Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên:

Nội dung chính

1. Mẫu kiểm điểm cuối năm của giáo viên là gì?

Như chúng ta đã biết thì trong công việc không tránh khỏi những lúc sẽ mắc những lỗi sai và theo đó từng ngành nghề sẽ có những hình thức kiểm điểm khác nhau . Tuy nhiên bản kiểm điểm là hình thức mà hầu hết các đơn vị sử dụng để kiểm điểm và đối với cá nhân của giáo viên dùng là mẫu được lập ra để ý thức trách nhiệm, giúp mỗi giáo viên biết tự nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc giảng dạy ngày càng đạt thành tích cao hơn.

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

2. Mẫu kiểm điểm cuối năm của giáo viên:

ĐẢNG BỘ XÃ………..

Chi bộ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngày…. tháng 11 năm 2021

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên:….. ; Ngày sinh: …….

Chức vụ Đảng:……

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:

Đơn vị công tác: Trường …..

Chi bộ: Trường ……

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Có lập trường chính trị vững vàng, luôn kiên định đường lối đổi mới của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước;

– Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lí tưởng, sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

– Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia công tác xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

– Luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, tham gia đầy đủ các đợt học chính trị do Đảng uỷ xã Hoà Thịnh tổ chức. Không ngừng tự học và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm.Thực hiện tốt nhiệm vụ cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn lắng nghe, học hỏi hợp tác với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp;

– Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bảo thủ, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm;

– Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03 thánh 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh;

– Giữ gìn tư cách phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

– Trung thực thẳng thắn trong công tác và trong lối sống. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan đơn vị trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.Gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

– Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, sẵn sàng đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

Tự đánh giá, liên hệ 82 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hóa” của cá nhân

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc     Tốt     Trung bình      Kém

2.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Nhiệm vụ được giao:

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tân tuỵ với công việc được giao;

– Tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng học tập của học sinh;

– Thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục. Tham gia tích cực vào công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương;

– Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh, quan tâm đến các đối tượng học sinh. Xây dựng kế hoạch biện pháp để thúc đẩy phong trào học tập của học sinh trong lớp, chất lượng học tập của học sinh có nhiều tiến bộ;

– Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do nhà trường và chi bộ phân công;

– Giữ mối quan hệ tốt với Chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng xây dựng chính quyền trong cơ quan đơn vị.

– Luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tham gia giải quyết tốt các kiến nghị chính đáng của anh em trong đơn vị và quần chúng nhân dân, sẵn sàng đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

– Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể ở địa phương.

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc      Tốt       Trung bình       Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm

Chưa mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh để xây dựng tập thể.

2. Nguyên nhân

– Do còn nể nang, chưa mạnh dạn góp ý xây dựng tập thể

3. Kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tập trung khắc phục những hạn chế khuyết điểm của tập thể cá nhân qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 như tình trạng nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh xây dựng tập thể.

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Xuất sắc      Tốt      Trung bình      Kém

4. Giải trình những vấn đề đã được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Không có

5. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể( nếu có)

Không có

VIPhương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng và trong các hoạt động của đảng.Thẳng thắn khi góp ý, xây dựng tập thể. Không nể nang, né tránh;

1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

a. Xếp loại viên chức: …………….

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

b. Xếp loại đảng viên: ………………..

Tự đánh giá về mức độ thực hiện

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

IV. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức

……

– Mức xếp loại chất lượng công chức viên chức: …

……., ngày….. tháng….. năm …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

V. Đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy

……

– Chi bộ đề xuất mức xếp loại chất lượng

…., ngày …tháng …..năm ….

T/M chi bộ:

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng

……., ngày…. tháng …năm…

TM Đảng ủy:

3. Hướng dấn làm bản kiểm điểm cuối năm của giáo viên:

Nhìn chung việc hoàn thành bản kiểm điểm không phải quá khó khăn, song để Bản kiểm điểm được đánh giá cao thì nội dung bản kiểm điểm cần thể hiện sự trung thực, tính khách quan, về các nội dung mà mình cung cấp. Muốn làm được như vậy thì cá nhân giáo viên phải tự đánh giá và dám nhìn vào sự thật là mình đã làm được gì và phải biết mình chưa làm được gì.

Ngoài ra khi thực hiện giáo viên cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn giáo viên thực hiện một số nội dung trong quá trình hoàn thiện Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên:

Với nội dung Về tư tưởng chính trị thì giáo viên có thể nêu một số điểm như:

– Luôn trung thành tuyệt đối với đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn vững vàng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Luôn có ý thức, nhận thức trong việc chấp hành các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, tu dưỡng rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không trong giáo dục cùng với đó là thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân có thể nêu:

– Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

– Chưa mạnh dạn đề xuất, bày tỏ quan điểm của mình để đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình phê bình chưa cao, vẫn còn cả nể, để tình cảm xen lẫn công việc dẫn đến việc phê bình và tự phê bình chưa đạt hiệu quả.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao, nhiều lúc còn thực hiện miễn cưỡng vì công việc chứ không phải vì trách nhiệm và nhiệt huyết.

– Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp cơ quan chưa khéo léo, tinh tế, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống dẫn đến việc có nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn…

Về phương hướng, biện pháp khắc phục giáo viên có thể đề xuất:

– Chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong công việc sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Tiếp tục phát huy hơn nữa về ưu điểm, với những khuyết điểm sẽ phải khắc phục nhất là trong việc góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

– Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao

– Tự giác học tập, giành nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

  Bản kiểm điểm cá nhân năm 2023 mẫu 02

  ĐẢNG BỘ XÃ ……………..

  Chi bộ trường…………………..

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ….……, ngày tháng…. năm 2022

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Năm ….

  Họ và tên:………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

  Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………

  Chức vụ chính quyền: ……………………………………………………………………

  Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………..

  Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………..

  Chi bộ ………………………………………………………………………………………

  I. Ưu điểm, kết quả đạt được

  1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

  – Về tư tưởng chính trị.

  – Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

  – Về ý thức tổ chức kỷ luật.

  – Về tác phong, lề lối làm việc.

  – Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  – Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

  – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

  – Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

  II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

  1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

  2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

  III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

  Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

  Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

  V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

  VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

  VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

  1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

  2. Xếp loại đảng viên:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  – Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

  ………………………………………………………………………………………………

  – Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ………………………………………….

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

  – Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………….

  – Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………

  T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

  – Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………

  T/M CHI ỦY
  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

  1. Giới thiệu về bản kiểm điểm giáo viên cuối năm.

  Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì bản kiểm điểm giáo viên cuối năm là gì? Bản kiểm điểm giáo viên cuối năm bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về bản kiểm điểm giáo viên cuối năm. Để tìm hiểu hơn về bản kiểm điểm giáo viên cuối năm các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về bản kiểm điểm giáo viên cuối năm nhé.

  2. Bản kiểm điểm là gì?

  Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau.

  Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

  Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

  3. Nội dung bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên

  Để bản kiểm điểm thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo các nội dung cần thiết thì một bản kiểm điểm được cho là hợp lệ sẽ yêu cầu đầy đủ các nội dung về:

  • Thông tin về Đảng bộ cùng chi bộ trường nơi giáo viên làm việc
  • Ngày tháng năm thực hiện bản kiểm điểm cùng với tên bản kiểm điểm năm nào
  • Đầy đủ các thông tin của giáo viên viết bản kiểm điểm gồm: họ tên, ngày sinh, chức vụ công tác, ngày vào Đảng, chức vụ chính quyền, đơn vị công tác, chi bộ
  • Nội dung đảng viên tự kiểm điểm, trong nội dung này sẽ chia làm các nội dung nhỏ về: Ưu điểm, kết quả công tác, Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, Giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiến góp ý
  • Phương hướng, biện pháp khắc phục, Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức, tự nhận mức phân loại chất lượng
  • Phần đánh giá phân loại chất lượng của đảng viên sẽ bao gồm ý kiến, nhận xét đánh giá của chi bộ, đảng ủy phân loại chất lượng.

  1. Mẫu bản kiểm điểm của giáo viên tiểu học là gì ? 

  Trong công việc không tránh khỏi những lúc sẽ mắc những lỗi sai và theo đó từng ngành nghề sẽ có những hình thức kiểm điểm khác nhau . Tuy nhiên bản kiểm điểm là hình thức mà hầu hết các đơn vị sử dụng để kiểm điểm và đối với cá nhân của giáo viên dùng là mẫu được lập ra để ý thức trách nhiệm, giúp mỗi giáo viên biết tự nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc giảng dạy ngày càng đạt thành tích cao hơn.

  Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Giáo viên cần tuân theo một số nguyên tắc hướng dẫn chung khi viết bản kiểm điểm cá nhân. 

  2. Nội dung cần có trong mẫu bản kiểm điểm giáo viên tiểu học 

  Để bản kiểm điểm thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo các nội dung cần thiết thì một bản kiểm điểm được cho là hợp lệ sẽ yêu cầu đầy đủ các nội dung về:

  – Thông tin về Đảng bộ cùng chi bộ trường nơi giáo viên làm việc

  – Ngày tháng năm thực hiện bản kiểm điểm cùng với tên bản kiểm điểm năm nào

  – Đầy đủ các thông tin của giáo viên viết bản kiểm điểm gồm: họ tên, ngày sinh, chức vụ công tác, ngày vào Đảng, chức vụ chính quyền, đơn vị công tác, chi bộ

  – Nội dung đảng viên tự kiểm điểm, trong nội dung này sẽ chia làm các nội dung nhỏ về: Ưu điểm, kết quả công tác, Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, Giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiến góp ý,

   Phương hướng, biện pháp khắc phục, Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức, tự nhận mức phân loại chất lượng

  – Phần đánh giá phân loại chất lượng của đảng viên sẽ bao gồm ý kiến, nhận xét đánh giá của chi bộ, đảng ủy phân loại chất lượng.

  3. Mẫu bản kiểm điểm giáo viên tiểu học 

  PHÒNG GD-ĐT ………………

  TRƯỜNG ……………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Năm học 20…-20…

  Họ và tên: ……………………………………………………..

  Chức vụ: ……………………………………………………….

  Đơn vị: ………………………………………………………….

  1. Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống:

  – Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

  – Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.

  – Bản thân luôn gương mẫu chấp quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

  – Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục, phục vụ nhân dân. Trong đời sống và trong sinh hoạt với cơ quan, đơn vị tôi luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tích cực tham gia phòng chống những biểu hiện tiêu cự như quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, chống tham ô, lãng phí, các tệ nạn trong nhà trường và ngoài xã hội.

  – Trong công tác được đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ tận tình, được quần chúng nhân dân tín nhiệm ủng hộ.

  – Có ý thức tốt trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trung thực thật thà trong công tác. Nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với học sinh. Quan hệ mật thiết với các ban ngành địa phương nhằm tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

  2. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

  – Quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình kinh tế của địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với công tác kiểm tra, điều chỉnh, đảm bảo tính hiệu quả công việc.

  – Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên.

  – Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:

  + Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

  + Trong năm không có học sinh bỏ học

  + Hoàn thành chương trình lớp học: 273/276 ; Tỉ lệ: 98,8%

  + Xếp loại hạnh kiểm (Năng lực và phẩm chất): 276/276 ; Tỉ lệ: 100%

  + Hoàn thành nhiệm vụ các môn học và các HĐGD khác (Kiến thức): 98,9%

  + Hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51; Tỉ lệ 100%

  + Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: Tỉ lệ: 88,9%

  + Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7/12; Tỉ lệ: 58,3%

  + Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 1/1 ; Tỉ lệ: 100%

  + Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành tổ chức như Hội thi ATGT, Hội thi GVCN giỏi, Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã; kết quả cụ thể:

  + Đạt giải Ba phần thi vẽ tranh trong Hội thi tìm hiểu ATGT cấp thị xã.

  + Đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã.

  +Giữ vững chuẩn quốc gia PCTH và PCTH ĐĐT mức độ 1.

