Thông tin tuyển sinh

Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Học Phí – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Học Phí đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Học Phí trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Học Phí:

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
 • Tên tiếng Anh: University Of Transport Technology (UTT)
 • Mã trường: GTA
 • Loại trường: Công lập
 • Trực thuộc: Bộ Giao thông Vận tải
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Bồi dưỡng
 • Lĩnh vực: Đa ngành
 • Địa chỉ: 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 854 4264
 • Email:
 • Website: /
 • Fanpage: /utt.vn/

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

1. Các ngành tuyển sinh

Thông tin về các ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2023 như sau:

 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101
 • Các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing.
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Thương mại điện tử
 • Mã ngành: 7340122
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp)
 • Mã ngành: 7340201
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
 • Mã ngành: 7340301
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Hệ thống thông tin
 • Mã ngành: 7480104
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin
 • Mã ngành: 7480201
 • Các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh.
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)
 • Mã ngành: 7510102
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông
 • Mã ngành: 7510104
 • Các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ, Hạ tầng giao thông đô thị thông minh.
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
 • Mã ngành: 7510201
 • Các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi, CNKT Đầu máy -toa xe và tàu điện Metro, Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng, Công nghệ chế tạo máy.
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Mã ngành: 7510203
 • Các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô
 • Mã ngành: 7510205
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông
 • Mã ngành: 7510302
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Mã ngành: 7510406
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Mã ngành: 7510605
 • Các chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Logistics và hạ tầng giao thông
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Kinh tế xây dựng
 • Mã ngành: 7580301
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Khai thác vận tải (Chuyên ngành Logistics và vận tải đa phương thức)
 • Mã ngành: 7840101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Quản lý xây dựng
 • Mã ngành: 7580302
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.

2. Thông tin tuyển sinh chung

a. Đối tượng, khu vực tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tuyển sinh đại học năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sau:

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
 • Phương thức 2: Xét học bạ kết hợp
 • Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
 • Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức năm 2023.
 • Phương thức 5: Xét kết quả thi đánh giá tư duy do ĐHBKHN tổ chức năm 2023.

c. Các tổ hợp xét tuyển

Các tổ hợp xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Xét tuyển thẳng

Đối tượng xét tuyển thẳng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 của Bộ GD&ĐT.

Thời gian, hình thức xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b. Xét học bạ THPT

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ tháng 6/2023.

Hình thức xét tuyển: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

c. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Điều kiện và đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian, hình thức xét tuyển: theo quy định, kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

d. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN năm 2023

Điều kiện và đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQGHN và được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ tháng 06/2023.

Hình thức xét tuyển: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

e. Xét kết quả thi đánh giá tư duy của ĐHBKHN năm 2023

Điều kiện và đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBKHN và được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ tháng 07/2023.

Hình thức xét tuyển: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

Học Phí Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải 2021 – 2022

Học phí (Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Học Phí) đại học công nghệ giao thông vận tải được thu theo quy định của Chính phủ (Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP). Đối với cơ sở giáo dục công lập . Cụ thể như sau:

Đối với các Khối ngành kỹ thuật ( Công trình, Cơ khí, Công nghệ thông tin )

Mức học phí: 9.000.000 triệu đồng/năm (900.000 đồng/tháng) tương đương khoảng 263.000 VNĐ/01 tín chỉ

Đối với Khối ngành kinh tế ( Kế toán, Quản trị kinh doanh, Vận tải… )

Mức học phí: 8.000.000 triệu đồng/năm (740.000 đồng/tháng) tương đương khoảng 211.000 VNĐ/01 tín chỉ

Lời Kết: Trên đây là mức học phí trường công nghệ GTVT được cập nhật mới nhất. Mức học phí hàng năm sẽ tăng khoảng 10% theo quy định của chính phủ.

