Thông tin tuyển sinh

Giấy Gọi Đi Nghĩa Vụ Quân Sự – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Giấy Gọi Đi Nghĩa Vụ Quân Sự đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Giấy Gọi Đi Nghĩa Vụ Quân Sự trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Giấy Gọi Đi Nghĩa Vụ Quân Sự:

Căn cứ pháp lý

  • Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

Giấy lệnh gọi nhập ngũ

Theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì hàng năm, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); quyết định gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai; quyết định điều chỉnh số lượng, thời gian gọi công dân nhập ngũ đối với cấp tỉnh theo quy định.

Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng gọi công dân nhập ngũ cho đơn vị thuộc quyền ở từng địa phương cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ cho địa phương cấp huyện.

Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc giao số lượng gọi công dân nhập ngũ cho địa phương cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức trên địa bàn; chỉ đạo tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ cho địa phương cấp xã và cơ quan, tổ chức trên địa bàn;quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân nhập ngũ. Lệnh gọi nhập ngũ phải được giao cho công dân trước thời gian ghi trong lệnh 15 ngày.

Điều kiện gọi công dân nhập ngũ

Độ tuổi gọi nhập ngũ

Theo quy định tại Điều 30 Luật nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược năm ngoái :
– Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ ;
– Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi ;
– Công dân được giảng dạy trình độ cao đẳng, ĐH đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi .

Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ

* Tiêu chuẩn chính trị:

– Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016 / TTLT-BQP-BCA

* Tiêu chuẩn sức khỏe:

– Tuyển chọn những công dân có sức khỏe thể chất loại 1, 2, 3 theo lao lý tại Thông tư liên tịch số 16/2016 / TTLT-BYT-BQP
– Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe thể chất loại 3 tật khúc xạ về mắt ( cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị những mức độ ) ; nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS .

* Tiêu chuẩn văn hóa:

– Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa truyền thống lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn vất vả không bảo vệ đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa truyền thống lớp 7 .
– Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25 % công dân có trình độ văn hóa truyền thống cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên .

Giấy lệnh gọi nhập ngũ

Nghĩa vụ quân sự là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự được hiểu là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Không có giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự có phải đăng ký nghĩa vụ quân sự không?

Đối với câu hỏi trên, hiện nay, chưa có một văn bản nào quy định việc không có giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự thì bắt buộc phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Việc thực hiện nghĩa vụ quân sự phải thực hiện theo lệnh gọi. Khi không có lệnh gọi thì sẽ không có căn cứ để xác định công dân thuộc đối tượng được gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Các đối tượng khi tham gia nghĩa vụ quân sự

Đối tượng được đăng ký nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đối tượng được đăng ký nghĩa vụ quân sự cụ thể như sau:

“Điều 12. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.”

Không có giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự có phải đăng ký nghĩa vụ quân sự không?

Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự cụ thể như sau:

“Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

b) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.”

Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự

Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự cụ thể như sau:

“Điều 14. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự

Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.”

Giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự là gì?

Theo quy định hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và dựa vào các nguyên tắc có trong Luật nghĩa vụ quân sự thì mỗi công dân khi đến tuổi nhập ngũ tức là tử đủ 18 tuổi trở lên sẽ tiến hành tham gia khám nghĩa vụ quân sự nếu đủ các tiêu chuẩn sẽ tiến hành lên đường nhập ngũ. 

Số lượng công dân ở mỗi phường/xã hay quận/huyện cũng sẽ được Thủ tướng Chính phủ quy định một con số cụ thể để Ban chỉ huy nơi đó nắm bắt kịp thời tình hình nhằm tuyển chọn đúng theo đúng các chỉ tiêu đề ra. Trải qua 2 vòng kiểm tra sức khoẻ nghiêm ngặt, lúc này Ban chỉ huy bắt đầu sàng lọc và loại bỏ bớt đi những công dân chưa hoặc không đáp ứng dược đầy đủ sức khoẻ nằm trong các loại 1, 2, 3. 

Trước khi tiến hành đi khám quân sự, mỗi công dân đều được gửi giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự trước đó 15 ngày để giúp bạn có thêm nhiều thời gian chuẩn bị thật kỹ lượng.

