wakes up

🠚 Dịch: Anh ấy kiểm tra điện thoại ngay khi vừa thức dậy

 • My brother opens the fridge as soon as he arrives home

🠚 Dịch: Em trai tôi về đến nhà là mở tủ lạnh ra ngay

2.3 Tương lai

Tại thì tương lai, cấu trúc as soon as sử dụng để diễn tả một hành động được thực hiện ngay sau một hành động khác trong tương lai.

Cấu trúc:

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành)

Ví dụ:

 • I’ll go to the shop as soon as it stops raining

🠚 Dịch: Tôi sẽ đến cửa hàng ngay khi trời tạnh mưa

 • I’ll go home as soon as the show has ended

🠚 Dịch: Tôi sẽ về nhà ngay khi buổi biểu diễn kết thúc

>>>> Khám Phá Ngay: Cấu trúc unless và các dạng bài tập thường gặp nên biết

As soon as là gì, được sử dụng khi nào

As soon as là một liên từ mang nghĩa là “ngay khi”, với chức năng liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề với nhau để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Trong tiếng anh, có 3 loại liên từ được sử dụng nhiều nhất.

 • Liên từ phụ thuộc: được sử dụng để bắt đầu một mệnh đề phụ thuộc với nối tiếp với mệnh đề chính. Một số liên từ phổ biến như: if, until, when, because, since, after, before, though, although, even if,….
 • Liên từ kết hợp: dùng để nối hai câu, hai từ hoặc cụm từ tương đương nhau. Các liên từ kết hợp được sử dụng nhiều như: and, but, or, not, for, so, yet,…
 • Liên từ tương quan: dùng để nối hai hoặc nhiều hơn mệnh đề, cụm danh từ với nhau. Các liên từ phổ biến như: either… nor, neither… nor, not only… but also, both… and, rather than,…

As soon as là một liên từ phụ thuộc. Từ này được dùng khi muốn diễn tả một hành động, sự việc xảy ra ngay sau một sự việc khác. 

Ví dụ: As soon as I he opened the door, he realised the light wasn’t turned off. (Ngay khi anh ấy mở cửa, anh ấy đã nhận ra bóng đèn đã không được tắt)

As soon as là một liên từ trong tiếng anh

Tổng hợp các cấu trúc với as soon as phổ biến trong tiếng Anh

As soon as có thể sử dụng ở cả ba thì hiện tại, quá khứ, tương lai nếu muốn diễn tả một hành động có tính chất lặp lại liên tục. Đây là một cấu trúc khá đơn giản, không cần chia động từ theo thì nên bạn chỉ cần ghi nhớ cấu trúc của các thì mình sử là được. 

Cấu trúc as soon as ở thì hiện tại

Dùng cấu trúc này khi bạn muốn diễn tả một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần ở hiện tại và chưa có dấu hiệu chấm dứt. 

Công thức:

S  + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ:

 • She checks his phone for message as soon as she wakes up (Cô ấy kiểm tra điện thoại ngay khi vừa mới thức dậy)
 • My younger brother is required to sit at the desk to do homework as soon as he finishes having dinner. (Em trai của tôi bị yêu cầu ngồi vào bàn học để làm bài tập về nhà ngay khi bữa tối kết thúc).
Cấu trúc với as soon as ở thì hiện tại

Xem thêm Giới từ in on at

As soon as được chia như thế nào trong thì quá khứ đơn?

Khi chia ở thì quá khứ, cấu trúc as soon as được sử dụng khi muốn diễn tả hai hành động nối tiếp nhau, đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 

Cấu trúc:

S + V (quá khứ đơn) + as soon as + S + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

 • My mother knew I was telling a lie as soon as I spoke the first word. (Mẹ tôi nhận ra tôi nói dối ngay từ lời đầu tiên.).
 • Mary turned on the TV as soon as she had finished homework. (Mary mở tivi ngay khi cô ấy hoàn thiện bài tập. về nhà. 

Sử dụng cấu trúc với as soon as như thế nào trong thì tương lai. 

Công thức:

S + V (tương lai đơn) + as soon as + S + V (hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành)

Cấu trúc này thường được dùng trong trường hợp muốn nói về 2 hành động nối tiếp nhau với một hành động xảy ra trong hiện đại và một hành động của tương lai

Ví dụ:

 • I go home as soon as it is going to be rainy. ( Tôi về nhà ngay khi trời chuẩn bị mua)
 • She will go to the dentist as soon as she has a toothache. (Cô ấy sẽ đến gặp nha sĩ ngay khi cô ấy bị đau răng)
Cấu trúc của as soon as ở thì tương lai

Lưu ý: as soon as có thể được đặt ở đầu câu và thay đổi vị trí của các mệnh đề mà không bị ảnh hưởng về nghĩa của câu. 

Một số cấu trúc đặc biệt khác với as soon as

Bên cạnh việc sử dụng và chia theo các thì cơ bản thì có lẽ bạn nên biết một số cấu trúc as soon as đặc biệt dưới đây để sử dụng vào bài làm của mình. 

Một số trường hợp đặc biệt của as soon as có thể bạn chưa biết

Xem thêm những Bí quyết học tiếng Anh bổ ích mới nhất

As soon as đứng đầu câu

Khi được đặt ở đầu câu, as soon as thể hiện ý nghĩa liên kết giữa hai hành động xảy ra trong hiện tại hoặc xảy ra từ hiện tại và còn kéo dài đến tương lai. 