  3. Khuyết điểm:

  – Bản thân vừa mới được bổ nhiệm công tác quản lý hiệu trưởng với công việc còn mới mẻ nên đôi lúc cũng gặp một số khó khăn nhất định trong công việc quản lý cũng như việc điều hành trong đơn vị.

  – Trong công việc đôi khi xử lý còn nặng về tình cảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục còn hạn chế.

  4. Phương hướng phấn đấu khắc phục:

  – Cố gắng nhiệt tình, năng nổ hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  – Không ngừng học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng cho công tác giáo dục hiện nay.

  – Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo sâu sát từng tổ khối chỉ đạo sinh hoạt tổ khối phong phú xoáy sâu vào chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục.

  – Bản thân sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách hài hòa, giảm bớt về tình cảm.

  – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

  …………………………., ngày … tháng … năm 20…

  Trên đây là nội dung bài viết của Luật ACC về “Mẫu bản kiểm điểm cá nhân giáo viên tiểu học ”. Bài viết trên là những thông tin cần thiết mà quý độc giả có thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Trong thời gian tham khảo nếu có những vướng mắc hay thông tin nào cần chia sẻ hãy chủ động liên hệ và trao đổi cùng luật sư để được hỗ trợ đưa ra phương án giải quyết cho những vướng mắc pháp lý mà khách hàng đang mắc phải. 
  Khách hàng có thể tham khảo và tải mẫu bản kiểm điểm tại đây

  bản kiểm điểm đảng viên của giáo viên là gì

  bản kiểm điểm đảng viên của giáo viên là mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên được cá nhân giáo viên là Đảng viên lập ra để kiểm điểm lại bản thân cũng như quá trình phấn đấu trong năm vừa qua

  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên nêu rõ thông tin người kiểm điểm, ưu nhược điểm trong quá trình công tác của cán bộ giáo viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm đảng viên của giáo viên tại đây.

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên của giáo viên mới nhất

  ĐẢNG BỘ XÃ ………

  Chi bộ: Trường ……

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  —————–
    ……ngày….tháng…..năm……...

  BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
  Năm 20….

  – Họ và tên: …… ………………… – Ngày sinh:………………………………..

  – Ngày vào Đảng: .……………………………………………………………..…

  – Chức vụ Đảng: Đảng viên

  – Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………..…….

  – Đơn vị công tác: …………………………………………………………………

  – Sinh hoạt chi bộ : ………………………………………………………………

  A ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM

  I. Ưu điểm, kết quả công tác

  1. Về tư tưởng chính trị

  – Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.

  – Bản thân tôi luôn chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, tuân thủ các Nghị quyết của Đảng, của Chi bộ đề ra.

  – Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

  – Tôi luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương.

  – Tôi luôn tự giác học tập, trong cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương mẫu để quần chúng noi theo.

  – Không ngừng học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ,

  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

  – Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có tinh thần hợp tác cùng đồng chí đồng nghiệp phòng chống các tệ nạn xã hội và đi đầu trong mọi lĩnh vực thực hiện là người Đảng viên luôn tiên phong trong mọi công tác.

  – Không lợi dụng quyền hạn để trục lợi cho cá nhân, có lối sống lành mạnh.

  – Bản thân luôn ý thức được tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, bản thân không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

  – Có lối sống trung thực, thẳng thắn, hòa nhã đoàn kết với đồng nghiệp, học sinh có liên hệ mật thiết với nhân dân và quần chúng.

  – Luôn đề cao công tác thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ, luôn đoàn kết trong Chi bộ, Đảng bộ, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.

  3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  – Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng quy định.

  – Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra.

  – Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống.

  – Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn.

  – Hết lòng hết sức với công việc được giao.

  – Đảm bảo ngày giờ công.

  – Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

  – Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  4. Về tổ chức kỷ luật

  – Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

  – Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ.

  – Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả.

  – Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

  II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

  – Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

  – Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

  – Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình phê bình chưa cao.

  – Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

  III. Giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiến góp ý (nếu có)

  IV. Phương hướng, biện pháp khắc phục

  – Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

  – Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

  – Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

  – Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

  – Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao

  – Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

  -Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

  V. Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

  VI. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

  – Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

  B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

  I. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CHI BỘ

  1. Ý kiến nhận xét ( Nội dung kết luận của đồng chí chủ trì được chi bộ thông qua)

  …………………………………………………………. ………………………………………………………….

  …………………………………………………………. ………………………………………………………….

  2. Chi bộ phân loại chất lượng

  …………………………………………………………. ………………………………………………………….

  …………………………………………………………. ………………………………………………………….

                                                                                                            T/M CHI BỘ

  II. ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

  …………………………………………………………. ………………………………………………………….

  …………………………………………………………. ………………………………………………………….

                                                                                                                 T/M ĐẢNG ỦY

  Mẫu bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên của Giáo viên

  ĐẢNG BỘ XÃ ……….

  CHI BỘ TRƯỜNG………….

  ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM

   

  ……….., ngày…tháng…năm…

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  – Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

  – Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………

  – Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………..

  – Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………

  – Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………

  – Chi bộ: ……………………………………………………………………………………………

  I. Ưu điểm

  1. Về tư tưởng chính trị:

  Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

  Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.

  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

  – Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên. Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

  – Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định và Hương ước của địa phương nơi cư trú.

  – Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát, công bằng và sòng phẳng, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

  – Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

  3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

  – Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định.

  – Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra.

  – Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống;

  – Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao;

  – Hết lòng hết sức với công việc được giao.

  – Đảm bảo ngày giờ công.

  – Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

  – Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

  -Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  -Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.

  4. Về tổ chức, kỷ luật:

  – Tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

  – Luôn thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;

  – Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng.

  – Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.

  – Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

  II. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và những vấn đề mới phát sinh

  – Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn.

  – Xây dựng chi bộ, Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.

  – Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

  – Biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh. Đã giải quyết công việc có hiệu quả, khắc phục được tính nóng nảy khi giải quyết công việc.

  III. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân

  1. Về tư tưởng chính trị:

  – Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

  – Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

  IV. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém , khuyết điểm trong thời gian tới

  – Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

  – Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

  – Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

  – Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.

  – Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

  – Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình các khu dân cư, hoạt động của chi hội, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các công việc kịp thời.

  – Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

  – Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

  -Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

  – Cần linh hoạt, thật cẩn thận trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng chủ quan.

