Thông tin tuyển sinh

Khối D Gồm Những Ngành Nào 2021 – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Khối D Gồm Những Ngành Nào 2021 đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Khối D Gồm Những Ngành Nào 2021 trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Khối D Gồm Những Ngành Nào 2021:

Nội dung chính

Tổng quan – Cách chọn ngành, trường, chọn nghề khối D

Trước tiên, ta cùng tìm hiểu các tổ hợp môn khối D đã nhé!

Khối D gồm những môn nào ? Các tổ hợp môn khối D

Khối D cơ bản (D01) chỉ gồm 3 môn cơ bản: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh. Các tổ hợp môn còn lại có công thức sau: Ngữ Văn (hoặc Toán) + 1 một tự nhiên hoặc xã hội + 1 môn ngoại ngữ.

Từ đây bộ Giáo Dục và Đào Tạo phân khối D làm 99 tổ hợp môn.

 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
 • D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
 • D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • D16: Toán, Địa lý, Tiếng Đức
 • D17: Toán, Địa lý, Tiếng Nga
 • D18: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D19: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung
 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 • D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 • D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức
 • D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga
 • D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung
 • D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh
 • D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Với rất nhiều tổ hợp môn như vậy, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều ngành và trường đào tạo khối D. Hãy cùng xem nhé!

Khối D gồm những ngành nào ?

Nhóm ngành Kinh tế – Ngân hàng – Luật

Hầu hết các trường Đại học thuộc khối ngành này đều có ngành đào tạo khối D.

 • Các ngành về Luật: 
  • Luật dân sự
  • Luật tài chính ngân hàng
  • Luật kinh doanh
 • Các ngành về kinh tế, kinh doanh
  • Kinh doanh quốc tế
  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính ngân hàng
 • Kế toán
 • Kiểm toán

Nhóm ngành Nghệ thuật

Nhóm ngành nghệ thuật không có ngành đào tạo khối D.

Nhóm ngành Truyền thông – Báo chí

Hầu hết các ngành đào tạo của các trường ở nhóm ngành này đều là các ngành khối D (và cũng là ngành khối khác).

 • Quan hệ quốc tế
 • Truyền thông quốc tế
 • Quảng cáo
 • Triết học
 • Xã hội học
 • Địa lý học

Nhóm ngành Văn hóa – Ngoại ngữ

Hầu hết các ngành của các trường đại học trong nhóm ngành này đều có ngành đào tạo khối C. Nói cách khác là có thể trúng tuyển những trường này khi thi khối D.

 • Gia đình học
 • Văn hóa đối ngoại
 • Văn hóa truyền thông
 • Nghiên cứu văn hóa
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Nga
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Đông phương học
 • Sư phạm tiếng Anh
 • Sư phạm tiếng Pháp
 • và các ngành sư phạm khác

Nhóm các trường Kỹ thuật

 • Kỹ thuật sinh học
 • Kỹ thuật thực phẩm
 • Kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật in
 • Công nghệ thông tin
 • Cơ khí – Chế tạo máy
 • Cơ điện tử
 • Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Kiểm toán

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng có các nhóm ngành sau:

 • Công nghệ sinh học
 • Kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ thực phẩm
 • Quản lý tài nguyên & môi trường
 • Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông

Nhóm ngành Giao thông

Hầu hết các ngành của các trường đều là ngành học khối D (trừ Trường Đại học GTVT TP. HCM chỉ có vài ngành khối D).

 • Khai thác vận tải
 • Kỹ thuật cơ điện tử
 • Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Kỹ thuật xây dựng
 • và nhiều ngành Kỹ thuật khác….
 • Kinh tế xây dựng
 • Kinh tế vận tải
 • Khai thác vận tải

Nhóm ngành Xây dựng

 • Gần ¾ số ngành trong các trường đại học nhóm ngành này có thể thi tuyển qua khối D.
 • Kỹ thuật cấp thoát nước
 • Kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

Nhóm ngành Kiến Trúc

Nhóm này không có ngành khối D.

Khối ngành Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật công nghệ

Phần lớn các ngành đào tạo tại các trường thuộc nhóm ngành này đều có ngành đào tạo khối D.

 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Mạng máy tính và truyền thông
 • và các ngành Công Nghệ Thông Tin khác….
 • Sinh học
 • Vật lý học
 • Địa chất học
 • Hải dương học
 • ….
 • Công nghệ dệt, may

Nhóm ngành Cơ bản – Sư phạm – Sư phạm kỹ thuật

 • Quản lý giáo dục
 • Giáo dục chính trị
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Ngôn ngữ Nga
 • Và nhiều ngành ngôn ngữ khác
 • Tâm lý học
 • Quốc tế học
 • Thông tin – thư viện

Phần lớn các ngành tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP. HCM đều là ngành khối D90, D01.

 • Thương mại điện tử
 • Kế toán
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ chế tạo máy
 • ….. và nhiều ngành kỹ thuật khác

Nhóm ngành Y dược – Nông lâm – Thú y

Các trường đại học Y dược không có ngành đào tạo khối D hay D01.

 • Kế toán
 • Kinh tế
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Hầu hết các ngành của Trường Đại học Nông lâm TP. HCM đều có thể thi tuyển thông qua khối D01.

Và các trường Đại học địa phương đều có ngành đào tạo khối C.

Các trường đại học khối D

Theo số liệu năm 2019, Việt Nam hiện có hơn 236 trường Đại Học và 30 trường Cao Đẳng trên toàn cả nước.

Tuy nhiên, ở đây mình sẽ chỉ liệt kê một số trường Đại học nổi tiếng. Còn lại cũng có rất nhiều trường khác cũng đào tạo các ngành khối D.

