Thông tin tuyển sinh

Cách Tính Điểm Đại Học 2020 – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Cách Tính Điểm Đại Học 2020 đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Cách Tính Điểm Đại Học 2020 trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Cách Tính Điểm Đại Học 2020:

Cách tính điểm xét tuyển đại học 2020

Theo Điều 41 của Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2020, điểm xét tuyển đại học THPT gồm điểm các bài thi mà thí sinh tham gia dự thi theo tổ hợp đã đăng ký. Điểm của mỗi bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tuyển đại học.

Cách tính điểm xét tuyển đại học 2020 khối D

Điểm xét đại học khối D sẽ được tính bằng tổng điểm của 3 bài thi (Toán, Văn, Anh) cộng với tổng điểm khuyến khích (nếu có).

Cách tính điểm xét tuyển đại học Bách khoa 2020

Do đặc thù của một số ngành, chương trình đào tạo, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ sử dụng các tổ hợp xét tuyển có hoặc không có môn chính.

Với mỗi tổ hợp, điểm xét tuyển cũng có những cách tính khác nhau. Điểm xét tuyển theo mỗi phương thức đều làm tròn đến 2 chữ số sau dấu thập phân.

Cụ thể, đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả của bài kiểm tra tư duy sử dụng một trong các tổ hợp BK1 (Toán – Đọc hiểu – Lý, Hóa), BK2 (Toán – Đọc hiểu – Hóa, Sinh), BK3 (Toán – Đọc hiểu, Tiếng Anh), tổng điểm được tính theo thang điểm 30. Cách tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = [(Phần Toán + Phần Đọc hiểu + Phần Tự chọn)] + Điểm ưu tiên (Khu vực / Đối tượng)

Cách tính điểm xét tuyển đại học Ngoại thương 2020

1. Đối với các chương trình ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Tài chính Ngân hàng, Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Kế toán

Điểm xét tuyển = M1 + M2+ M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

+ M1, M2: là điểm trung bình chung học tập 05 học kỳ (bao gồm học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 2 gồm Toán và một trong các môn Văn hoặc Lý hoặc Hóa

+ M3: Điểm quy đổi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc quy đổi giải học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh (theo bảng quy đổi).

+ Điểm ưu tiên.

2. Đối với các chương trình Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ

– Căn cứ xác định trúng tuyển: Xác định trúng tuyển theo các ngành/ chuyên ngành căn cứ trên nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu và điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển được xác định theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

+ M1, M2: là điểm trung bình chung học tập 05 học kỳ (bao gồm Học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 2 môn Toán và Văn.

+ M3: Điểm quy đổi Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế hoặc quy đổi giải học sinh giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ (theo bảng quy đổi).

+ Điểm ưu tiên

Quy chế tính điểm đại học mới nhất

Theo Điều 41 của Quy chế thi Tốt nghiệp THPT 2020 thì điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp:

Quy chế tính điểm thi Đại học 2020 có những cái mới (Nguồn Internet)

 Đối với Giáo dục THPT

Ví dụ: thí sinh A lựa chọn bài thi tổ hợp KHXH và điểm của các môn bắt buộc như sau: Văn 6, Toán 7, Anh 6, Sử 8, Địa 8, GDCD 9. Thí sinh này không có điểm ưu tiên và khuyến khích. Điểm trung bình cả năm lớp 12 là 8. Cách tính điểm của thí sinh A như sau:

Đối với Giáo dục Thường Xuyên:

Ví dụ: thí sinh B lựa chọn bài thi tổ hợp KHTN và điểm của các môn bắt buộc như sau: Văn 5, Toán 7, Lý 5, Hóa 4, Sinh 6. Thí sinh này có 1 điểm ưu tiên và không có điểm khuyến khích. Điểm trung bình cả năm lớp 12 là 6. Cách tính điểm của thí sinh B như sau:

 • Nếu những năm trước, điểm trung bình các bài thi THPT chiếm 50% và điểm trung bình cả năm lớp 12 chiếm 50% điểm xét tốt nghiệp.
 • Thì năm nay, điểm trung bình các bài thi chiếm tới 70% và điểm trung bình cả năm lớp 12 chỉ chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp.
 • Thí sinh được chọn đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.
 • Đối với thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp.
 • Thí sinh GDTX có thể dự thi cả bài thi ngoại ngữ để dùng kết quả bài thi này xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp.
 • Để xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh đã tốt nghiệp phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đó.
 • Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Cách tính điểm đại học của một số trường

Cách tính điểm đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM

Năm 2019, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM áp dụng nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ vào các ngành ngôn ngữ: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Ngôn ngữ Italia; nhân hệ số 2 môn Ngữ văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; nhân hệ số 2 môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; nhân hệ số 2 môn Địa lý vào ngành Địa lý học; nhân hệ số 2 môn tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học.

