Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Bản Tự Xếp Loại Hạnh Kiểm – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Bản Tự Xếp Loại Hạnh Kiểm đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Bản Tự Xếp Loại Hạnh Kiểm trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Bản Tự Xếp Loại Hạnh Kiểm:

1.Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh là gì?

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh là biểu mẫu được dùng vào cuối mỗi kỳ học hoặc cuối năm học để học sinh tự đánh giá lại quá trình rèn luyện, tuân thủ thực hiện các quy định của nhà trường.

Nội dung trong mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh cần trình bày các thông tin cơ bản như: quốc hiệu tiêu ngữ, họ tên học sinh, lớp, những ưu điểm, nhược điểm, những vi phạm của học sinh trong năm học. Đây là một trong những căn cứ để giáo viên xếp loại hạnh kiểm học sinh. Bên cạnh đó các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh. Vậy sau đây là 2 mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học sinh, mời các bạn cùng đón đọc.

2.Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh 2022

Trong nội dung của phiếu tự đánh giá hạnh kiểm của học sinh; Cần đưa vào các thông tin cơ bản như chức danh, tên học sinh, lớp, điểm mạnh và điểm yếu, vi phạm của học sinh trong năm. Đây là một trong những cơ sở để giáo viên phân loại hạnh kiểm học sinh. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm hồ sơ xếp loại hạnh kiểm của học sinh. Dưới đây là Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh 2022 mời các bạn cùng kham khảo: 

Mẫu 1: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:………………………………………………………………………….

Học sinh lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…. năm học 2021-2022 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau:

Học tập:……………………………………………………………………….

Kỷ luật:………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:………………………………………………….

Vấn đề khác:………………………………………………………………

+ Về khuyết điểm:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

– Nghỉ học có phép:…….lần.

– Nghỉ học không phép:…….lần.

– Đi học muộn:……..lần.

– Nói chuyện ồn ào trong giờ học:……..lần.

– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.

– Vô lễ với giáo viên:……..lần.

……………………………………………………………………………….

Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………..

Ngoài ra, em xin đưa ra một vài ý kiến đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp tới, mong được thầy cô xem xét.

+ Ý kiến cá nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, thực hiện theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày… tháng… năm……

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o———

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì… (năm học 20… – 20…)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:……………………………………….

Em tên là:…………………………………………………………………………………

Học sinh lớp……………………. Trường :……………………………………….…

Trong học kì… (năm học 20… – 20…) vừa qua, em đã có những ưu điểm cũng như khuyết điểm sau:

– Về ưu điểm:……………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:…………………………………………………………………

Học tập:…………………………………………………………………………………….

Vấn đề khác:…………………………………………………………………………….

– Khuyết điểm: Trong học kì một vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi phạm Số lần
Vắng có phép, xin về
Vắng không phép
Không chuẩn bị bài
Không làm bài tập
Không học bài
Bị điểm kém (
Không phù hiệu
Không đồng phục
Bị quản sinh phê bình
Mất TT
Bị phê bình ghi SĐB
Đánh nhau
Vô lễ với GV

Vi phạm khác:……………………………………………………..

* Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………………………….

* Ý kiến cá nhân:…………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm về cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm ………….cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì tới.

Em xin cảm ơn!

…, ngày… tháng… năm…

Học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản tự nhận hạnh kiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o———

BẢN TỰ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

Học Kỳ…………, Năm Học 20…- 20…….

Kính gửi:………………………………………………………………………..

Họ và tên học sinh:……………………………………………………………

Lớp:………………………… Năm học:………………………………………..

Sinh ngày:… tháng… năm……………..

Hiện đang trú tại:……………………………………………………………….

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):…………………………………….

Nay em tự viết bản tự xếp loại hạnh kiểm trình bày về khuyết điểm trong học kỳ qua của em như sau:…

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin tự nhận xếp loại hạnh kiểm:………………

Trên đây là bản tự xếp loại hạnh kiểm cá nhân của em. Rất mong cô chủ nhiệm xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm….
Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ………….

TRƯỜNG THPT ………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN TỰ KIỂM
Xếp loại hạnh kiểm học sinh học kỳ …năm học 2022 – 2023

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường THPT ……………

– Giáo viên chủ nhiệm lớp …………….

Em tên là: ………………….. Ngày sinh:……………………….

Hiện đang là học sinh lớp:………………………………………..…

Em xin tự kiểm điểm về những ưu khuyết điểm trong quá trình học tập, tham gia các hoạt động phong trào, thực hiện quy định về nội quy của nhà trường, các nhiệm vụ do thầy cô chủ nhiệm và giáo viên bộ môn giao cũng như quá trình phấn đấu của bản thân em như sau:

Về ưu điểm:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Về khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại hạnh kiểm: …………………..

…………..ngày….tháng… năm 20…

Ký và ghi rõ họ tên
………………………….

1. Bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh là gì?

Bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh là một bản kiểm điểm lại tình hình cá nhân của học sinh trong một kỳ học, một năm học để tự xếp loại hạnh kiểm của mình.