  – Học hỏi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi từ các đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn.Tham mưu với ban giám hiệu mua tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả.

  V- Tự nhận mức phân loại chất lượng.

  Xếp loại cán bộ công chức: Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.

  Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CHI BỘ (CHI BỘ)

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

  Phần ghi kết quả đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức và đảng viên năm 2017:

  – Phân loại cán bộ, công chức: ………………………………………………………

  – Phân loại đảng viên: …………………………………………………………………..

  Tư vấn pháp luật thường xuyên

  Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt động của Doanh nghiệp:

  • Cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và quy định nội bộ;
  • Sản xuất;
  • Thương mại;
  • Thuế;
  • Đầu tư;
  • Xây dựng;
  • Đất đai & Bất động sản ;
  • Lao động, Bảo hiểm;
  • Sở hữu trí tuệ – Chuyển giao công nghệ;
  • Các hoạt động liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

  Thẩm tra pháp lý các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa doanh nghiệp với bên thứ ba đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật (không bao gồm soạn thảo mới hợp đồng);

  Đại diện và tham gia các cuộc họp do doanh nghiệp tổ chức để đàm phán và giải quyết các vụ việc ở mức độ đơn giản ngoài tố tụng (Các vụ việc chưa đưa ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tòa án hoặc trọng tài );

  Tư vấn, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, cấp giấy phép con hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

  Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề về pháp luật.

  Và một số công việc khác như

  • Cập nhật, cung cấp các quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp
  • Hỗ trợ rà soát, hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ, các hệ thống form, mẫu dùng cho công tác quản trị nội bộ và giao dịch kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp
  • Giải đáp hoặc cho ý kiến pháp lý (bằng miệng hoặc bằng văn bản) về các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp
  • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản, công văn, thư từ trao đổi giữa tổ chức, doanh nghiệp với khách hàng/đối tác và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự để tổ chức, doanh nghiệp ký kết với khách hàng/đối tác hoặc rà soát, chính sửa dự thảo hợp đồng do khách hàng/đối tác gửi cho tổ chức, doanh nghiệp
  • Thay mặt hoặc cùng tổ chức, doanh nghiệp tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng/đối tác
  • Đại diện doanh nghiệp trong quá trình làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

  Lĩnh vực tư vấn

  Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc pháp luật và thực tiễn pháp lý cùng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, Luật Rong Ba có đủ năng lực tư vấn pháp lý trên mọi lĩnh vực cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

  bản kiểm điểm đảng viên của giáo viên

  Thế mạnh của Luật Rong Ba không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp pháp lý an toàn, chuẩn mực cho khách hàng mà chúng tôi còn tư vấn các giải pháp thực tiễn thiết thực và hỗ trợ giải quyết mọi vướng mắc về các thủ tục hành chính – pháp lý mà khách hàng gặp phải với hiệu quả cao nhất. Các lĩnh vực tư vấn Luật Rong Ba đang thực hiện bao gồm:

  • Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp
  • Tư vấn pháp luật về đầu tư tại Việt Nam
  • Tư vấn pháp luật về hợp đồng
  • Tư vấn pháp luật về đầu tư ra nước ngoài
  • Tư vấn pháp luật về mua bán, sáp nhập (M&A)
  • Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn pháp luật về đấu thầu
  • Tư vấn pháp luật về tố tụng
  • Tư vấn pháp lý cho Việt kiều và người nước ngoài
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên
  • Tư vấn, thực hiện xin các giấy phép con doanh nghiệp
  • Tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
  • Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cho các cá nhân, tổ chức trong Hình sự
  • Đại diện, thực hiện tư vấn thu hồi công nợ
  • Tư vấn việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án…

  Tư vấn doanh nghiệp

  Doanh nghiệp vừa là hạt nhân vừa là động lực của nền kinh tế. Sự phát triển lành mạnh và ổn định của các doanh nghiệp chính là yếu tố đảm bảo cho sự thịnh vượng của quốc gia, góp phần nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống người dân. Tiền thân là một hãng luật chuyên tư vấn về đầu tư, kinh doanh,

  Luật Rong Ba luôn coi trọng việc bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp, coi các doanh nghiệp là những người bạn đồng hành, đối tác tin cậy của mình.

  Những năm qua Luật Rong Ba đã nỗ lực hoàn thiện các dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp an tâm với các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của mình trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, rủi ro.

  Bên cạnh đó, Luật Rong Ba luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ tư vấn để làm hài lòng khách hàng, được khách hàng đánh giá cao. Các dịch vụ tư vấn của Luật Rong Ba liên quan đến doanh nghiệp bao gồm:

  • Tư vấn về thành lập và đăng ký doanh nghiệp
  • Tư vấn thủ tục xin các loại giấy phép kinh doanh
  • Tư vấn pháp luật về quản trị doanh nghiệp
  • Tư vấn pháp luật về lao động, tiền lương
  • Tư vấn pháp luật về tài chính
  • Tư vấn pháp luật về thuế, bảo hiểm
  • Tư vấn về thủ tục xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế
  • Tư vấn về thủ tục tạm ngừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp
  • Tư vấn các vấn đề về tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán, sát nhập…

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam

  Toàn cầu hóa cùng với quá trình cải cách và hội nhập kinh tế của Việt Nam đã tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư trong nước diễn ra sôi động và phong phú.

  Bên cạnh đó, hàng loạt tập đoàn xuyên quốc gia và nhà đầu tư nước ngoài đang tìm đến Việt Nam như là một địa chỉ đầu tư an toàn cho dòng vốn của mình và hứa hẹn khả năng sinh lời cao.

  Do vậy, nhu cầu tìm hiểu về chính sách pháp luật, môi trường đầu tư và hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho các hoạt động đầu tư tại Việt Nam của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đang ngày một gia tăng.

  Với thế mạnh và kinh nghiệm của một đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực tư vấn về đầu tư, Luật Rong Ba đang cung cấp các dịch vụ tư vấn trọn gói cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam.

