Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Cách Viết Tờ Tự Kiểm – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Cách Viết Tờ Tự Kiểm đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Cách Viết Tờ Tự Kiểm trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Cách Viết Tờ Tự Kiểm:

Nội dung chính

1. Bản tự kiểm điểm là gì? Khi nào cần viết Bản tự kiểm điểm?

Bản tự kiểm điểm của cá nhân là văn bản do cá nhân tự viết, trong đó thể hiện việc cá nhân tự xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi mắc lỗi hoặc kiểm điểm bản thân trong một năm qua đã đạt hay chưa đạt được những gì, để từ đó đưa ra phương hướng cho năm sau.

Mọi đối tượng không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp… đều có thể tự kiểm điểm như: Học sinh, người lao động làm việc trong doanh nghiệp, công chức làm việc trong cơ quan Nhà nước, Đảng viên…

Bản tự kiểm điểm thường được sử dụng trong 02 trường hợp:

– Kiểm điểm khi vi phạm nội quy nhà trường, nội quy doanh nghiệp,…

– Kiểm điểm cuối năm để đánh giá, tổng kết kết quả đạt được, những ưu, nhược điểm của bản thân trong một năm học tập, công tác, làm việc. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc với cán bộ, công chức, viên chức hoặc Đảng viên.

2. Mẫu Bản tự kiểm điểm dành cho nhiều đối tượng

2.1. Bản tự kiểm điểm dành cho học sinh

– Học sinh vi phạm nội quy

Mẫu số 01:

Sở GD&ĐT…
Trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường…

                  –  Giáo viên chủ nhiệm lớp…

Em tên là:………………………… Học sinh lớp:…………………………………

Hiện ở với (đối với học sinh không ở với cha mẹ):…………………………….

Họ tên cha:……………….. Số điện thoại:……………………………………

Họ tên mẹ:…………………… …………. Số điện thoại:……………………………

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):…………………

Vi phạm nội quy vào ngày…….tháng……….năm……… Vi phạm lần thứ:…….

Nội dung vi phạm:… …………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Thuộc Điều……………………. của trường.

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

…………, ngày…….tháng……năm………

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………….

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp…………………………………………..

Tên em là ………………………………Là học sinh lớp …………..……………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: …………………….………………… và đã gây ảnh hưởng tới lớp cũng như khiến thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm, em xin chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

…………, ngày … tháng … năm……

Chữ ký học sinh                                        Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)                             (Ký, ghi rõ họ tên)

– Học sinh tự kiểm điểm cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là: …………………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp Trường THPT ………………………………………………………………………………

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ………………………………………………………………………………………

Học tập: ………………………………………………………………………………………………………..

Vấn đề khác: ………………………………………………………………………………………………….

– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi
vi
Phạm

Vắng

phép,
xin về

Vắng không phép

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (

Không phù hiệu

Mất trật tự trong giờ học

                 


* Ý kiến cá nhân: …………………………………………………………………………………………..
* Tự xếp loại hạnh kiểm: …………………………………………………………………………………Vi phạm khác: ………………………………………………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm….

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

2.2. Bản tự kiểm điểm dành cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp

Mẫu số 01:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: ……………………………………………..….

Tôi tên là:………………………… ……………………..

Đơn vị:…………………… ……………..……………….

Chức vụ:…………………………………………………

Nhiệm vụ được giao: …………………………………..

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:……………………………………

Nguyên nhân sai phạm:……………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:……………………………

Tự nhận hình thức kỷ luật:………………………………

Cam kết của người lao động:…………………………….

…………Ngày … tháng … năm 20………

Người viết kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày ….. tháng …… năm ……..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên là: ……………………………………………………..

Sinh ngày: ….. tháng …… năm……..

Số Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân: ……………

Cấp ngày: ……. tháng …… năm…………. tại………………….

Hiện đang cư trú tại địa chỉ: …………………………………..

Hiện nay, tôi đang làm việc tại Bộ phận: ………………………

Chức vụ:…………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân cụ thể tương ứng với từng sự việc xảy ra như sau:

………………………………………………………………………………..

Trong sự việc vừa nêu trên, tôi tự nhận thấy bản thân mình có lỗi:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm/lỗi trên:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………….……

Hậu quả:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

Qua việc trình bày trên, bản thân tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật:

……………………………………………………………………..