Tiêu chuẩn công dân được gọi tham gia nhập ngũ theo quy định mới nhất

Tiêu chuẩn chính trị đi nghĩa vụ quân sự

Bạn cần đáp ứng đủ các tiêu chí mà Thủ tướng Chính phủ đề ra về việc đi nghĩa vụ quân sự
  • Có lý lịch trích ngang rõ ràng, đầy đủ các nội dung, chi tiết về nhân thân của cá nhân.
  • Là một công dân gương mẫu trong việc tuân thủ, chấp hành theo đúng các chính sách, đường lối đã được Đảng và Nhà nước đề ra, không có tiền án tiền sử, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đạo đức phẩm chất tốt.
  • Đáp ứng đủ các điều kiện về sức khoẻ mà Luật đã quy định.
  • Trình độ văn hoá phù hợp với từng yêu cầu riêng của Ban chỉ huy nơi cư trú đề ra và dựa theo Luật.

Tiêu chuẩn tuổi đời đi nghĩa vụ quân sự

Theo đó, công dân lần đầu đăng ký nghĩa vụ quân sự là khi đủ 17 tuổi và tham gia theo lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự là khi đủ 18 tuổi cho đến hết năm 25 tuổi. Đối với trường hợp các công dân đang phải tạm hoãn việc tham gia nghĩa vụ quân sự vì vướng bận việc học tại các trường Đại học hay Cao đẳng, độ tuổi kết thúc việc đi nhập ngũ được tính là kéo dài đến hết năm 27 tuổi.

Tiêu chuẩn sức khoẻ

Đủ sức khoẻ theo các quy định đề ra trong Luật trong khoảng loại 1, 2, 3.

Không tiến hành gọi nhập ngũ đối với các công dân có sức khoẻ dưới loại 3, mắc các tật khúc xạ về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị các mức độ từ 1.5 độ trở lên, nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS.

Tiêu chuẩn học vấn

Vấn đề học vấn không được đặt quá nặng, các công dân được tuyển chọn sẽ là những người có trình độ học vấn từ lớp 8 trở lên, tuy nhiên, việc tuyển chọn thực tế này còn phải dựa vào tình hình ở các nơi tuyển chọn, nếu là ở các vùng sâu vùng xa khi mà điều kiện kinh tế còn đang gặp khó khăn thì sẽ tuyển chọn các công dân từ lớp 7 trở lên.

Việc tuyển chọn như vậy ở các vùng kinh tế khó khăn sẽ là một cách tạo điều kiện giúp cho các công dân ai cũng có thể được tham gia nghĩa vụ quân sự để giúp họ nhận được các khoản hỗ trợ, phụ cấp cho bản thân và gia đình, từ đó cải thiện phần nào cuộc sống hiện tại.

Xem thêm: Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự

1. Nghĩa vụ quân sự là gì? Điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự

Khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định rõ:

1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Theo đó, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú… đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời, tại Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 cũng quy định công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ:

– Có lý lịch rõ ràng;

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Có đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

– Có trình độ văn hóa phù hợp.

Trong đó, về tiêu chuẩn văn hóa, theo khoản 4 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

2. Tuổi nghĩa vụ quân sự 2023 là bao nhiêu?

Cũng như các năm trước đây, năm 2023 tới đây, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vẫn là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi. Đây là quy định tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành.

Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công dân cho đến ngày giao quân.

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến Giấy Gọi Đi Nghĩa Vụ Quân Sự

thuvienphapluat.vn › phap-luat › giay-dang-ky-nghia-vu-quan-su-moi-nha…, thuvienphapluat.vn › phap-luat › co-bat-buoc-phai-di-nghia-vu-quan-su-k…, luatminhkhue.vn › Tư vấn Pháp luật › Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự, luatminhkhue.vn › Tư vấn Pháp luật › Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự, luatsux.vn › Blog › Tình huống › Luật Khác, lsx.vn › Tư vấn pháp luật › Luật nghĩa vụ quân sự, daotaolientuc.edu.vn › Tin Tức, luatvietnam.vn › Tin pháp luật, quocphongthudo.vn › phap-luat › do-tuoi-goi-kham-nghia-vu-quan-su, Mẫu giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự, Giấy gọi nhập ngũ 2023, Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, Mẫu giấy gọi nhập ngũ, Không có giấy gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, Xin giấy chuyển nghĩa vụ quân sự cho sinh viên, Không nhận được giấy khám nghĩa vụ quân sự

Ngoài những thông tin về chủ đề Giấy Gọi Đi Nghĩa Vụ Quân Sự này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Giấy Gọi Đi Nghĩa Vụ Quân Sự trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button