Một số ngành ngôn ngữ học trường Xã hội nhân văn được nhân hệ số 2 (Nguồn Internet)

Cách tính điểm đại học như sau:

ĐXT = ((Tổng 3 môn(nhân đôi môn chính))x3/4)(làm tròn 2 số thập phân)+ĐƯT không quy đổi

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A có điểm thi môn Toán 6.75, môn Ngữ văn 6.75, môn Tiếng Anh 7.5, điểm ưu tiên là 0.

Điểm xét tuyển = ((điểm Toán + điểm Ngữ văn + (điểm Tiếng Anh x 2)) X 3 ÷ 4) + 0

= ((6.75 + 6.75 + (7.5 X 2)) x 3 ÷ 4) + 0 = 21.38.

Cách tính điểm đại học Sư phạm TPHCM

Phương án xét tuyển sử dụng kết quả kì thì THPT năm 2019. Với mỗi ngành học, sẽ lựa chọn tổ hợp 3 môn hoặc 3 bài thi từ 4 bài thi của kì thi THPT quốc gia để xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển này có thể theo khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D) hoặc sẽ là tổ hợp 3 môn, 3 bài thi mới, tùy theo đặc thù của ngành. Trong đó, bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn.

Ngoài ra, có thể xác định môn chính với điểm được nhân đôi trong tổ hợp các môn thi được lựa chọn để xét tuyển.

Trường ĐH Sư phạm không nhân hệ số bất kì môn nào

Các ngành năng khiếu (GDTC, GDMN, GDĐB) vẫn sẽ lựa chọn 2 môn thi của kì thi THPT quốc gia và bổ sung thêm 1 môn năng khiếu do Trường tự tổ chức.

Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của các bài thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (có/không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (có/không nhân hệ số, theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Xét tuyển từ cao đến thấp.

Để cập nhật thêm những thông tin về thi và xét tuyển Đại học. Mời bạn truy cập website VOH tại đây (Cách Tính Điểm Đại Học 2020).

Thông tin về cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp được tính như sau:

Cách Tính Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Điểm xét tốt nghiệp THPT sẽ có các thành phần sau:

– Điểm các môn thi xét tuyển thí sinh đã đăng ký.

– Điểm khuyến khích (thí sinh tham gia và đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa, xếp loại trong giấy chúng nhận hành nghề hay bằng trung cấp).

– Điểm ưu tiên  ( KV1 – 0,75 điểm, KV2 – 0,5 điểm, KV3 – 0,25 điểm – gia đình chính sách).

– Điểm năm lớp 12

Công Thức Tính Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT

– Hệ THPT điểm xét tốt nghiệp sẽ lấy 4 điểm xét tuyển cộng với điểm khuyến khích (nếu có) chia cho 4 nhân với 7 công với điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân với 3 công với điểm ưu tiên (nếu có) tất cả chia cho 10.

 • Ví dụ: 5+6+7+8 +1:4 x 7 +6,5 x 3 +1 :10 = 16,225 (đây là tổng điểm của thí sinh).

1. Cách tính điểm thi đại học mới nhất

Theo Điều 41 của Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2020, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi mà thí sinh tham gia dự thi để xét công nhận tốt nghiệp. Bao gồm điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm của mỗi bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Năm nay với tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng, rất khó để tổ chức các hoạt động thi tuyển nên hình thức xét tuyển đại học 2021 đang được trong quá trình chọn để thay thế.

1.1. Cách tính điểm thi đại học đối với Giáo dục THPT

Điểm xét tốt nghiệp sẽ được tính bằng tổng điểm của 4 bài thi cộng với tổng điểm khuyến khích (nếu có); chia cho 4 rồi nhân với 7. Sau đó cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3 và chia cho 10. Sau cùng là cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

1.2. Cách tính điểm thi đại học đối với Giáo dục thường xuyên

Đối với hệ Giáo dục thường xuyên, điểm xét tốt nghiệp sẽ được tính bằng tổng điểm 3 bài thi chia 3; cộng với tổng điểm khuyến khích (nếu có) chia 4; sau đó nhân với 7; cộng với điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3 và chia tất cả cho 10. Sau cùng là cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

2. Những lưu ý về cách tính điểm thi đại học

Những năm trước, điểm trung bình các bài thi THPT Quốc gia chiếm 50%; điểm trung bình cả năm lớp 12 chiếm 50% điểm xét tốt nghiệp. Năm nay, điểm trung bình các bài thi THPT Quốc gia chiếm tới 70%; điểm trung bình cả năm lớp 12 chỉ chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp.