Tôi hứa lần sau không sẽ không vi phạm: ……………………..

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai xót tôi xin chịu trách nhiệm.

………., ngày……tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

BẢN KIỂM TỰ ĐIỂM CÁ NHÂN

Ngày …. tháng….năm…….

Kính gửi:…………………………………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………….

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

– Phẩm chất chính trị đạo đức và lối sống:

+ ………………………………………………………..

+ ………………………………………………………….

+ …………………………………………………………

+ ……………………………………………………………

– Về chuyên môn nghiệp vụ

+ ……………………………………………………………

+  ……………………………………………………………

+  ……………………………………………………………

– Phần tự đánh giá cá nhân

+ Ưu điểm: ……………………………………………………………

+ Nhược điểm: ……………………………………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm. Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng ….năm………..

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ và tên)

2.3. Bản tự kiểm điểm dành cho Đảng viên

ĐẢNG BỘ………..

Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:……….. Ngày sinh: ………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………………

Chức vụ chính quyền: ……………………………………………

Chức vụ đoàn thể: …………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………..

Chi bộ ……………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, li sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc        Tốt    □ Trung bình      Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc        Tốt    □ Trung bình      Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc        Tốt    □ Trung bình      Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mc xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………………….

Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ……………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ……………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn cách viết bản tự kiểm điểm chuẩn

– Bản tự điểm về vi phạm nội quy trường/công ty:

+ Ở phần đầu: Ghi rõ thông tin của người làm viết kiểm điểm gồm: Họ tên; ngày sinh; địa chỉ (với người lao động làm việc trong doanh nghiệp); tên trường, lớp (với học sinh).

+ Ở phần nội dung: Do đây là Bản tự kiểm điểm về việc vi phạm nội quy nên người viết phải trình bày rõ sự việc vi phạm, lỗi vi phạm, nguyên nhân của hành vi vi phạm, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra…

Lưu ý, ở phần này cần trình bày một cách súc tích, ngắn gọn, rõ ràng nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các sự việc liên quan đến hành vi vi phạm.

+ Lời cam đoan: Dưới mỗi Bản tự kiểm điểm về lỗ vi phạm, người viết phải có cam đoan về việc sẽ không tái phạm lỗi nữa.

– Bản tự kiểm điểm cuối năm:

Với bản tự kiểm điểm cuối năm chủ yếu nhằm để người làm kiểm điểm tự đánh giá về những ưu, nhược điểm của bản thân, những việc đã làm được và chưa làm được trong suốt một năm qua.

Người viết căn cứ vào thực tế quá trình làm việc, học tập của bản thân để đưa ra đánh giá, xếp loại một cách khách quan, trung thực nhất.

Không chỉ vậy, ở Bản tự kiểm điểm cuối năm, người viết còn cần đưa ra được phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên 

Trên đây là Hướng dẫn cách viết bản tự kiểm điểm chuẩn. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ
1900.6192


để được hỗ trợ, giải đáp.

1. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

2. Tại sao cần viết bản kiểm điểm.

Như đã nêu trên thì bản tự kiểm là văn bản mà cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, biết tự nhận ra khuyết điểm của bản thân. Giúp cá nhân tự đánh giá trước một hội đồng và rút kinh nghiệm đối với những lần sau từ những huyết điểm của bản thân, những sai sót mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong thời gian tới.

 • Bản tự kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào cuối năm trước khi làm báo cáo tổng kết và bảng đánh giá nhân viên cuối năm.
 • Đối với người lao động khi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nếu có hành vi vi phạm lao động thì người sử dụng lao động có thể áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật như: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng bậc lương, xử lý kỷ luật sa thải.
 • Đối với những học sinh, sinh viên khi vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường thì cũng phải viết bản tự kiểm điểm do có hành vi vi phạm.
 • Đảng viên khi có những hành vi vi phạm điều lệ đảng, nghị quyết của đảng,…cũng phải viết bản tự kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật.

3. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên.

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên:                         Ngày sinh:

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

 Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: (Liên hệ với các biểu hiện như: Dân chủ hình thức,…).

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: …

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ,…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□  Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………..

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:

……………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1. Mẫu bản kiểm điểm học sinh là gì?