  Bên cạnh đó, Luật Rong Ba còn có thế mạnh tư vấn cho các dự án đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), các hình thức BOT, BTO, BT và hình thức hợp tác công tư (PPP) giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các doanh nghiệp. Các dịch vụ tư vấn đầu tư tại Việt Nam do Luật Rong Ba cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn về lĩnh vực, địa bàn, hình thức đầu tư và lập dự án đầu tư
  • Tư vấn thủ tục đầu tư tại Việt Nam
  • Tư vấn thủ tục thuê đất, nhà xưởng đầu tư dự án
  • Tư vấn thủ tục triển khai dự án tại Việt Nam

  Tư vấn hợp đồng

  Tư vấn Hợp đồng là một thế mạnh nổi bật của Luật Rong Ba đã được thị trường khẳng định. Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia tư vấn tên tuổi, dẫn đầu về tư vấn, thiết kế, soạn thảo hợp đồng trong nước và hợp đồng có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là các hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

  Ngoài việc soạn thảo Hợp đồng, Luật Rong Ba luôn thành công trong việc nắm bắt được mong muốn, nhu cầu của khách hàng, thị trường từ đó tư vấn cho khách hàng về hình thức, phương thức và lộ trình xác lập và thực hiện giao dịch phù hợp, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng và giải quyết các tranh chấp phát sinh.

  Các loại hợp đồng thuộc thế mạnh tư vấn của Luật Rong Ba bao gồm:

  • Tư vấn Hợp đồng thương mại trong nước và quốc tế;
  • Tư vấn các loại Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là Hợp đồng thiết kế-cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình (EPC), Hợp đồng chìa khóa trao tay, Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng (EC), Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (EP), Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình xây dựng (PC) và các Hợp đồng xây dựng khác;
  • Tư vấn Hợp đồng hợp tác, liên doanh, liên kết trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực đầu tư;
  • Tư vấn Hợp đồng theo hình thức hợp tác công tư và các Hợp đồng liên kết, hợp tác liên doanh khác giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư;
  • Tư vấn Hợp đồng tín dụng;
  • Tư vấn các loại Hợp đồng liên quan đến giao dịch bảo đảm,…

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

  Cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, toàn cầu hóa cũng đưa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam hội nhập với thế giới và đi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các nước khác.

  Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu và những người có thu nhập cao ở Việt Nam cũng đang có xu hướng lựa chọn các quốc gia phát triển với hệ thống giáo dục tiên tiến, môi trường sống trong lành và dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội hoàn hảo để sinh sống và cho con cái học tập, kéo theo làn sóng đầu tư định cư ở nước ngoài gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây.

  Luật Rong Ba tự hào là đơn vị tư vấn đi tiên phong trong lĩnh vực tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho các doanh nghiệp, cá nhân công dân Việt Nam. Các dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài do Luật Rong Ba cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn lựa chọn lĩnh vực, địa bàn và hình thức đầu tư ở nước ngoài
  • Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài
  • Tư vấn thủ tục triển khai dự án đầu tư ra nước ngoài

  Tư vấn mua bán sáp nhập (M&A)

  Những năm gần đây, bên cạnh các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Việt Nam, đầu tư thông qua hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) đang trở thành một làn sóng đầu tư mới đầy tiềm năng.

  Các giao dịch M&A không ngừng gia tăng giữa các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời quy mô và giá trị của các thương vụ ngày càng lớn.

  Mỗi thương vụ M&A là cả một quá trình phức tạp và kéo dài gồm nhiều giai đoạn và liên quan đến rất nhiều vấn đề từ kinh tế, tài chính, lao động, đất đai đến pháp lý, trong đó vai trò của tư vấn pháp luật và đánh giá về pháp lý là không thể thiếu đối với bất kỳ thương vụ M&A nào.

  Các hoạt động tư vấn M&A mà Luật Rong Ba thực hiện bao gồm:

  • Tư vấn M&A doanh nghiệp
  • Tư vấn M&A dự án

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tài sản trí tuệ nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp trong thời đại toàn cầu hóa.

  Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ là biện pháp pháp lý cần thiết để bảo đảm quyền sở hữu và khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu nhằm tạo ra giá trị, lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp.

  Nắm bắt được nhu cầu đó, Luật Rong Ba đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và cung cấp cho khách hàng các gói dịch vụ khép kín trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, từ đăng ký bảo hộ cho đến khai thác thương mại và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ do Luật Rong Ba cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
  • Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả
  • Tư vấn, xử lý các tranh chấp về tài sản sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng
  • Tư vấn quản lý các đối tượng sở hữu trí tuệ

  Tư vấn đấu thầu

  Đấu thầu là một phương thức minh bạch để lựa chọn đơn vị cung cấp hoặc thi công tốt nhất (trong các gói thầu mua sắm hoặc xây lắp), giúp bên mời thầu giảm được chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

  Đấu thầu còn là thủ tục bắt buộc áp dụng đối với các gói thầu mua sắm, cung ứng dịch vụ hoặc xây lắp công trình được quy định tại Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực tư vấn về đấu thầu, Luật Rong Ba đã xây dựng được một đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng các yêu cầu của Luật đấu thầu và có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu và chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu do Cục quản lý đấu thầu cấp.

  Với lợi thế về đội ngũ nhân sự và quan hệ sâu rộng với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực đấu thầu, Luật Rong Ba có đủ năng lực cung cấp cho các cơ quan, đơn vị dịch vụ đấu thầu một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Các dịch vụ tư vấn liên quan đến đấu thầu do Luật Rong Ba cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn chung về thủ tục đấu thầu
  • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
  • Tư vấn lập hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
  • Tư vấn thẩm định, đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
  • Tư vấn hỗ trợ thương thảo, ký kết hợp đồng
  • Tư vấn xử lý các tình huống trong đấu thầu

  Tư vấn tố tụng

  Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng như trong đời sống hàng ngày, việc phát sinh các mâu thuẫn và tranh chấp về lợi ích giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là điều không thể tránh khỏi.

  Với tác động từ những mặt trái của cơ chế thị trường và sự biến đổi phức tạp của các quan hệ xã hội  thì các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực của đời sống, với mức độ ngày càng gay gắt.

