Thông tin tuyển sinh

Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Là Gì – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Là Gì đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Là Gì trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Là Gì:

Mục tiêu của giáo dục quốc phòng và an ninh là gì?

Căn cứ Điều 4 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định về mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

Mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, mục tiêu của giáo dục quốc phòng và an ninh là giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giáo dục quốc phòng và an ninh (Hình từ Internet)

Giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào?

Theo quy định tại Điều 5 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 về nguyên tắc giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

Nguyên tắc giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

2. Giáo dục quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

3. Kết hợp giáo dục quốc phòng và an ninh với giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật và gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

4. Giáo dục toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành.

5. Chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng kịp thời tình hình thực tế.

6. Bảo đảm bí mật nhà nước, tính kế hoạch, kế thừa, phát triển, khoa học, hiện đại, dễ hiểu, thiết thực và hiệu quả.

Theo đó, giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện dựa trên những nguyên tắc được quy định tại Điều 5 nêu trên.

Trong đó có nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

Căn cứ pháp lý

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013 (Sau đây được gọi là Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013).

Giáo dục quốc phòng và an ninh là gì?

Quốc phòng là hoạt động tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng vệ của một quốc gia, nhằm bảo vệ, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lược từ bên ngoài vào. Cơ quan tối cao của nhà nước chuyên đặc trách các vấn đề quốc phòng là Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là chức vụ nắm giữ vai trò cao nhất.

An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. An ninh gắn với quốc phòng chính là an ninh quốc gia.

Theo đó, Giáo dục quốc phòng và an ninh được hiểu là giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giáo dục quốc phòng và an ninh có đặc điểm gì?

– Là sự tác động có mục đích, có phương pháp, có hình thức và nội dung đến đối tượng;

– Là quá trình truyền thụ và lĩnh hội đường lối, chủ trương, chính sách đối nội và đối ngoại có liên quan đến quốc phòng và an ninh của quốc gia và những kiến thức cần thiết khác, nhất là kiến thức về kỹ năng quân sự và giữ gìn an ninh quốc gia cho đối tượng giáo dục theo vai trò xã hội đảm nhiệm;

– Là tổng thể các hoạt động hướng đến mục tiêu chuẩn bị con người tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền và an ninh đất nước, bảo vệ chế độ, đảm bảo sự ổn định và phát triển của xã hội.

Nguyên tắc giáo dục quốc phòng và an ninh

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

– Giáo dục quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

– Kết hợp giáo dục quốc phòng và an ninh với giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật và gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

– Giáo dục toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành.

– Chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng kịp thời tình hình thực tế.

– Bảo đảm bí mật nhà nước, tính kế hoạch, kế thừa, phát triển, khoa học, hiện đại, dễ hiểu, thiết thực và hiệu quả.

1. Tổng quan ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh là ngành học thuộc khoa Giáo dục Quốc phòng của Đại học sư phạm Hà Nội. Nơi đây là cơ sở trọng điểm đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh có uy tín hàng đầu trong cả nước. 

Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh là ngành học chuyên đào tạo các kỹ năng sư phạm trong lĩnh vực giảng dạy giáo dục môn Quốc phòng – An ninh, cùng các kỹ năng quân sự, cách sử dụng vũ khí bộ binh và các thiết bị quân sự khác cho đối tượng học sinh, sinh viên tại các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp. 

Sinh viên ngành này sẽ được đào tạo các kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng và quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết về lý luận và thực tế trong công tác quốc phòng, an ninh của nhà nước Việt Nam. Từ đó, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, các nghệ thuật đánh giặc, giữ nước của ông cha ta cũng như có đủ năng lực sư phạm để truyền đạt đến các thế hệ người học sau nay. 

Bên cạnh đó, sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh còn được bổ sung kiến thức về kỹ thuật, chiến thuật trong quân sự, các điều lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam… Kỹ năng mềm trong giảng dạy, giao tiếp, ứng xử, đối thoại, kỹ năng ngoại ngữ,… một cách thành thạo để đảm bảo công tác giảng dạy và làm việc sau khi ra trường. 