Bản kiểm điểm học sinh thông thường thì sẽ được các bạn học sinh viết vào khoảng thời gian cuối năm học hoặc sẽ phải viết sau những lần các bạn học sinh vi phạm nội quy trường lớp để nhằm mục đích giúp các bạn học sinh có thể tự điểm lại những vi phạm của mình và từ đó các bạn học sinh cũng có thể tự rút ra bài học và sửa đổi cho những lần tiếp theo. Có nhiều mẫu bản kiểm điểm học sinh khác nhau, cụ thể như: mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi; bản kiểm điểm nhận lỗi không làm bài tập, bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ,… Mẫu bản kiểm điểm học sinh được sử dụng rất nhiều và có những ý nghĩa và vai trò quan trọng trong môi trường giáo dục.

Khi đi học thì đa số ai trong chúng ta cũng đều đã từng phải viết bản kiểm điểm dù không nhiều thì ít. Bản kiểm điểm học sinh được hiểu cơ bản chính là mẫu đơn do các bạn học sinh tự viết, mẫu bản kiểm điểm học sinh sẽ không theo khuôn mẫu nào mà bản kiểm điểm học sinh sẽ để cho các bạn học sinh tự có thể xem xét, đánh giá lại chính những hành vi của bản thân khi mắc lỗi để từ đó mà các bạn học sinh sẽ có phương hướng phát triển cho kỳ học sau. Bên cạnh đó thì mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh cũng không chỉ sử dụng khi các bạn học sinh mắc lỗi mà mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh còn được sử dụng để chúng ta nhìn nhận lại một năm học, một kỳ học đã qua chúng ta đã đạt được gì, có những vi phạm gì.

2. Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi : (1) ….

Họ và tên học sinh: ….

Lớp … Năm học: ……

Sinh ngày : ……. tháng ……. năm …..

Hiện đang trú tại: …

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):…

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

(2)…..

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

(3)…

…….., ngày…. tháng ………năm….

Người viết

(Ký, ghi rõ họ, tên)

1. Bản kiểm điểm quá trình công tác là gì?

Bản kiểm điểm quá trình công tác là một trong những công cụ quan trọng giúp đánh giá kết quả làm việc, trách nhiệm và tinh thần làm việc của cá nhân trong thời gian công tác. Nó còn được coi là một phương tiện hỗ trợ cho việc phát triển khả năng và cải thiện năng lực của người lao động trong công việc.

Đối với các công viên chức nhà nước, việc thực hiện bản kiểm điểm thường được áp dụng theo quý hoặc theo năm, dựa trên các tiêu chí và mục tiêu được đặt ra trước đó. Mục đích của việc thực hiện bản kiểm điểm là giúp họ tự đánh giá và tự chấm điểm về quá trình phấn đấu của mình về chuyên môn và đạo đức.

Viết bản kiểm điểm đòi hỏi sự trung thực và thẳng thắn. Bạn cần phải tự nhìn nhận và đánh giá một cách chân thực nhất toàn bộ quá trình công tác, học tập và rèn luyện về chuyên môn cũng như đạo đức của mình. Bản kiểm điểm mang tính chất kỷ luật và công bằng, vì vậy, bạn nên đưa ra những đánh giá chính xác và công bằng về bản thân.

Để nâng cao trách nhiệm phê bình, bạn cần tự phê bình để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Các cấp lãnh đạo sẽ dựa vào những gì bạn khai trên bản kiểm điểm để đánh giá xếp loại, tăng lương, thăng chức hoặc khen thưởng cho bạn. Việc tự nhìn nhận và đánh giá bản thân sẽ giúp bạn cải thiện khả năng làm việc và phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai.

Ngoài ra, khi thực hiện bản kiểm điểm, bạn nên tập trung vào những mục tiêu và kết quả đạt được trong quá trình công tác. Bạn cũng nên đề cập đến những khó khăn và thách thức mà bạn đã vượt qua để đạt được những thành tựu đó.

Thêm vào đó, việc thực hiện bản kiểm điểm cũng giúp bạn nhận ra những điểm yếu và mạnh của bản thân, từ đó bạn có thể tìm cách cải thiện và phát triển bản thân mình. Nếu nhận được phản hồi và góp ý từ cấp trên, bạn nên lắng nghe và chấp nhận để hoàn thiện khả năng và nâng cao hiệu quả công việc của mình.