  Các tranh chấp này nếu không được giải quyết kịp thời, thỏa đáng sẽ làm thiệt hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp cũng như lợi ích của nhà nước và xã hội, gây cản trở môi trường đầu tư kinh doanh và sự ổn định xã hội.

  Với đội ngũ luật sư tranh tụng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng, Luật Rong Ba đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các đương sự trong các vụ án về tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, việc giải quyết các yêu cầu dân sự tại tòa án hoặc trọng tài (bao gồm cả các tranh chấp và yêu cầu dân sự có yếu tố nước ngoài và giải quyết các tranh chấp có thoả thuận về cơ quan trọng tài quốc tế và áp dụng pháp luật quốc tế) và các vụ án hình sự.

  Các dịch vụ tư vấn tố tụng do Luật Rong Ba cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn tố tụng các vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính, lao động
  • Tư vấn các yêu cầu về dân sự
  • Tư vấn tố tụng các vụ án hình sự
  • Tư vấn tố tụng trọng tài
  • Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự

  Tư vấn pháp lý cho việt kiều và người nước ngoài tại Việt Nam

  Với chính sách mở cửa và hội nhập của Nhà nước Việt Nam trong những năm qua, ngày càng có nhiều Việt kiều trở về nước đầu tư, mua nhà ở và người nước ngoài đến Việt Nam để kinh doanh, làm việc, sinh sống, kết hôn…

  Hiện nay pháp luật Việt Nam đã có những định tương đối “cởi mở” cho Việt kiều và người ngoài đầu tư, kinh doanh, sinh sống, làm việc cũng như bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của họ về tài sản và nhân thân tại Việt Nam.

  Tuy nhiên, do đặc thù của những đối tượng này nên pháp luật vẫn quy định những điều kiện ràng buộc kèm theo trình tự thủ tục pháp lý chặt chẽ, khiến cho không ít người cảm thấy bỡ ngỡ hoặc rắc rối khi chưa nắm rõ các quy định của pháp luật và thực tiễn pháp lý ở Việt Nam.

  Nhằm giúp đỡ Việt kiều và người nước ngoài vượt qua những rào cản pháp lý và hành chính để nhanh chóng hòa nhập xã hội Việt Nam, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí và yên tâm với cuộc sống tại Việt Nam,

  Luật Rong Ba đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục pháp lý toàn diện cho Việt kiều, người nước ngoài tại Việt Nam, với những gói dịch vụ cụ thể như sau:

  • Tư vấn thủ tục đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam
  • Tư vấn thủ tục mua nhà tại Việt Nam
  • Tư vấn thủ tục liên quan đến làm việc và sinh sống tại Việt Nam
  • Tư vấn thủ tục nhận con nuôi Việt Nam

  Các gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên do Luật Rong Ba cung cấp:

  Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt động của Doanh nghiệp;

  Thẩm tra pháp lý các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa bên B với bên thứ ba đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật;

  Đại diện và tham gia các cuộc họp do Bên B tổ chức để đàm phán và giải quyết các vụ việc ở mức độ đơn giản ngoài tố tụng (Các vụ việc chưa đưa ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tòa án hoặc trọng tài);

  Theo tháng Gói dịch vụ 01: Nếu 01 tháng doanh nghiệp dưới 10 yêu cầu tư vấn. Luật sư có trách nhiệm làm việc trực tiếp tối đa 01 buổi tại địa điểm doanh nghiệp yêu cầu.

  Gói dịch vụ 02: Nếu 01 tháng doanh nghiệp dưới 20 yêu cầu tư vấn. Luật sư có trách nhiệm làm việc trực tiếp tối đa 03 buổi tại địa điểm doanh nghiệp yêu cầu.

  Gói dịch vụ 03: Nếu 01 tháng doanh nghiệp dưới 30 yêu cầu tư vấn. Luật sư có trách nhiệm làm việc trực tiếp tối đa 10 buổi tại địa điểm doanh nghiệp yêu cầu.

  Tư vấn, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, cấp giấy phép con hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền… Theo vụ việc cụ thể Đối với mỗi dịch vụ cụ thể Luật Rong Ba sẽ có báo giá cho doanh nghiệp (Đối với doanh nghiệp đã sử dụng gói thường xuyên được giảm 20% phí dịch vụ trong báo giá chung của Luật Rong Ba).
  Đại diện doanh nghiệp làm việc với cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề về pháp luật. Theo vụ việc cụ thể Đối với mỗi dịch vụ cụ thể Luật Rong Ba sẽ có báo giá cho doanh nghiệp (Đối với doanh nghiệp đã sử dụng gói thường xuyên được giảm 20% phí dịch vụ trong báo giá chung của Rong Ba).

  Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

  Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

  Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

  Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

  Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

  Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

  Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

  Gói cơ bản

  Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

  Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

  Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

  Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

  Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

  Tư vấn pháp luật về hợp đồng

  Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

  Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

  Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

  Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

  Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

  Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

  Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

  Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

  Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

  Các thủ tục hành chính khác;

  Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

  Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

  Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

  Tư vấn về pháp luật Lao động

  Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

  Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

  Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

  Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

  Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

  Gói nâng cao

  Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

  Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

  Công việc của gói cơ bản

  Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

  Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

  Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

  Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

  Tư vấn các Thủ tục hành chính

  Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

  Các thủ tục tại gói cơ bản

  Các quy định pháp luật về môi trường;

  Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

  Thủ tục xây dựng công trình

  Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

  Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

  Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

  Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

  Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

  Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

  Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

  Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

  Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

  Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật về Lao động

  Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

  Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

  Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

  Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

  Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

  Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

  Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

  Thương mại – Quảng cáo

  Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

  Gói chuyên nghiệp

  Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

  Kiểm tra tình trạng pháp lý

  Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

  Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

  Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

  Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

  Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

  Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

  Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

  Tư vấn về Thủ tục hành chính

  Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

  Các thủ tục tại gói nâng cao

  Thay mặt khách hàng thực hiện

  Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

  Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

  Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

  Tư vấn pháp luật về Lao động

  Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

  Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

  Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

  Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

  Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

  Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

  Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

  Tư vấn về thủ tục hải quan

  Tư vấn về phòng vệ thương mại

  Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

  Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ

  Cách thức tiếp nhận hồ sơ và thực hiện công việc cho khách hàng

  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng;

  Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;

  Bước 3: Khách hàng và Luật Rong Ba ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;

  Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và xử lý các công việc tư vấn cho khách hàng cũng như thực hiện công việc tại tòa án các cấp;

  Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý tại tòa án và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

  Vì sao nên chọn Luật Rong Ba làm đơn vị tư vấn luật

  So với các công ty cung cấp cùng dịch vụ, Luật Rong Ba có những ưu điểm nổi trội như:

  Tư vấn nhanh chóng, chính xác

  Không để khách hàng phải đợi chờ lâu, ngay khi nhận được thắc mắc các luật sư, chuyên viên tiếp nhận sẽ gần như ngay lập tức giải đáp thông tin một cách chính xác và nhanh chóng.