Ngoài ra, các bạn muốn theo ngành học này cần đảm bảo các yếu tố về sức khỏe, thể lực cũng như thái độ học tập và tinh thần trách nhiệm của bản thân trong học tập và giữ gìn nền hòa bình của đất nước. 

Yêu cầu đối với sinh viên của ngành học này là nam cao từ 1,60m và nữ cao từ 1,55m trở lên. Thí sinh đầu vào không bị mắc tật khúc xạ cận hoặc viễn thị không quá 3dp; không có dị tật bẩm sinh hay hình xăm phản cảm trên cơ thể. 

2. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)

Chương trình đào tạo cử nhân của ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Đại học sư phạm Hà Nội có thời gian là 4 năm. Sinh viên sẽ được học các kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về các học phần liên quan đến Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Cụ thể: 

Giảng viên của khoa đều là thầy cô đã có kinh nghiệm trong công tác đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh nên các bạn yên tâm về chất lượng đào tạo nhé. Ngoài thời gian học các thầy cô khá nghiêm khắc thì những giờ sinh hoạt ngoại khóa, ngoài giờ học các thầy cô là người rất thân thiện, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ sinh viên trong công tác học tập. 

Bên cạnh việc học tập tại trường thì các bạn sinh viên ngành này sẽ được đi thực tế tại một số cơ sở huấn luyện của đội, tại các thao trường để thực hành bắn súng và sử dụng các vũ khí trong chiến đấu, hay tham quan các bảo tàng lịch sử, địa danh… Cũng như sẽ được thực tập giảng dạy tại các trường để trau dồi nghiệp vụ sư phạm phục vụ cho công việc sau khi ra trường. 

1. Trả lời cho câu hỏi giáo dục quốc phòng là gì?

Giáo dục quốc phòng là một môn học yêu cầu sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản về quân sự cơ bản để khi cần thiết có thể hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc. Môn học này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xây dựng nền giáo dục quốc phòng toàn dân và đào tạo con người phù hợp với tư tưởng của xã hội chủ nghĩa.

Các trường đại học có thể tổ chức học giáo dục quốc phòng tại trường hoặc tại một số khu vực có diện tích rộng như Xuân Hòa, Thái Nguyên…. Thời gian học giáo dục quốc phòng có thể được coi là thời gian nhiều kỷ niệm nhất đối với sinh viên và giúp các em có những trải nghiệm thú vị về đời sống trong quân ngũ.

Chương trình giáo dục quốc phòng thường được tổ chức vào năm thứ hai hoặc năm thứ ba đại học, có thể chia ra thành các tiết học như một bộ môn thông thường hoặc được tổ chức học liên tục trong khoảng 1 đến 2 tháng. Những năm gần đây, việc đào tạo môn học quốc phòng khá được chú trọng, từ đội ngũ giảng viên đến các trang thiết bị học tập đều được quan tâm đầu tư để sinh viên có thể được học tập một cách tốt nhất.

Xem thêm: Giỏi tiếng Anh nên làm nghề gì? Bạn có câu trả lời cho mình chưa?

2. Mục tiêu hướng tới của môn giáo dục quốc phòng

Môn giáo dục quốc phòng thường bao gồm 3 học phần, với thời lượng 8 tín chỉ đại học, bao gồm cả lý thuyết và các phần thực hành. Thông thường, các học phần này sẽ được tổ chức học liên tục để học sinh vừa có thể hiểu mục đích của môn học và thấm nhuần các tư tưởng của Đảng, nhà nước đối với việc xây dựng quốc phòng toàn dân.

Hiện nay, đối với khối trường không chuyên, các môn giáo dục quốc phòng cũng rất được đầu tư. Môn giáo dục quốc phòng khơi dậy lòng yêu nước và củng cố vững chắc niềm tin của tầng lớp sinh viên vào Đảng, nhà nước, tránh những đối tượng phản động, thù trong giặc ngoài khiến các em hiểu tư tưởng một cách lệch lạc.

