Thông tin tuyển sinh

Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự:

1. Các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023

Các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023 bao gồm:

(1) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

(2) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

(3) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

(4) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

(5) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

(6) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

(7) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

(8)  Dân quân thường trực.

2. Các trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự năm 2023

Các trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự năm 2023 bao gồm:

(1) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

(2) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

(3) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

(4) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

(5) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

3. Trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

– Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;b) Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

– Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

– Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế – quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

– Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

(Khoản 4 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019)

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Công dân sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi thuộc các trường hợp được phép tạm hoãn quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015. Cụ thể bao gồm:

– Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

– Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

– Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

– Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

– Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

– Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Đối với công dân thuộc các trường hợp trên, khi không còn lý do tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, công dân được gọi nhập ngũ.

Xem: Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú theo quy định mới nhất


Miễn nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên, pháp luật cũng đề ra một vài trường hợp công dân được miễn nghĩa vụ quân sự. Cụ thể được ghi nhận tại khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, bao gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên;

– Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

– Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

– Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

– Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

Lưu ý: Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Xem: Đi làm nghĩa vụ quân sự có được tạm hoãn hợp đồng lao động không

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Trường hợp nào được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với người học trung cấp, đào tạo nghề là chưa phù hợp

Bộ Quốc phòng cho biết cử tri tỉnh Ninh Thuận nêu nội dung theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự, sinh viên đang học các trường cao đẳng, đại học được tạm hoãn khám nghĩa vụ quân sự. Còn học sinh đang học tại các trường trung cấp không được tạm hoãn khám nghĩa vụ quân sự.

Cử tri Ninh Thuận kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự theo hướng tạm hoãn khám nghĩa vụ quân sự đối với học sinh đang học các trường trung cấp.

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng cho hay trước năm 2015, Luật nghĩa vụ quân sự quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân đang học tại các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng và trường đại học.

Theo bộ, diện tạm hoãn quy định như vậy quá rộng, gây thiếu nguồn nhân lực trong tuyển quân, không bảo đảm công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời làm ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng quân đội, công dân ít có cơ hội để thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Thực tế nhiều công dân lợi dụng việc đang học tập ở các cơ sở giáo dục, các loại hình đào tạo tại các cơ sở dạy nghề bậc trung cấp để né tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng dẫn lại quy định của điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và cho rằng diện tạm hoãn gọi nhập ngũ đã thu hẹp hơn so với quy định trước đây.

Cụ thể, chỉ tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, sinh viên đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng hệ chính quy trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Mặt khác để bảo đảm công bằng, công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ kéo dài đến hết 27 tuổi.

Quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang đào tạo trình độ cao đẳng, đại học là hoàn toàn phù hợp với đời sống xã hội và nguyện vọng của người dân trong giai đoạn hiện nay, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng về quyền được học tập, làm việc theo quy định. 

Bên cạnh đó tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, vừa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nguồn công dân nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng thông tin hiện tại diện tạm hoãn gọi nhập ngũ bình quân trên cả nước trên 56%. Vì vậy nếu mở rộng diện tạm hoãn với công dân đang học trung cấp, đào tạo nghề là chưa phù hợp với tình hình hiện nay.

Bộ nêu rõ tiếp thu chỉ đạo cơ quan chức năng, nghiên cứu đề xuất Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phục vụ tại ngũ 24 tháng là phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội

Cử tri tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi thời gian phục vụ tại ngũ từ 24 tháng xuống 12 tháng.

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng nêu rõ thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định tại điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Theo đó, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

Bộ nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, quy định trên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội.

Bộ chỉ rõ liên quan chất lượng huấn luyện, sử dụng vũ khí trang bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu thì việc rút ngắn thời gian phục vụ tại ngũ từ 24 tháng xuống 12 tháng cần được nghiên cứu một cách tổng thể đầy đủ, thấu đáo hơn.

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự

thuvienphapluat.vn › thoi-su-phap-luat › tu-van-phap-luat › cac-truong-ho…, thuvienphapluat.vn › banan › tin-tuc › 08-truong-hop-duoc-tam-hoan-ngh…, luatminhkhue.vn › Tư vấn Pháp luật › Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự, luatminhkhue.vn › Tư vấn Pháp luật › Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự, lawkey.vn › Pháp luật và cuộc sống, tuoitre.vn › bo-quoc-phong-noi-ve-de-xuat-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-v…, plo.vn › nghia-vu-quan-su-2023-cac-truong-hop-duoc-tam-hoan-mien-goi…, baochinhphu.vn › Trả lời công dân – doanh nghiệp, congan.com.vn › song-theo-phap-luat › nuoi-me-dau-benh-co-duoc-hoan-…, baohaiquanvietnam.vn › tin-tuc › nhung-truong-hop-nao-duoc-tam-hoan-…, Thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, 22 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự, Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đại học, Cận bao nhiêu độ được hoãn nghĩa vụ quân sự, Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là gì, Các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, Trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Ngoài những thông tin về chủ đề Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button