Tóm lại, bản kiểm điểm quá trình công tác là một công cụ quan trọng giúp đánh giá kết quả, trách nhiệm và tinh thần làm việc của cá nhân trong thời gian công tác. Việc thực hiện bản kiểm điểm đòi hỏi sự trung thực, thẳng thắn và cẩn trọng. Nếu thực hiện đúng cách, bản kiểm điểm sẽ giúp bạn nâng cao trách nhiệm phê bình, tự phê bình để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày.

1. Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh

Nếu bạn là học sinh và đang phải viết bản kiểm điểm học sinh thì hãy tham khảo mẫu sau đây.

* Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường……………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp………….

Em tên là:………………………………………….. Học sinh lớp:……………………………………

Nơi ở:…………………………………………………………………………………….

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………………………….

Họ tên cha:…………………………………………………….. Số điện thoại:…………………………………….

Họ tên mẹ:……………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………….

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………….

Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:…………………………………..

Nội dung vi phạm:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

thuộc điều……………………….. của trường……………………………………………………

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

……………., ngày…..tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Cách viết bản kiểm điểm

– Mục “Sở GD&ĐT“: Bạn viết địa phương mà mình sinh sống và học tập. Chẳng hạn bạn sống ở Hà Nội thì bạn viết Sở GD&ĐT: Hà Nội

– Mục “Trường“: Ghi tên trường mà mình theo học.

– Mục “Kính gửi”

+ Mục “Ban giám hiệu trường“: Ghi tên của trường mình theo học.

+ Mục “Giáo viên chủ nhiệm“: Ghi tên lớp bạn đang học hiện tại.

– Mục “Em tên là”….. “Học sinh lớp”: Viết họ tên của bạn và tên lớp đang theo học.

– Mục “Nơi ở”: Bạn viết địa chỉ mà bạn đang sinh sống và sinh hoạt.

– Mục “Hiện ở với“: Nếu như bạn không ở với bố mẹ thì bạn ghi ở phần này và ghi tên người đang nuôi dưỡng bạn. Chẳng hạn như cô, dì, chú, bác.

– Mục “Họ tên cha ……. số điện thoại“:Viết họ tên bố của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

– Mục “Họ tên mẹ ……. số điện thoại“: Viết họ tên mẹ của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

– Mục “Số điện thoại liên lạc gần nhất“: Phần này dành cho các bạn không sinh sống với bố mẹ, mà sống với người thân như ông, bà, cô, dì, chú, bác. Ghi số điện thoại của họ vào.

– Mục ” Vi phạm nội quy vào ngày ……. Vi phạm lần thứ“: Ghi rõ ngày vi phạm nội quy của nhà nhà trường cùng với số lần vi phạm.

– Mục “Nội dung vi phạm“: Ghi rõ nội dung vi phạm vào như cả lý do và kết quả. Do hôm nay em đi học bị hỏng xe nên đến trường muộn nên em viết đơn này để xin lỗi thầy cô và nhà trường.

– Mục “Thuộc điều … trường …“:Vi phạm của bạn thuộc điều lệ mấy của nhà trường thì bạn ghi vào và tên trường mà bạn đang sống.

– Mục “Ngày … tháng … năm“: Cần ghi rõ địa điểm và theo ngày tháng viết đơn.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

Cách viết bản kiểm điểm chi tiết, đa dạng tình huống

I. Những việc cần làm trước khi viết bản kiểm điểm

Để có thể sở hữu một bản kiểm điểm nhận lỗi xác thực, hiệu quả, các bạn cần phải chú ý đến những vấn đề sau:

– Xác định nguyên nhân tại sao bạn phải làm bản tường trình, kiểm điểm.
– Thừa nhận sai lầm, trình bày chân thực về những nguyên nhân dẫn đến việc phạm lỗi và các giải pháp khắc phục, tự cải thiện của bản thân trong bản kiểm điểm. (Lưu ý: Bạn cần phải trung thực trong việc đánh giá bản thân và thừa nhận lỗi lầm cá nhân).
– Tìm hiểu các bản mẫu bản kiểm điểm cá nhân trên internet và tải về mẫu bản kiểm điểm phù hợp với môi trường, tình huống vi phạm của bản thân.