Giáo dục quốc phòng Cón hướng tới việc xây dựng tinh thần đoàn kết trong nhà trường và giữa các sinh viên với nhau để tạo nên một môi trường học tập lành mạnh. Ngoài việc giáo dục các kiến thức quốc phòng cơ bản, sinh viên còn được đào tạo để tránh được những tệ nạn xã hội và một số mặt trái vẫn đang tồn tại.

Trong thời gian học giáo dục quốc phòng, học sinh sẽ được sống trong đời sống quân ngũ và học cách làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương. Đây có thể  được coi là một sự kết hợp giáo dục không chỉ giúp cho học sinh học kiến thức mà còn học cả cách “thành nhân” để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tìm hiểu thêm: Nghề giáo viên tiểu học và những kiến thức quan trọng cần biết

3. Cần chuẩn bị những gì khi tham gia học giáo dục quốc phòng?

Với sinh viên, những ngày đầu tiên đi học quốc phòng sẽ tương đối khó khăn. Tuy nhiên, nếu các bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn sẽ dễ dàng thích nghi  và có những trải nghiệm vô cùng thú vị.

3.1. Về lịch học

Trong trường hợp không học theo hình thức tập hợp tại các trung tâm chuyên học quân sự, sinh viên sẽ được học giáo dục quốc phòng tại trường với ba học phần liên tiếp. Theo quy định, sinh viên không được nghỉ quá 20 % số buổi quy định.

Do đó, các bạn chỉ được phép vắng mặt trong một buổi học. Trong trường hợp nghỉ học vô tổ chức, trốn tiết, bạn sẽ không đủ điều kiện để dự thi. Do đó, hãy thực sự chuyên cần trong quá trình học giáo dục quốc phòng để vừa đảm bảo kiến thức vừa có thể đảm bảo về điều kiện thi cử nhé!

Trong trường hợp, các bạn học tại các trung tâm đào tạo giáo dục quốc phòng như Xuân Hòa chẳng hạn,các bạn sẽ học liên tục trong vòng 1 tháng ( thường là tháng hè) . Tại đây, bạn sẽ được sống “ đời sống quân ngũ” và luôn phải có mặt bất cứ khi nào có lệnh điểm danh.

3.2. Về việc chuẩn bị quần áo, chăn màn, giày dép

Đây là một trong những thứ vô cùng quan trọng bạn cần chuẩn bị trước một khóa học giáo dục quốc phòng. Trước tiên, về quần áo, các bạn sẽ phải mặc quân phục trong ngày và trong giờ luyện tập, do đó, bạn không nhất thiết phải mang theo quá nhiều. Bạn nên mang 3-4 bộ đồ mặc ở nhà, 2 bộ đồ mặc đi chơi ( để tham gia các chương trình giao lưu tham gia các chương trình).

Giày là một trong những thứ không thể thiếu trong quá trình học giáo dục quốc phòng. Các bạn sẽ phải đi lại, vận động rất nhiều. Hãy chọn cho mình khoảng hai đôi giày đế mềm ( tốt nhất là giày bata) tối màu để mang trong suốt “mùa quân sự”. Đi kèm với giày đừng quên mang một vài đôi tất để thay phiên giặt. Bạn cũng có thể mang theo một đôi sandal hoặc dép lê để đi lại trong khu nội trú cho tiện. Chú ý đừng nên mang giày cao gót, trong suốt cả mùa quân sự có thể bạn sẽ chẳng sử dụng đến nó đâu!

Về chăn màn, các bạn sẽ được cấp một chăn, một màn.Tuy nhiên, nếu không muốn sử dụng chăn màn được cấp, các bạn có thể tự chuẩn bị trước. Trong thời gian học quốc phòng, các bạn sẽ được đào tạo cách gấp chăn màn đúng chuẩn quân đội. Hằng ngày, chăn màn cần được xếp ngay ngắn, vuông vắn, để các thầy phụ trách đi kiểm tra.