Trong bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm này, học sinh nêu rõ ưu khuyết điểm của mình, số lần vi phạm trong một năm, đồng thời hứa sẽ cố gắng và trong kì học tới. Thông thường bản tự đánh giá hạnh kiểm của học sinh cần có sự hướng dẫn đánh giá của những giáo viên, vì thông thường các em vẫn chưa biết cách đánh giá bản thân như thế nào. Nên dưới đây Hoatieu sẽ đưa ra những mẫu tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và hướng dẫn viết cụ thể gửi đến bạn đọc.

2. Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh học kì 1

Mẫu tự đánh giá và xếp loại hạnh kiểm dưới đây là mẫu chung, học sinh có thể tự do điền những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân. Cụ thể với những nội dung tự đánh giá của học sinh và kết hợp phần nhận xét của giáo viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN TỰ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

Học Kì 1, Năm Học 2022 – 2023

Kính gửi Thầy (Cô) chủ nhiệm: …………………..

Họ và tên học sinh: ……………………. Lớp ……..

Sinh ngày: ………. tháng ………. năm ……………….

Trong Học kỳ 1, năm học 20…- 20… vừa qua em tự nhận thấy bản thân có những ưu, khuyết điểm như sau:

1. Ưu điểm: (Chấp hành nội quy, hoạt động phong trào, học tập)

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

2. Khuyết điểm: (Ghi rõ những vi phạm, số lần vi phạm)

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

3. Tự xếp loại hạnh kiểm. Ý kiến cá nhân (nếu có)

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

…, ngày… tháng… năm…
Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN BÌNH XÉT HẠNH KIỂM CỦA TẬP THỂ LỚP ………..

1. PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ TRƯỞNG:

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

2. PHẦN NHẬN XÉT CỦA LỚP:

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

…, ngày… tháng… năm…
Người viết
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN VÀ CHỦ NHIỆM

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

Kết quả xếp loại hạnh kiểm của Em ……………….. là ……..

..…..ngày …… tháng …….năm 20……..

Thầy (Cô) chủ nhiệm

Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh 2023 chuẩn nhất

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o———

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì… (năm học 20… – 20…)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:…

Em tên là:…

Học sinh lớp Trường THPT:…

Trong học kì… (năm học 20… – 20…) vừa qua, em đã có những ưu điểm cũng như khuyết điểm sau:

– Về ưu điểm:…

Hoạt động phong trào:…

Học tập:…

Vấn đề khác:

– Khuyết điểm: Trong học kì một vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi phạm

Số lần

Vắng có phép, xin về

Vắng không phép

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Đánh nhau

Vô lễ với GV

Vi phạm khác:

* Tự xếp loại hạnh kiểm:…

* Ý kiến cá nhân:…

Trên đây là bản tự kiểm về cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm khá cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì tới . Em xin cảm ơn!

…, ngày… tháng… năm…

Học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

►Tải bản Word, PDF của mẫu tại đường link cuối bài…

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o———

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:…

Họ và tên học sinh:…

Lớp:… Năm học:…

Sinh ngày:… tháng… năm…

Hiện đang trú tại:…

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):…

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:…

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:…

…., ngày… tháng… năm…

Người viết
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o———

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường:…

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:…

Tên em là… Là học sinh lớp…

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc:… (trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là:… (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

…, ngày… tháng… năm…

Chữ ký học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách ghi, viết bản tự đánh giá, kiểm điểm xếp loại hạnh kiểm của học sinh 2023

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh là biểu mẫu được dùng vào cuối mỗi kỳ học hoặc cuối năm học để học sinh tự đánh giá lại quá trình rèn luyện, tuân thủ thực hiện các quy định của nhà trường.

Nội dung trong mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh cần trình bày các thông tin cơ bản như: quốc hiệu tiêu ngữ, họ tên học sinh, lớp, những ưu điểm, nhược điểm, những vi phạm của học sinh trong năm học. Đây là một trong những căn cứ để giáo viên xếp loại hạnh kiểm học sinh.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ giúp bạn có một bản tự đánh giá, kiểm điểm xếp loại hạnh kiểm của học sinh 2023 chuẩn nhất. Xem thêm nhiều văn bản, đơn xin mới nhất khác tại chuyên trang của chúng tôi.

1. Bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh là gì?

Bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh là một văn bản mà ở đó học sinh dựa trên những tiêu chí như thái độ học tập, chấp hành nội quy trường lớp, ứng xử với thầy cô bạn bè…. để tự đưa ra những đánh giá về bản thân mình.

Xem xét trong năm học vừa qua bản thân học sinh đã đạt được những thành tích, ưu điểm nào, từ đó tích cực phát huy. Và ngược lại cần hạn chế loại và loại bỏ những nhược điểm còn tồn tại. Sau đó đưa ra lời hứa và cam kết trong năm học tới.

Từ đó tự đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho bản thân và làm cơ sở để giáo viên xem xét, đánh giá và đưa ra kết loại hạnh kiểm cuối cùng.

2. Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh: 

2.1. Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o———

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì… (năm học 20… – 20…)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:…

Em tên là:…

Học sinh lớp Trường:…

Trong học kì… (năm học 20… – 20…) vừa qua, em đã có những ưu điểm cũng như khuyết điểm sau:

– Về ưu điểm:…

Hoạt động phong trào: Em đã nhiệt tình tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào của trường lớp.

Học tập: Kết quả học tập của em có nhiều tiến bộ và đạt được danh hiệu học sinh khá/giỏi.

Thái độ: Em đã luôn giữ thái độ chuẩn mực đối với thầy cô và bạn bè.

Đạo đức cá nhân: Em đã tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức trong năm học vừa qua.

Vấn đề khác:…

– Khuyết điểm: Trong học kì một vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi phạm

Số lần

Vắng có phép, xin về

Vắng không phép

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Đánh nhau

Vô lễ với GV

Vi phạm khác (Nếu có):…

* Tự xếp loại hạnh kiểm:…

* Ý kiến cá nhân:…

Trên đây là bản tự kiểm về cá nhân của em. Rất mong giáo viên chủ nhiệm và ban cán bộ lớp xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kỳ tới. Em xin cảm ơn!

………ngày…….tháng…….năm 20…..

Học sinh (Ký và ghi rõ họ tên)

2.2. Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh mới nhất chuẩn nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

Năm Học 2022 – 2023

Kính gửi Thầy (Cô) chủ nhiệm: ……………………………………………………………………

Họ và tên học sinh: …………………………………………………….. Lớp ……………………….

Sinh ngày: ………. tháng ………. năm ………..

Năm học 2022- 2023 vừa qua em tự nhận thấy bản thân có những ưu, khuyết điểm như sau:

1. Ưu điểm: (Chấp hành nội quy, hoạt động phong trào, học tập)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Khuyết điểm: (Ghi rõ những vi phạm, số lần vi phạm)

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tự xếp loại hạnh kiểm. Ý kiến cá nhân (nếu có) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN BÌNH XÉT HẠNH KIỂM CỦA TẬP THỂ LỚP 

1. PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ TRƯỞNG:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. PHẦN NHẬN XÉT CỦA LỚP:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lớp xếp loại hạnh kiểm: ………………………

Lớp trưởng (Chi đội trưởng)

3. PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN VÀ CHỦ NHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kết quả xếp loại hạnh kiểm của Em ……………………………………….. là ……………………

…….., ngày …… tháng 05 năm 2022

Thầy (Cô) chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.3. Mẫu bản tự đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh mới nhất chuẩn nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:………………………………………………………………………….

Học sinh lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…. năm học 2021-2022 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau:

Học tập:……………………………………………………………………….

Kỷ luật:………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:………………………………………………….

Vấn đề khác:………………………………………………………………

+ Về khuyết điểm:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

– Nghỉ học có phép:…….lần.

– Nghỉ học không phép:…….lần.

– Đi học muộn:……..lần.

– Nói chuyện ồn ào trong giờ học:……..lần.

– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.

– Vô lễ với giáo viên:……..lần.

……………………………………………………………………………….

Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………..

Ngoài ra, em xin đưa ra một vài ý kiến đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp tới, mong được thầy cô xem xét.

+ Ý kiến cá nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Học kỳ tới em hứa sẽ cố gắng học tập tốt, chấp hành nội quy và cống hiến nhiều hơn nữa cho lớp, cho trường. Em xin chân thành cảm ơn thầy/cô rất nhiều!

………., ngày… tháng… năm……

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Bản Tự Xếp Loại Hạnh Kiểm

meta.vn › Hướng dẫn › Kinh nghiệm hay, accgroup.vn › Kiến thức pháp luật, luatminhkhue.vn › Biểu mẫu, download.vn › Tài liệu › Biểu mẫu › Giáo dục – Đào tạo, hoatieu.vn › Biểu mẫu › Giáo dục – Đào tạo, tailieu.com › Biểu mẫu, luatduonggia.vn › mau-ban-tu-danh-gia-xep-loai-hanh-kiem-cua-hoc-sinh-…, thuvienphapluat.vn › phap-luat › mau-ban-tu-kiem-diem-ca-nhan-danh-ch…, tuyensinhsaudaihoc.ueb.edu.vn › d75_ban-tu-danh-gia-xep-loai-hanh-kie…, dbi.gov.vn › amp, Viết bản tự xếp loại hạnh kiểm, Mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh THPT, Bản tự xếp loại hạnh kiểm học kì 1, Mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS, Bản tự xếp loại hạnh kiểm cuối năm, Bản tự đánh giá bản thân học sinh, Biên bản xét hạnh kiểm học sinh, Cách viết bản tự nhận xét hạnh kiểm học sinh

Ngoài những thông tin về chủ đề Bản Tự Xếp Loại Hạnh Kiểm này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Bản Tự Xếp Loại Hạnh Kiểm trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button