Nội Dung Liên Quan:

 • Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
 • Điểm Chuẩn Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Chính Thức

By: Minh vũ

I. Thông tin chung 

Tên trường: ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

Tên tiếng anh: University Of Transport Technology

Kí hiệu: UTT

Điện thoại: 0243.854.4264

Email: truyenthong@utt.edu.vn

Hiện tại, trường đang có 3 cơ sở tại miền Bắc: Số 54 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội; Số 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

II. Giới thiệu trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

University Of Transport Technology (UTT) là Trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

1. Những dấu mốc lịch sử chính:

 • Ngày 15/11/1945: Trường Cao đẳng Công chính
 • Ngày 24/2/1949: Trường Cao đẳng Kỹ thuật
 • Ngày 01/11/1952: Trường Cao đẳng GT Công chính
 • Ngày 18/12/1956: Trường Trung cấp Giao thông
 • Ngày 29/11/1961: Bác Hồ về thăm Trường
 • Ngày 08/2/1990: Trường Trung học GTVT khu vực 1
 • Ngày 24/7/1996: Trường Cao đẳng GTVT
 • Ngày 27/4/2011: Trường Đại học Công nghệ GTVT
 • Ngày 15/11 được lấy là ngày Thành lập Trường
 • Ngày 29/11 được lấy là ngày Truyền thống Trường

2. Mục tiêu phát triển

UTT luôn phát triển hướng đến mục tiêu rõ ràng trong quá trình đạo tạo học viên.

Năm 2030: Trường tạo điều kiện phát triển một số ngành với chất lượng đào tạo được đánh giá ngang tầm quốc tế và kết hợp nghiên cứu khoa học, công nghệ mới. Trường cũng đề ra mục tiêu được hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GTVT.

Năm 2045, Trường phấn đấu đạt mục tiêu trở thành trường đại học thông minh với các trung tâm nghiên cứu khoa học, là một trong những trường đại học đi đầu trong lĩnh vực phát triển công nghệ.

3. Giá trị cốt lõi

Đoàn kết – Trí tuệ – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển bền vững

Đoàn kết: UTT luôn chú trọng nâng cao tinh thần đoàn kết của cựu sinh viên, sinh viên của trường. Giảng viên của trường luôn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ nhau qua các hoạt động giảng dạy và hoạt động ngoại khóa để cùng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. 

Trí tuệ và Đổi mới: UTT luôn luôn đề cao việc phát triển trí tuệ sinh viên trường, không ngừng đổi mới sáng tạo từ phương thức giảng dạy, cập nhật kiến thức và phát triển cơ sở vật chất của trường. Từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên phát triển tư duy, trao đổi thuận lợi trong quá trình học tập.

Hội nhập: UTT đẩy mạnh tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức, cá nhân, các trường đại học khác. Đó là một phần quan trọng giúp sinh viên của trường được tiếp cận, hợp tác với vốn kiến thức phát triển, nền giáo dục hiện đại trong nước và quốc tế.

Phát triển bền vững:  Với nguyên tắc hướng đến phát triển xã hội và cộng đồng, UTT luôn có những hoạt động, biện pháp đảm bảo tính bình đẳng, tôn trọng quyền con người để hướng đến một giá trị lớn lao hơn là một môi trường học tập và phát triển toàn diện cho sinh viên của Trường.

>> Xem thêm: Đại học kiến trúc Hà Nội – Tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí mới nhất

Thông tin chung

 • Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Tên viết tắt: UTT – University of Transport Technology)
 • Địa chỉ: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Website: /
 • Facebook: /utt.vn
 • Mã tuyển sinh: GTA
 • Email tuyển sinh: infohn@utt.edu.vn
 • Số điện thoại tuyển sinh: 043.854.4264

Giới thiệu về trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

Lịch sử phát triển

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải được thành lập trong thời kỳ Pháp thuộc với tiền thân là trường Cao đẳng Công chính và được khai giảng lại dưới chính thể nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 15/11/1945. Từ năm 1902 – 1945, trường mở đào tạo 13 khóa chỉ với 204 sinh viên. Thời kỳ 1945 – 1967, Pháp lại xâm lược nước ta, Bộ giao thông công chính đã rút một số cán bộ của trường để xây dựng trường mới. Sau khi hòa bình, Nhà trường trở về Hà Nội và khai giảng lại trường Cao đẳng công chính. Từ năm 1957 – 1996 là thời kỳ trường mang tên trung học GTVT. Ngày 24/7/1996, nâng cấp thành Trường Cao đẳng giao thông vận tải. Ngày 27/4/2011, trường Đại học Công nghệ GTVT chính thức được thành lập.

Mục tiêu phát triển

Đến năm 2030, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sẽ trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải theo hướng ứng dụng. Xây dựng Trường trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng hàng đầu về kỹ thuật, công nghệ.