3.3. Về việc chuẩn bị một số đồ dùng khác

Các bạn nên chuẩn bị thêm một số vật dụng như sau:

  • Kem chống muỗi: Để tránh bị các bệnh do muỗi gây ra như sốt rét, sốt xuất huyết, tốt hơn hết, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một hộp kem chống muỗi. Tại các trung tâm huấn luyện quốc phòng, do khá nhiều cây xanh và rậm rạp, muỗi khá nhiều. Nếu không muốn chân tay toàn “hoa” do muỗi cắn, bạn cứ nên phòng bị sẵn trong ba lô một hợp kem chống muỗi hoặc thuốc chống muỗi nhé!
  • Kem chống nắng: Kem chống nắng là một trong những vật vô cùng quan trọng khi bạn đi học quốc phòng. Thời gian tập luyện một ngày của các bạn khá nhiều và có thể diễn ra kể dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Kem chống nắng sẽ ngăn chặn những tia có hại tác động lên làn da của bạn. Đi kèm với kem chống nắng, bạn có thể mang theo một số sản phẩm skin care như : nước tẩy trang, sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem dưỡng da. Thời gian luyện tập thường khá lâu, lại hay phải tiếp xúc với bụi bặm, nắng nóng. Các bạn nữ nên skin care cẩn thận để tránh các hiện tượng như lão hóa, xuất hiện mụn trên da.
  • Tiền: Để sinh hoạt được tại các trung tâm huấn luyện, bạn cần phải chuẩn bị trước một khoản tiền. Hầu như các bạn sẽ ăn, uống, tắm, giặt,… tại trung tâm nhưng cũng đôi khi cần “đổi gió” một chút để tránh cảm giác căng thẳng, nhàm chán.
  • Bông băng cá nhân, thuốc:  Đây là những vật dụng vô cùng quan trọng khi các bạn chuẩn bị cho đời sống “quân ngũ”. Dù tại các trung tâm hầu như đều có nhân viên y tế, nhưng  bạn vẫn nên cẩn thận mang theo để có thể dùng được ngay khi cần tới.
  • Bình nước: Tốt hơn hết, các bạn nên chuẩn bị bình nước giữ nhiệt, để có nước mát uống khi tập luyện.
  • Sách, điện thoại, máy ảnh: Những công cụ giải trí này sẽ giúp các bạn thư giãn hơn sau một ngày tập luyện vất vả. Tuy nhiên chỉ trong khu nội trú, bạn mới được dùng những thứ này thôi nhé!

Bài viết trên đây là toàn bộ những chia sẻ về giáo dục quốc phòng và một số vấn đề xoay quanh khái niệm này. Hy vọng có thể đem lại những thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên  chuẩn bị tham gia trải nghiệm với môn học này.

Xem thêm: Giáo viên mầm non tiếng Anh là gì và làm những công việc gì?

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Là Gì

thuvienphapluat.vn › phap-luat › muc-tieu-cua-giao-duc-quoc-phong-va-a…, luathoanganh.vn › giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-la-gi-lha25232, pbgdpl.haiphong.gov.vn › Tu-sach-phap-luat › Mot-so-noi-dung-co-ban-c…, career.gpo.vn › nganh-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-la-gi-hoc-nganh-gia…, toploigiai.vn › … › Ôn tập Giáo dục Quốc phòng 10, nganhangphapluat.lawnet.vn › tu-van-phap-luat › giao-duc › muc-tieu-gia…, huongnghiep.hocmai.vn › chuyen-nganh › dai-hoc-su-pham-ha-noi, repository.vnu.edu.vn › vai_tro_cua_cong_tac_giao_duc_quoc_phong, timviec365.vn › Cẩm nang tìm việc › Tin tức tổng hợp, Giáo dục quốc phòng là gì, Mục tiêu của giáo dục quốc phòng và an ninh là, Chính sách quốc phòng an ninh là gì, Luật giáo dục quốc phòng an ninh 2020, Đối tượng giáo dục quốc phòng an ninh là ai, Luật quốc phòng, an ninh là gì, tuyển sinh ngành giáo dục quốc phòng – an ninh 2022, Luật giáo dục quốc phòng an ninh 2018

Ngoài những thông tin về chủ đề Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Là Gì này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Là Gì trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button