Thông tin tuyển sinh

Giấy Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Giấy Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Giấy Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Giấy Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự:

1. Mẫu Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày….. tháng …. năm …..

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân……………………………..………

Tôi tên là………………………………………. sinh ngày………………………………………….

Nghề nghiệp……………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ………………… ngày cấp ……. nơi cấp ……………………………….

Hộ khẩu thường trú ……………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận …………. xem xét cho tôi được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: ………………………………………………….……… theo Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm đơn

2. Lưu ý khi làm Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Khi làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần lưu ý như sau:

– Người nhận đơn là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Trình bày đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân cần thiết.

– Bắt buộc ghi rõ mình thuộc trường hợp nào trong số những trường hợp được pháp luật cho phép hoãn nghĩa vụ quân sự.

– Nếu xác định được thời gian tạm hoãn thì trình bày trong đơn.

– Khi gửi đơn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cần cung cấp các giấy tờ chứng minh người viết đơn thuộc những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

+ Giấy kết luận tình trạng sức khỏe của bác sĩ nếu thuộc trường hợp chưa đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự;

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về hoàn cảnh gia đình đối với trường hợp người là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng người không có khả năng lao động, gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn;

+ Các giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với các trường hợp: có anh chị em đang phục vụ tại ngũ, là hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, thuộc diện di dân, giản dân trong 03 năm đến các vùng kinh tế khó khăn;

+ Đối với cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong, dân quân thường trực phải có giấy xác nhận của đơn vị đang công tác;

+ Đối với học sinh, sinh viên phải có giấy xác nhận của Nhà trường nơi đang theo học.

Công dân phải đảm bảo tính trung thực trong việc xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu khai báo gian dối.

1. Đang học đại học thì có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không?

Căn cứ Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định độ tuổi gọi nhập ngũ như sau: ‘Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.‘

Như vậy, độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Nếu bạn đã đủ 18 tuổi, chưa đến 25 tuổi thì bạn sẽ thuộc đối tượng gọi đi nghĩa vụ quân sự, kể cả trường hợp bạn đang đi học đại học hay cao đẳng. Tuy nhiên nếu bạn đang học tại trường đại học hoặc cao đẳng hệ chính quy thì bạn sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 , được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

h) Dân quân thường trực.…”

Như vậy, chỉ cần có giấy xác nhận đang học là được tạm hoãn tham gia. Và khi có có lệnh khám nghĩa vụ quân sự tại địa phương, thì gia đình chỉ cần cung cấp giấy xác nhận đang học đó thì được tạm hoãn.

Đối với sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục hệ chính quy theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự là đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo (tức là trong khóa học đầu tiên và duy nhất). 

+ Nếu sinh viên chuyển sang khóa học khác thì thời gian tính tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cũng sẽ chỉ tính trên khóa học đầu tiên mà sinh viên đã tham gia học).

+ Trường hợp sinh viên kéo dài chương trình học thì việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cũng chỉ tính trong khóa học chính thức của sinh viên, trong thời gian sinh viên đã quá thời gian học chính khóa quy định , nếu còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ (27 tuổi), địa phương có Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là đúng quy định của pháp luật.

1. Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

Tải về đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND……

Tôi tên là…… sinh ngày…..

Nghề nghiệp……

CMND/CCCD số…… ngày cấp…… nơi cấp….

Hộ khẩu thường trú …..

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND…… xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: …… theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……ngày……/…../…..
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Các mẹo để được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định mới nhất

2. Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự:

Tải về đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND……

Tôi tên là…… sinh ngày……

Nghề nghiệp…

CMND/CCCD số……ngày cấp…… nơi cấp….

Hộ khẩu thường trú …..

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND……xem xét cho tôi được tạm miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: …… theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…ngày……/…../…..
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Có hình xăm trên người có đi nghĩa vụ quân sự được không?

1. Mẫu đơn xin tạm hoãn (miễn) nghĩa vụ quân sự là gì?

Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc xin miễn nghĩa vụ quân sự áp dụng cho công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ nhưng vì các lý do khác nhau theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự để xin hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.

2. Các trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự

Theo khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm:

– Không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe.

Theo đó có 10 bệnh lý được miễn nghĩa vụ quân sự:

+ Bệnh Tâm thần;

+ Bệnh Động kinh;

+ Bệnh Parkinson;

+ Mù một mắt;

+ Điếc;

+ Di chứng do lao xương, khớp;

+ Di chứng do phong;

+ Các bệnh lý ác tính;

+ Người nhiễm HIV;

+ Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng.

Căn cứ Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP

– Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

– Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

– Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

– Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Đơn xin được miễn đi nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND………………………………………

Tôi tên là……………………………………………………………….. sinh ngày……………………

Nghề nghiệp………………. …………………………

CMND/CCCD số………………………ngày cấp……………………..nơi cấp………………………….

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND……………………………xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: …………………………………………………………………….. theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ……………….,ngày…../…../…..
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Cách viết Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Khi làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần lưu ý như sau:

– Người nhận đơn là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Trình bày đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân cần thiết.

– Bắt buộc ghi rõ mình thuộc trường hợp nào trong số những trường hợp được pháp luật cho phép hoãn nghĩa vụ quân sự.

– Nếu xác định được thời gian tạm hoãn thì trình bày trong đơn.

– Khi gửi đơn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cần cung cấp các giấy tờ chứng minh người viết đơn thuộc những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

+ Giấy kết luận tình trạng sức khỏe của bác sĩ nếu thuộc trường hợp chưa đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự;

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về hoàn cảnh gia đình đối với trường hợp người là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng người không có khả năng lao động, gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn;

+ Các giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với các trường hợp: có anh chị em đang phục vụ tại ngũ, là hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, thuộc diện di dân, giản dân trong 03 năm đến các vùng kinh tế khó khăn;

+ Đối với cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong, dân quân thường trực phải có giấy xác nhận của đơn vị đang công tác;

+ Đối với học sinh, sinh viên phải có giấy xác nhận của Nhà trường nơi đang theo học.

Công dân phải đảm bảo tính trung thực trong việc xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu khai báo gian dối.

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công dân thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn bị hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

 • Giấy tờ chứng minh công dân thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Ví dụ: Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, công dân sẽ chuẩn bị một số loại giấy tờ tương ứng, như:

 • Công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ: Giấy kết luận tình trạng sức khỏe của Hội đồng khám sức khỏe;

 • Công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ: Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của công dân với những người này;

 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Giấy xác nhận của đơn vị đang công tác;

 • Học sinh, sinh viên: Giấy xác nhận của Nhà trường nơi đang theo học;

Bước 2: Nộp hồ sơ

Công dân nộp hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được giải quyết.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, xác minh công dân có thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không và gửi hồ sơ lên Ủy ban nhân dân huyện.

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bước 4: Xem kết quả

Ủy ban nhân dân cấp xã dựa vào Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để niêm yết công khai danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Trường hợp không đủ điều kiện thì công dân vẫn phải đi nghĩa vụ như bình thường.

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, hướng dẫn bởi khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

 1. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

 2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

 3. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

 4. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

 5. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

 6. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

 7. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Khi không còn lý do tạm hoãn thì các đối tượng được gọi nhập ngũ.

Lê Vy

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của
LawNet.
Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn


2778 lượt xem

Ngoài những thông tin về chủ đề Giấy Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Giấy Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button