Thí sinh sẽ được đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp. Điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét tốt nghiệp THPT. Đối với thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thì sẽ bị coi là dự thi không đủ và không được công nhận xét tốt nghiệp.

Thí sinh thuộc hệ Giáo dục thường xuyên có thể tham dự cả bài thi ngoại ngữ để dùng kết quả này xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp. Để xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh đã tốt nghiệp phải tham gia dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần phù hợp với tổ hợp thi. Môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường mà thí sinh đăng ký.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm công nhận xét tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

3. Cách tính điểm thi đại học của một số trường

3.1. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM

Năm 2019, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM áp dụng nhân hệ số 2 đối với môn ngoại ngữ của các ngành ngôn ngữ. Bao gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Ngôn ngữ Italia.

Áp dụng nhân hệ số 2 đối với môn Ngữ văn của các ngành Văn học và Ngôn ngữ học. Áp dụng nhân hệ số 2 đối với môn Lịch sử vào ngành Lịch sử. Áp dụng nhân hệ số 2 đối với môn Địa lý vào ngành Địa lý học. Áp dụng nhân hệ số 2 đối với môn tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học.

Cách tính điểm thi đại học cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng 3 môn (nhân hệ số 2 môn chính) x 3 chia 4. Làm tròn đến 2 chữ số thập phân và cộng điểm ưu tiên.

Có thể bạn quan tâm:

 • 5 Website Tra Cứu Điểm Chuẩn Đại Học Uy Tín
 • 6 Trường Đại Học Có Điểm Tuyển Sinh Cao Nhất Trong Năm 2020

3.2. Đại học Sư phạm TPHCM

Phương án xét tuyển sử dụng kết quả bài thi THPT Quốc gia. Với mỗi ngành học, sẽ lựa chọn tổ hợp 3 môn hoặc 3 bài thi của kì thi THPT quốc gia để xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển này có thể theo khối thi truyền thống như khối A, A1, B, C, D hoặc sẽ là tổ hợp 3 môn, 3 bài thi, tùy theo từng ngành. Trong đó, bắt buộc phải có Toán hoặc Ngữ văn.

Đối với các ngành năng khiếu như Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non thì vẫn sẽ lựa chọn 2 môn thi của kì thi THPT quốc gia và bổ sung 1 môn năng khiếu do trường tổ chức.

Cách tính điểm thi đại học cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT quốc gia của các bài thi theo tổ hợp môn đăng ký (có hay không có nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (có hay không có nhân hệ số)

4. Phần kết

Thông qua bài viết này, mình đã cung cấp cho các bạn những thông tin về cần thiết về cách tính điểm thi đại học. Hy vọng các bạn sẽ nắm rõ và có thể tính được điểm thi của mình một cách chính xác nhất.

Có thể bạn quan tâm:

 • Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội Và Những Thông Tin Tuyển Sinh
 • Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Những Thông Tin Cần Biết

Từ khóa » Cách Tính điểm Thi đại Học 2020 Khối B

 • Công Thức Tính điểm Xét Tuyển đại Học Năm 2022 – TrangEdu
 • Cách Tính điểm đại Học Theo Quy Chế Mới Nhất Cần Biết – GiaiNgo
 • Cách Tính điểm Xét Tuyển đại Học
 • Cách Tính điểm Xét Tuyển đại Học 2021 Chuẩn Xác Nhất – TopLoigiai
 • Cách Tính điểm Thi Đại Học – THPT Quốc Gia Từ Bộ GD&ĐT – ITQNU.VN
 • Cách Tính điểm Đại Học 2022 Mới Nhất – Luật Hoàng Phi
 • Cách Tính điểm Tổ Hợp Môn Xét Tuyển Như Thế Nào? – Luật Sư X
 • Cách Tính điểm đại Học Chính Xác Nhất Nên Biết – Colearn
 • Thông Tin Về Cách Tính điểm Thi Đại Học Năm 2020 – VOH
 • Cách Tính điểm Thi Đại Học 2021 Mới Và Chính Xác Nhất
 • Cách Tính điểm đại Học Khối B
 • Cách Tính điểm Xét Học Bạ 2022
 • Cách Tính điểm Xét Tuyển đại Học
 • Cách Tính điểm Thi Tốt Nghiệp Chuẩn Nhất 2022

Ngoài những thông tin về chủ đề Cách Tính Điểm Đại Học 2020 này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Cách Tính Điểm Đại Học 2020 trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button