II. Mẫu hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm trong các tình huống thực tế

Việc viết bản kiểm điểm có thể trở lên dễ dàng nếu bạn đã có trong đầu một kỹ năng viết bản kiểm điểm chuẩn và bám sát vào nó. Tuy nhiên, nếu chưa có kinh nghiệm viết, các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu các mẫu bản kiểm điểm phổ biến nhất. Trong từng trường hợp vi phạm, các bạn có thể tham khảo và áp dụng vào chi tiết bản kiểm điểm của mình.

1. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm cho học sinh

Trong suốt quãng thời gian đi học, hầu hết các em học sinh đuề vi phạm một trong các lỗi như không thuộc bài, đi học muộn, nói chuyện riêng trong giờ, đánh nhau,…. Với từng lỗi vi phạm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà thấy cô giáo có thể yêu cầu học sinh viết kiểm điểm để răn đe. Trong một số tình huống, khi cần thu thập ý kiến đánh giá của cá nhân học sinh để làm căn cứ bình bầu thi đua, khen thưởng, các thầy cô cũng có thể yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm cuối năm. Nếu chưa biết cách viết bản kiểm điểm học sinh, cách viết bản kiểm điểm cá nhân của học sinh cuối năm thế nào, các bạn có thể tham khảo một số mẫu bản kiểm điểm học sinh dưới đây:

Cách viết bản kiểm điểm đánh nhau, nghỉ học không phép, không thuộc bài, nói chuyện, sử dụng điện thoại trong giờ,…, cho học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân của học sinh cuối năm

=> Link tải Bản kiểm điểm học sinh

2. Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân

Viết một bản tự kiểm điểm cá nhân là văn bản hành chính được sử dụng cho nhiều đối tượng, tình huống khác nhau.

Để làm tốt bản kiểm điểm cá nhân, các bạn cần tập trung sắp xếp ý, nêu nguyên nhân phạm lỗi, thừa nhận lỗi lầm và đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể. Thông qua bản kiểm điểm cá nhân, bạn có thể gây ấn tượng với cấp trên, thầy cô,…, giúp họ thấy được sự thành khẩn, thẳng thắn thừa nhận sai lầm và cho bạn cơ hội để sửa chữa. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể có nhiều thời gian để suy ngẫm đúng đắn về những vi phạm của bản thân và đặt chân trên con đường đúng đắn để cải thiện bản thân mình.

Mẫu hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cá nhân chính xác, phù hợp với nhiều đối tượng, tình huống cụ thể.

=> Link tải Bản kiểm điểm cá nhân

3. Mẫu hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

Sau một thời gian sinh hoạt trong Đảng, theo thông lệ về đường lối hoạt động của Đảng, ban lãnh đạo Đảng sẽ yêu cầu Đảng viên các cấp viết kiểm điểm cá nhân. Bản kiểm điểm cá nhân của Đảng viên phải nêu bật được những ưu điểm/nhược điểm trong thời gian hoạt động của cá nhân Đảng viên và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhược điểm trong các nhiệm kỳ sinh hoạt Đảng kế tiếp.

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

=> Link tải Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Cách viết bản kiểm điểm của Đảng viên dự bị, cách viết bảng kiểm điểm Đảng viên trong quân đội

4. Cách viết bản kiểm điểm trong công việc

Thông thường, các doanh nghiệp, công ty thường yêu cầu nhân viên viết bản kiểm điểm khi phạm lỗi trong quá trình làm việc hoặc thực hiện các bản đánh giá hiệu suất làm việc theo năm hợp đồng. Viết kiểm điểm, đánh giá hiệu suất công việc sẽ giúp người lao động biết đang phạm phải những lỗi lầm gì, ưu/nhược điểm của cá nhân trong quá trình làm việc để có những giải pháp khắc phục, phương án điều chỉnh và hoàn thành công việc tốt hơn.

Dưới đây là mẫu hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm trong công ty chính xác, hiệu quả, các bạn có thể tham khảo và áp dụng vào thực trạng công việc của mình khi cần.