Đội ngũ cán bộ 

Tổng số cán bộ, giảng viên, công nhân viên của trường là 700 người. Trong đó có 486 giảng viên với 12 giáo sư, phó giáo sư, 110 tiến sĩ, 360 thạc sĩ và nghiên cứu sinh.

Cơ sở vật chất

Hiện tại, tổng diện tích đất của trường là 26,178 ha. Số chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá là 4.300 chỗ. Tổng số phòng hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu là 464 phòng với đầy đủ tiện nghi. Thư viện hiện có trên 10.000 tài liệu tham khảo cho sinh viên. Nhà ăn có hơn 500 chỗ ngồi và có đầy đủ hệ thống sân bãi, cơ sở vật chất phục vụ sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Tổng quan chung về trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội

Giới thiệu chung

 • Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội)
 • Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT)
 • Mã trường: GTA
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức
 • Địa chỉ: Số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • SĐT:  0243.552.6713 – 0243.552.6714
 • Email: [email protected]
 • Website: /
 • Facebook: facebook.com/utt.vn

Những dấu mốc lịch sử chính:

Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội
 • Ngày 15/11/1945: Trường Cao đẳng Công chính
 • Ngày 24/2/1949: Trường Cao đẳng Kỹ thuật
 • Ngày 01/11/1952: Trường Cao đẳng GT Công chính
 • Ngày 18/12/1956: Trường Trung cấp Giao thông
 • Ngày 29/11/1961: Bác Hồ về thăm Trường
 • Ngày 08/2/1990: Trường Trung học GTVT khu vực 1
 • Ngày 24/7/1996: Trường Cao đẳng GTVT
 • Ngày 27/4/2011: Trường Đại học Công nghệ GTVT
 • Ngày 15/11 được lấy là ngày Thành lập Trường
 • Ngày 29/11 được lấy là ngày Truyền thống Trường

Mục tiêu phát triển

Đại học Công nghệ giao thông vận tải luôn phát triển hướng đến mục tiêu rõ ràng trong quá trình đào tạo học viên.

 • Năm 2030: Trường tạo điều kiện phát triển một số ngành với chất lượng đào tạo được đánh giá ngang tầm quốc tế và kết hợp nghiên cứu khoa học, công nghệ mới. Trường cũng đề ra mục tiêu được hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải.
 • Năm 2045, Trường phấn đấu đạt mục tiêu trở thành trường đại học thông minh với các trung tâm nghiên cứu khoa học, là một trong những trường đại học đi đầu trong lĩnh vực phát triển công nghệ.

Đại học Công nghệ giao thông vận tải học phí bao nhiêu?

Mức học phí của Nhà trường được thu theo quy định của Chính phủ đối với cơ sở giáo dục công lập (Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP). Cụ thể như sau:

 • Khối ngành kỹ thuật( Công trình, Cơ khí, Công nghệ thông tin )

Mức học phí: 9,0 triệu đồng/năm (900.000 đồng/tháng) tương đương khoảng 263.000 VNĐ/01 tín chỉ

 • Khối ngành kinh tế ( Kế toán, Quản trị kinh doanh, Vận tải… )

Mức học phí: 8,0 triệu đồng/năm (740.000 đồng/tháng) tương đương khoảng 211.000 VNĐ/01 tín chỉ

Xem thêm: Trường đại học tài chính ngân hàng Hà nội- Mức học phí mới nhất năm 2022

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội)
 • Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT)
 • Mã trường: GTA
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức
 • Địa chỉ: Số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • SĐT:  0243.552.6713 – 0243.552.6714
 • Email: [email protected]
 • Website: /
 • Facebook: /utt.vn

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023 (Dự kiến)

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

 • Phương thức tuyển thẳng: theo quy định, kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
 • Phương thức xét học bạ kết hợp: dự kiến từ tháng 6/2023.
 • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: theo quy định, kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
 • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023: dự kiến từ tháng 6/2023.
 • Phương xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023: dự kiến từ tháng 7/2023.

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
 • Phương thức xét học bạ kết hợp.
 • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
 • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023.
 • Phương xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023.

4.2. Điều kiện xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên website.

5. Học phí

Đang cập nhật

II. Các ngành tuyển sinh

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng

Ngoài những thông tin về chủ đề Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Học Phí này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Học Phí trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button