  Không dừng lại ở đó, Luật Rong Ba còn tư vấn cho khách hàng hướng giải quyết tốt nhất để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.

  Dịch vụ toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng

  Sau khi nhận được tư vấn luật của các chuyên gia, trong một vài trường hợp khách hàng sẽ cần phải xử lý bằng văn bản, hồ sơ hay thậm chí đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Gặp phải trường hợp này, nhiều khách hàng cảm thấy bối rối và không biết phải xử lý như thế nào. Nhưng khi đến với Luật Rong Ba, khách hàng hoàn toàn không phải lo lắng, bởi bên cạnh hỗ trợ, tư vấn, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan.

  Việc khách hàng cần làm duy nhất chỉ là cung cấp các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu. Còn lại mọi việc Luật Rong Ba đều sẽ thay mặt khách hàng giải quyết.

  Kể cả khi nhận kết quả, thông báo, chúng tôi cũng sẽ cử nhân viên đến giao tận nơi địa chỉ khách hàng yêu cầu (đối với nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh).

  Tư vấn luật tận tình, chuyên nghiệp

  Chúng tôi trân trọng những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn mình. Vì thế bất kể bạn là ai, bạn như thế nào, khi đến với Luật Rong Ba đều được phục vụ tận tình và chu đáo.

  Bên cạnh đó, Chúng tôi còn tư vấn gần như 24/7 nên dù ở đâu, dù thời gian nào chúng tôi đều có thể giúp bạn xử lý những vướng mắc.

  Các dịch vụ khác của Luật Rong Ba

  Ngoài ra, Luật Rong Ba còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến nhiều lĩnh vực pháp lý chuyên sâu khác, vui lòng tham khảo:

  Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình;

  Luật sư tư vấn pháp luật hình sự;

  Luật sư tư vấn pháp luật dân sư, thừa kế;

  Luật sư tư vấn pháp luật đất đai;

  Luật sư tư vấn pháp luật thuế;

  Tư vấn pháp luật lao động, Tư vấn luật bảo hiểm xã hội;

  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp;

  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài;

  Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ;

  Cam kết chất lượng dịch vụ

  Với tôn chỉ “Tận tâm – uy tín – hiệu quả”, Luật Rong Ba cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đảm bảo về chất lượng dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức hành nghề của một luật sư, chúng tôi còn mang đến sự hài lòng và an tâm đến quý khách hàng.

  Không chỉ thế, dịch vụ luật sư hình sự của Luật Rong Ba luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

  Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, cống hiến tri thức pháp luật và mang lại hiệu quả công việc cao nhất cho khách hàng.

  Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, Luật Rong Ba còn có một ưu đãi đặc biệt đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty đó là chính sách hậu mãi.

  Cụ thể là khi đã quý khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ của công ty luật chúng tôi thì đến những lần sử dụng tiếp theo, quý khách hàng có thể sẽ được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý MIỄN PHÍ.

  Phí dịch vụ luật sư được tính thế nào

  Quý khách hàng nếu có nhu cầu tư vấn chuyên sâu, cụ thể hơn, phí dịch vụ phụ thuộc vào tính chất phức tạp của vụ việc, và yêu cầu của quý khách hàng.

  Luật Rong Ba đảm bảo mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý chất lượng tốt nhất với mức giá phù hợp nhất.

  Tiêu chí để đưa ra mức phí: Phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, hoàn cảnh của khách hàng;

  Thời gian, chi phí đầu tư công sức của luật. Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ chuyên sâu về vấn đề cụ thể, mức phí, biếu phí thuê sẽ được cập nhật phù hợp, có HỖ TRỢ giảm phí để đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng.

  Trong trường hợp phát sinh, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng PHỤ LỤC hợp đồng

  Cách thức thanh toán: Bằng TIỀN MẶT hoặc CHUYỂN KHOẢN thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.

  Giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

  Bên cạnh đó, căn cứ theo Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Rong Ba sẽ miễn phí dịch vụ pháp lý trong một số trường hợp sau:

  • Hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt khó khăn
  • Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
  • Theo diện được chỉ định (đối với các vụ án hình sự)
  • Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
  • Người khuyết tật có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn
  • Các vụ án có dấu hiệu oan sai mà người dân có hoàn cảnh khó khăn không có chi phí theo đuổi công lý

  Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

  Tư vấn qua tổng đài

  Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

  Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

  Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

  Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

  Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

  Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

  Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

  Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

  Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

  Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

  Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

  Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

  Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

  Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

  Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

  Tư vấn qua email

  Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

  Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

  Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

  Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

  Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

  Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

  Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

  Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

  Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

  Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

  Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

  Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

  Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

  Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

  Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

  Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

  Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

  Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

  Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

  Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

  Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

  Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

  Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

  Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

  Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

  Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

  Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

  1. Định nghĩa mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên của giáo viên là gì?

  Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên là mẫu bản kiểm điểm được cá nhân giáo viên là Đảng viên lập ra để kiểm điểm lại bản thân cũng như quá trình phấn đấu trong năm vừa qua. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2023 này nêu rõ thông tin người kiểm điểm, ưu nhược điểm trong quá trình công tác của cán bộ giáo viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm cho cán bộ viên chức giáo viên tại đây.

  • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên
  • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

  2. Cách hoàn thành bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên

  Nhìn chung việc hoàn thành bản kiểm điểm không phải quá khó khăn, song để Bản kiểm điểm được đánh giá cao thì nội dung bản kiểm điểm cần thể hiện sự trung thực, tính khách quan, về các nội dung mà mình cung cấp. Muốn làm được như vậy thì cá nhân giáo viên phải tự đánh giá và dám nhìn vào sự thật là mình đã làm được gì và phải biết mình chưa làm được gì.

  Ngoài ra khi thực hiện giáo viên cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn giáo viên thực hiện một số nội dung trong quá trình hoàn thiện Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên:

  Với nội dung Về tư tưởng chính trị thì giáo viên có thể nêu một số điểm như:

  – Luôn trung thành tuyệt đối với đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn vững vàng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  – Luôn có ý thức, nhận thức trong việc chấp hành các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

  – Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, tu dưỡng rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

  – Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không trong giáo dục cùng với đó là thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

  Về Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân có thể nêu:

  – Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

  – Chưa mạnh dạn đề xuất, bày tỏ quan điểm của mình để đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình phê bình chưa cao, vẫn còn cả nể, để tình cảm xen lẫn công việc dẫn đến việc phê bình và tự phê bình chưa đạt hiệu quả.

  – Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao, nhiều lúc còn thực hiện miễn cưỡng vì công việc chứ không phải vì trách nhiệm và nhiệt huyết.

  – Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp cơ quan chưa khéo léo, tinh tế, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống dẫn đến việc có nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn…

  Về phương hướng, biện pháp khắc phục giáo viên có thể đề xuất:

  – Chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong công việc sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

  – Tiếp tục phát huy hơn nữa về ưu điểm, với những khuyết điểm sẽ phải khắc phục nhất là trong việc góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

  – Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao

  – Tự giác học tập, giành nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

  – Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

  1. Mẫu bản kiểm điểm cuối năm của giáo viên là viên chức

  Mỗi cuối năm học, giáo viên thường được yêu cầu tự đánh giá, kiểm điểm những ưu điểm, nhược điểm, những việc đã thực hiện được cũng như còn thiếu sót trong năm học vừa qua.

  Với giáo viên – người là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, cuối năm – trước khi thực hiện xếp loại, đánh giá chất lượng viên chức thì phải làm bản tự đánh giá, xếp loại viên chức.

  Do đó, có thể hiểu, bản tự kiểm điểm giáo viên là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập là mẫu Phiếu đánh giá, phân loại viên chức được ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
  Năm………..

  Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………..

  Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………….

  I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

  1. Chính trị tư tưởng: …………………………………………………………………………………………

  2. Đạo đức, lối sống:…………………………………………………………………………………………..

  3. Tác phong, lề lối làm việc:…………………………………………………………………………..

  4. Ý thức tổ chức kỷ luật:……………………………………………………………………………………

  5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):………………………….

  6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):………………..

  PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

  7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:……

  8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:………………………………………………………..

  9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………….………………………….

  II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

  1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………………………….

  2. Tự xếp loại chất lượng:……………………………………………………………………………..

  (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

  ……, ngày ….tháng….năm …..

  NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

  III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ….., ngày ….tháng….năm…..

  NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

  1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………….

  2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:……………………………………………

  (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

  …., ngày ….tháng….năm…..

  NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  Lưu ý: Theo khoản 2 Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, giáo viên có thể đánh giá, xếp loại theo quyết định của Hiệu trưởng mà không phải trước ngày 15/12 hàng năm, trước thời điểm đánh giá, xếp loại Đảng viên… bởi thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm.

  Đây là mẫu phiếu được dùng để ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng hoặc thăng hạng cũng như kỷ luật… giáo viên các cấp.

  Xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá viên chức mới nhất và chi tiết cách ghi

  Bản tự kiểm điểm nhân

  Ngữ văn

  … đờisống cho cán bộ công nhân viên, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy định về antoàn lao động, BHLĐ tại đơn vị, làm cho ý thức chấp hành của CBCNV đợc nâng cao. – Bản thân luôn … hơn. * Tự nhận loại: Đối chiếu với những tiêu chuẩn hớng dẫn, bản thân tôi tự nhận là Đảng viên hoàn thànhtốt nhiệm vụ năm 2010, tôi rất mong đợc sự tham gia đóng góp ý kiến, giúp đỡ của các đồng … Biện pháp khắc phục nhợc điểm: Trong quá trình công tác nếu không có tính quyết đoán, nhanh nhậy thì khó hoàn thànhcông việc đợc giao, tuy nhiên bản thân tôi cũng tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm…

  • 3
  • 47,882
  • 221

  Bản kiểm điểm nhân giáo viênguyễn trí tín cuối kì, cuối năm

  Tư liệu khác

  … động.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………d/ Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân;……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………đ/ … CHÍ THANHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊNHỌC KÌ I, NĂM HỌC 2010-2011.Họ và tên: ……………………………………………………………………………… … nước:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c/ Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………d/…

  • 2
  • 11,830
  • 78

  Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên

  luatminhkhue.vn › Biểu mẫu, luatduonggia.vn › mau-kiem-diem-cuoi-nam-cua-giao-vien-moi-va-chuan-…, download.vn › Tài liệu › Biểu mẫu › Giáo dục – Đào tạo, accgroup.vn › Kiến thức pháp luật, accgroup.vn › Kiến thức pháp luật, tuvantritam.vn › ban-kiem-diem-dang-vien-cua-giao-vien, hoatieu.vn › Biểu mẫu › Giáo dục – Đào tạo, luatvietnam.vn › Biểu mẫu, 123docz.net › timkiem › bản+tự+kiểm+điểm+cá+nhân+của+giáo+viên+thpt, 123docz.net › timkiem › bản+kiểm+điểm+cá+nhân+của+giáo+viên+thcs, Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên THCS, Bản tự kiểm điểm giáo viên mầm non, Bản tự kiểm điểm cá nhân giáo viên tiểu học, Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên Violet, Bản tự kiểm điểm giáo viên cuối năm học, Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên vi phạm, Cách viết bản kiểm điểm của giáo viên, Bản kiểm điểm của tổ trưởng chuyên môn

  Ngoài những thông tin về chủ đề Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

  Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

  Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Back to top button