Mẫu bản kiểm điểm công việc, cách viết bản kiểm điểm trong công việc

=> Link tải Bản kiểm điểm vi phạm nội quy công ty

5. Cách viết bản kiểm điểm trong gia đình

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, một số gia đình tự thỏa thuận và đặt ra những quy tắc, luật lệ sinh hoạt riêng và yêu cầu các thành viên trong gia đình tuân thủ. Bản kiểm điểm trong gia đình sẽ được sử dụng khi một hoặc nhiều cá nhân trong gia đình phạm lỗi. Nếu gia đình bạn cũng có những luật lệ này, dưới đây là một số hướng dẫn về cách viết bản kiểm điểm trong gia đình để bạn có thể tham khảo và thể hiện sự hối lỗi của mình.

Mẫu hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm trong gia đình, cách viết bản kiểm điểm xin lỗi bố mẹ

/cach-viet-ban-kiem-diem-60158n.aspx
Trên đây, Taimienphi.vn đã chia sẻ cho bạn các mẹo, cách viết bản tự kiểm điểm, cách viết bản kiểm điểm trong những tình huống cụ thể. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tìm được những gợi ý thiết thực để hoàn thành tốt bản kiểm điểm cá nhân của mình.

Đôi khi, trong quá trình học tập, công tác,… chắc hẳn ai cũng có lần mắc phải sai phạm và cần viết bản kiểm điểm hoặc tự kiểm điểm bản thân. Vậy nội dung của bản kiểm điểm cần những gì? Cách viết bản kiểm điểm ra sao? Bài viết dưới đây, Mua Bán sẽ bật mí cho bạn cách viết bản kiểm điểm cá nhân trong các trường hợp phổ biến.

1. Tại sao phải viết bản kiểm điểm?

Bản tự kiểm điểm cá nhân hay bản kiểm điểm nhận lỗi là hình thức dưới dạng văn bản, nhằm mục đích tự nhìn lại những hành vi của mình khi vi phạm nội quy của trường lớp, cơ quan, đoàn thể,… Mẫu bản tự kiểm điểm sẽ được gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, cơ quan quản lý để xem xét và xử lý tùy vào mức độ vi phạm nặng hay nhẹ của từng trường hợp.

Bản tự kiểm điểm cá nhân hay còn gọi ngắn gọn là bản kiểm điểm là hình thức tự nhìn lại những hành vi của mình

Tham khảo thêm: Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân là gì? Download mẫu phù hợp

2. Gợi ý mẫu và cách viết bản kiểm điểm cho từng trường hợp cụ thể

2.1 Cách viết bản kiểm điểm học sinh

Download ngay mẫu và cách viết bản kiểm điểm của học sinh tại đây.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường:  …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:  ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau: Nội dung sự việc: … (trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân) …

Em tự nhận thấy lỗi của mình………. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra. Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Em xin trân trọng cám ơn!

TPHCM, ngày … tháng … năm 2023

Chữ ký học sinh                                                                              Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm học sinh có thể viết bằng tay

2.2 Một vài mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh thường gặp

Bản kiểm điểm học sinh không thuộc bài
Bản kiểm điểm học sinh không thuộc bài

Download file mẫu Bản kiểm điểm học sinh không thuộc bài tại đây.

Bản kiểm điểm học sinh nghỉ học không phép
Bản kiểm điểm nghĩ học không phép

Download file mẫu Bản kiểm điểm học sinh nghỉ học không phép tại đây.

Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học
Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

Download file mẫu tại đây.

Mẫu bản kiểm điểm chuẩn

Mẫu bản kiểm điểm chuẩn

Download file mẫu tại đây.

2.3 Cách viết bản kiểm điểm quá trình công tác:

Download mẫu và cách viết bản kiểm điểm quá trình công tác tại đây.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………. Sinh ngày: …………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………. Đơn vị công tác: …………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống:

 • Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
 • Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………
 • Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
 • Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

Chuyên môn nghiệp vụ:

 • Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc, có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………………………………
 • Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

Tự đánh giá:

Ưu điểm:

 • Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
 • Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm: Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại: ………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm. Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TPHCM, ngày…. tháng….năm 2023

                                                                                                       Người viết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm – Nội dung phải trung thực, chính xác và rành mạch.

2.4 Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên chuẩn nhất

Tải về ngay mẫu và cách viết bản kiểm điểm Đảng viên tại đây.