Cấu trúc:

As soon as + S + have/has + V (past participle) …, S + will + V(inf)

Ví dụ: As soon as I have finished the class, I will go home (Ngay khi kết thúc lớp học, tôi sẽ về nhà lập tức)

As soon as possible

Đây là một cấu trúc thường được dùng khi bạn muốn yêu cầu ai làm gì đó ngay lập tức bằng một thái độ tôn trọng, lịch sự. Cụm từ này thường được cuối câu. 

Ví dụ: Could you open the door as soon as possible? (Bạn có thể mở cửa sớm nhất có thể được không?)

Cấu trúc càng sớm càng tốt – as soon as possible

Cấu trúc trong câu đảo ngữ

Đây là một dạng nâng cao của công thức với cấu trúc as soon as. Hãy ghi nhớ ngay công thức này để đạt điểm cao trong bài thi của mình nhé. Cấu trúc này cũng thường xuất hiện trong những bài tập viết lại câu trong tiếng Anh. 

Cấu trúc:

As soon as + S + V (past)…, S + V (past)…

→ No sooner/Hardly + had + S + V (past participle) + than/when + S + V (past)

Ví dụ: As soon as my daughter finished the class, she went to home. (Ngay khi con gái tôi hoàn thành việc học, cô ấy đã về nhà lập tức).

Trên đây là tổng hợp những cấu trúc liên quan đến cấu trúc as soon as thường thấy của AMA. Hy vọng bạn có thể ghi nhớ được các cấu trúc này và sử dụng chúng thành thạo trong việc cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. 

Anh Ngữ AMA

AMA là thương hiệu vững chắc về đào tạo tiếng Anh theo phong cách Mỹ với mô hình học tập ưu việt và độc quyền, cùng đội ngũ giáo viên bản xứ 100%

1. Cách dùng cấu trúc as soon as trong tiếng Anh

As soon as tưởng chừng đơn giản nhưng lại có những cách dùng khác nhau, cùng tìm hiểu cách dùng của as soon as thông qua cấu trúc và các ví dụ dưới đây:

Cách dùng cấu trúc as soon as  

Ý nghĩa 1:

Cấu trúc “as soon as” dùng để diễn tả một hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc:

Mệnh đề 1 (Thì quá khứ đơn)   + as soon as    + Mệnh đề 2 (Thì quá khứ đơn)              

Ví dụ:

 • I drank a whole bottle of water as soon as I came back home.
  Dịch: Tôi uống nguyên một bình nước ngay sau khi tôi về đến nhà
 • His boss decided to promote him as soon as he finished this one-million-dollar project.
  Dịch: Sếp của anh ấy đã quyết định tặng chức cho anh ta ngay sau khi anh ấy hoàn thành dự án triệu đô này.
 • Taylor Swift was put on the music map as soon as she published the new single called Love Story.
  Dịch: Taylor Swift đã nổi tiếng trong giới âm nhạc ngay sau khi cô ấy phát hành bài hát mới tên là Love Story.
 • As soon as he talked about that, I could understand the deep thoughts in my mind
  Dịch: Ngay sau khi anh ấy nói về điều đó, tôi đã có thể hiểu được những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm trí mình
 • As soon as I brought this letter to him, I run away
  Dịch: Ngay sau khi tôi mang bức thư này đến cho anh ấy, tôi đã chạy đi

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI ĐI LÀM

>> Cải thiện trình độ Tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến trong công việc với:
Lịch học linh hoạt với 16 tiết học online/ngày.
Phương pháp PIALE giúp tăng khả năng phản xạ tự nhiên và nhớ lâu hơn.
Lộ trình được tối ưu cho mỗi cá nhân, cam kết đầu ra sau 3 tháng.
Học và trao đổi cùng giao viên từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.
      ➤ Nhận ngay khóa học thử miễn phí cùng TOPICA Native!

Ý nghĩa 2:

Cấu trúc as soon as để diễn tả một hành động mà được thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác trong tương lai.

Cấu trúc:

Mệnh đề 1 (Thì tương lại đơn)   + as soon as     + Mệnh đề 2 (Thì hiện tại đơn)                        

Ví dụ:

 • I will drink a whole bottle of water as soon as I come back home

Dịch: Tôi sẽ uống nguyên một chai nước ngay sau khi tôi về đến nhà.

 • I will go to sleep as soon as I finish writing this paper.

Dịch: Tôi sẽ đi ngủ ngay sau khi tôi viết xong giấy tờ này.

 • Do you think that he will kill me as soon as I tell that story?

Dịch: Bạn có nghĩ là anh ấy sẽ giết tôi ngay sau khi tôi kể chuyện đó?

 • As soon as you start to feel in love, you will think that you are not deserve

Dịch: Ngay sau khi bạn bắt đầu yêu, bạn sẽ nghĩ rằng mình không xứng đáng

 • As soon as he comes back here, I will tell him how I feel

Dịch: Ngay sau khi anh ấy quay trở lại, tôi sẽ nói với anh ấy cảm giác của mình

Ví dụ về câu sử dụng cấu trúc as soon as

Ngoài những thông tin về chủ đề As Soon As Là Gì này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về As Soon As Là Gì trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button