Đảng bộ …………                                                   Chi bộ: ………………     

——————–                                                   ————————-

Đảng Cộng sản Việt Nam                                 TPHCM, ngày …. tháng… năm…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: ……………………………..

Ngày sinh: …………………..

Chức vụ: …………………………

Đơn vị công tác:…………………………………

Về tư tưởng chính trị:

 • Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;
 • Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

 • Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;
 • Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn. Có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;
 • Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân. Có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;
 • Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý. Luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;
 • Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền.
Cách ghi bản kiểm điểm Đảng viên chuẩn nhất là văn bản quan trọng, cần tính chuẩn xác cao.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

 • Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:……………………

* Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ)

 • Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

Về ý thức tổ chức kỷ luật:

 • Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;
 • Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;
 • Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;
 • Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;
 • Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

 • Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;
 • Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;
 • Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;
 • Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

 • Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng. Kiến thức pháp luật còn hạn chế;
 • Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;
 • Còn e dè, không tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt Chi bộ. Vì còn thiếu tự tin, lo lắng. Và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng chí, đồng nghiệp.

Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

 • Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm. Khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;
 • Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác. Tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;
 • Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;
 • Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

 • Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm

                                                                                                  (Ký, ghi họ tên)

Sai phạm trong bản kiểm điểm cần trình bày chi tiết sự việc, mắc lỗi gì, thời gian nào,…

3. Lưu ý cách viết bản kiểm điểm bản thân

 • Bản kiểm điểm nên được viết một cách thành thật. Vì đây chính là văn bản giúp chính bản thân bạn nhìn nhận lại những hành vi của bản thân từ đó rút ra những kinh nghiệm cho quá trình làm việc sau này.

 • Trong bản kiểm điểm thì Quốc hiệu và Biểu ngữ luôn được trình bày ở giữa trang, chính xác.

 • Nội dung sự việc và sai phạm trong bản kiểm điểm cần trình bày chi tiết sự việc, mắc lỗi gì, thời gian nào,…

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về mẫu và cách viết bản kiểm điểm hy vọng nó sẽ giúp bạn nhiều thông tin hữu ích. Đừng quên download mẫu bản kiểm điểm về, để bạn có thể biết được cách ghi bản kiểm điểm nhanh và chuẩn xác nhất nhé.

Trần Thanh – Content Writer

Xem thêm:

 • Cách viết đơn xin nghỉ học chuẩn nhất hiện nay cho học sinh, sinh viên
 • Cách Viết Đơn Xin Tăng Lương Và Lưu Ý Quan Trọng Cần Biết
 • Mail xin nghỉ việc viết làm sao cho khéo?

Trong quá trình học tập, công tác chắc hẳn ai cũng có lần mắc phải sai phạm và cần viết bản kiểm điểm hoặc tự kiểm điểm bản thân. Vậy nội dung của bản kiểm điểm cần những gì? Cách viết bản kiểm điểm ra sao? Hôm nay, Mua Bán sẽ bật mí cho bạn cách viết bản kiểm điểm cá nhân trong các trường hợp thường xuyên gặp. Hãy cùng tham khảo và tải ngay tài liệu về nhé.

1. Tại sao phải viết bản kiểm điểm?

Bản tự kiểm điểm cá nhân hay bản kiểm điểm nhận lỗi là hình thức tự nhìn lại những hành vi của mình khi vi phạm nội quy của trường lớp, cơ quan, đoàn thể,… Mẫu bản tự kiểm điểm sẽ được gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, cơ quan quản lý để xem xét và xử lý tùy vào mức độ vi phạm nặng hay nhẹ của từng trường hợp.

>>> Xem thêm: Cách lập thời gian biểu đơn giản, hợp lý đạt hiệu quả cao

Bản tự kiểm điểm cá nhân hay còn gọi ngắn gọn là bản kiểm điểm là hình thức tự nhìn lại những hành vi của mình

2. Gợi ý mẫu và cách viết bản kiểm điểm cho từng trường hợp cụ thể

2.1 Cách viết bản kiểm điểm học sinh

Download ngay mẫu và cách viết bản kiểm điểm của học sinh tại đây.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường:  …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:  ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau: Nội dung sự việc: … (trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân) …

Em tự nhận thấy lỗi của mình………. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra. Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Em xin trân trọng cám ơn!

TPHCM, ngày … tháng … năm 2020

Chữ ký học sinh                                                                              Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm học sinh có thể viết bằng tay – Mẫu bảng kiểm điểm

2.2 Một vài mẫu bản kiểm điểm thường gặp:

Bản kiểm điểm học sinh không thuộc bài:

bản kiểm điểm học sinh không thuộc bài

Download file mẫu tại đây.

Bản kiểm điểm học sinh nghĩ học không phép:

bản kiểm điểm nghĩ học không phép

Download file mẫu tại đây.

Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học:

bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

Download file mẫu tại đây.

Mẫu bản kiểm điểm chuẩn:

mẫu bản kiểm điểm chuẩn

Download file mẫu tại đây.

2.3 Cách viết bản kiểm điểm quá trình công tác:

Download mẫu và cách viết bản kiểm điểm quá trình công tác tại đây.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………. Sinh ngày: …………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………. Đơn vị công tác: …………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống:

 • Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
 • Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………
 • Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
 • Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

Chuyên môn nghiệp vụ

 • Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc, có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………………………………
 • Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

Tự đánh giá

Ưu điểm:

 • Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
 • Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm: Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại: ………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm. Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TPHCM, ngày…. tháng….năm 2020

                                                                                                         Người viết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm – Nội dung phải trung thực, chính xác và rành mạch.

2.4 Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên chuẩn nhất

Tải về ngay mẫu và cách viết bản kiểm điểm Đảng viên tại đây.

Đảng bộ …………                                                   Chi bộ: ………………     

——————–                                                   ————————-

Đảng Cộng sản Việt Nam                                 TPHCM, ngày …. tháng… năm…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: ……………………………..

Ngày sinh: …………………..

Chức vụ: …………………………

Đơn vị công tác:…………………………………

Về tư tưởng chính trị

 • Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;
 • Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

 • Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;
 • Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn. Có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;
 • Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân. Có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;
 • Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý. Luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;
 • Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền.
Cách ghi bản kiểm điểm Đảng viên chuẩn nhất là văn bản quan trọng, cần tính chuẩn xác cao.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 • Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:……………………

* Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ)

 • Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

Về ý thức tổ chức kỷ luật

 • Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;
 • Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;
 • Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;
 • Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;
 • Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém

 • Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;
 • Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;
 • Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;
 • Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

 • Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế. Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng. Kiến thức pháp luật còn hạn chế;
 • Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;
 • Còn e dè, không tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt Chi bộ. Vì còn thiếu tự tin, lo lắng. Và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng chí, đồng nghiệp.

Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới

 • Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm. Khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;
 • Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác. Tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;
 • Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;
 • Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

 • Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm

                                                                                                  (Ký, ghi họ tên)

Sai phạm trong bản kiểm điểm cần trình bày chi tiết sự việc, mắc lỗi gì, thời gian nào,…

3. Lưu ý cách viết bản kiểm điểm bản thân

 • Bản kiểm điểm nên được viết một cách thành thật. Vì đây chính là văn bản giúp chính bản thân bạn nhìn nhận lại những hành vi của bản thân từ đó rút ra những kinh nghiệm cho quá trình làm việc sau này.

 • Trong bản kiểm điểm thì Quốc hiệu và Biểu ngữ luôn được trình bày ở giữa trang, chính xác.

 • Nội dung sự việc và sai phạm trong bản kiểm điểm cần trình bày chi tiết sự việc, mắc lỗi gì, thời gian nào,…

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về mẫu và cách viết bản kiểm điểm hy vọng nó sẽ giúp bạn nhiều thông tin hữu ích. Đừng quên download mẫu bản kiểm điểm về, để bạn có thể biết được cách ghi bản kiểm điểm nhanh và chuẩn xác nhất nhé.

Trần Thanh – Content Writer

>>> Xem thêm:

 • Cách viết đơn xin nghỉ học chuẩn nhất hiện nay cho học sinh, sinh viên
 • Cách Viết Đơn Xin Tăng Lương Và Lưu Ý Quan Trọng Cần Biết
 • Mail xin nghỉ việc viết làm sao cho khéo?

Ngoài những thông tin về chủ đề Cách Viết Tờ Tự Kiểm này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Cách Viết Tờ Tự Kiểm trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button