Nhóm ngành Kinh tế – Ngân hàng – Luật

Khu vực phía Bắc:

 • Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội)
 • Trường Đại học Thương mại
 • Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
 • Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Nam)
 • Trường Đại học Luật Hà Nội

Khu vực phía Nam:

 • Trường Đại học Kinh tế – Luật
 • Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
 • Trường Đại học Tài chính Marketing
 • Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Bắc)
 • Trường Đại học Luật TP. HCM

Nhóm ngành Truyền thông – Báo chí

 • Học viện báo chí tuyên truyền
 • Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội
 • Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM

Nhóm ngành Văn hóa – Ngoại ngữ

Khu vực miền Bắc:

 • Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 • Trường Đại học Hà Nội 

Khu vực miền Trung:

 • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

Khu vực phía Nam:

 • Trường Đại học Văn hóa TP. HCM
 • Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM

Nhóm các trường Kỹ thuật

 • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • và các trường Kỹ thuật khác

Nhóm ngành Giao thông

 • Trường Đại học Giao thông vận tải (phía Bắc)
 • Trường Đại học Giao thông vận tải (phía Nam)
 • Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
 • và các trường khác

Nhóm ngành Xây dựng

 • Trường Đại học Xây dựng (Hà Nội)
 • Trường Đại học Xây dựng miền Tây

Nhóm ngành Cơ bản – Sư phạm – Sư phạm kỹ thuật

Khu vực miền Bắc:

 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Khu vực miền Nam:

 • Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
 • Trường Đại học Sài Gòn
 • Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM

Nhóm ngành Y dược – Nông lâm – Thú y

 • Trường Đại học Lâm nghiệp (phía Bắc)
 • Trường Đại học Nông lâm TP. HCM

Khối D gồm môn gì?

Khối D là khối thi có lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất, bởi khối D tổng hợp nhiều ngành nghề đang hot và dễ xin việc nhất hiện nay. Vậy khối D gồm môn gì? Trước đây khối D gồm 3 môn học, đó là: Toán – Ngữ văn – Ngoại ngữ, bắt đầu từ năm 2017 Bộ giáo dục và đào tạo đã thay đổi và mở rộng khối D thành 99 khối xét tuyển, tương ứng từ khối D01 đến khối D99.

Khối D gồm môn gì?

Để trả lời cho câu hỏi khối D gồm môn gì? Thì khối D sử dụng 17 môn học, cụ thể: Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Hóa Học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Khối D gồm tổ hợp môn gì?

Như đã nói ở trên, từ năm 2017 Bộ giáo dục và đào tạo đã mở rộng khối D chia thành 99 khối thi khác nhau, tương ứng từ khối D01 đến D99. Việc có nhiều khối thi giúp cho các bạn thí sinh dễ lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân và cơ hội đậu vào các trường đại học, cao đẳng sẽ cao hơn.

Dưới đây là danh sách 99 khối thi thuộc khối D để bạn tham khảo:

 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
 • D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
 • D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • D16: Toán, Địa lý, Tiếng Đức
 • D17: Toán, Địa lý, Tiếng Nga
 • D18: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D19: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung
 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 • D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 • D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức
 • D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga
 • D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung
 • D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh
 • D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Trên đây là tổ hợp các môn khối D để giúp bạn có thể tự trả lời cho câu hỏi khối D gồm môn gì.

1. Khối D gồm những môn nào? Các tổ hợp môn thuộc khối D

Ta có khối D01 là khối D cơ bản chứa ba môn cơ bản: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh. 

Theo công thức: 

Ngữ Văn (hay Toán) + 1 một tự nhiên hay xã hội + 1 môn ngoại ngữ là tạo được một tổ hợp môn khác. Có tổng cộng 99 tổ hợp môn khối D theo bộ giáo dục: 

 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 • D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

 • D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 • D11: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh

 • D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 • D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

 • D16: Toán, Địa lý, Tiếng Đức

 • D17: Toán, Địa lý, Tiếng Nga

 • D18: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật

 • D19: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp

 • D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung

 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức

 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga

 • D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật

 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp

 • D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung

 • D26: Toán, Vật lý, Tiếng Đức

 • D27: Toán, Vật lý, Tiếng Nga

 • D28: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật

 • D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp

 • D30: Toán, Vật lý, Tiếng Trung

 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức

 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga

 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật

 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp

 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung

 • D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức

 • D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga

 • D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật

 • D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp

 • D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung

 • D52: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Nga

 • D54: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Pháp

 • D55: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung

 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức

 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga

 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung

 • D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

 • D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

 • D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

 • D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

 • D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

 • D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

 • D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

 • D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

 • D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

 • D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

 • D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

 • D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

 • D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

 • D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

 • D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

 • D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

 • D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

 • D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức

 • D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

 • D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

 • D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

 • D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

 • D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

 • D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

 • D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

 • D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

 • D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh

 • D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

 • D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

 • D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Khối D gồm những môn nào?

các trường xét học bạ 2023 Trước đây khối D truyền thống gồm 3 môn là: Toán học – Ngữ văn – Ngoại ngữ những từ năm 2017 Bộ GD & DT đã phát triển khối D cũ thành 99 khối xét tuyển theo thứ tự từ d01 đến d99. Trong đó, môn thi Ngoại ngữ được phân chia ra thành nhiều tổ hợp các khối thi đại học như khối d1 (Tiếng Anh), khối d2 (Tiếng Nga), khối d3 (Tiếng Pháp), khối d4 (Tiếng Trung)… Thí sinh có thể kết hợp thi khối C và khối D để tăng tỷ lệ trúng tuyển vào ngành, trường đại học mình mong muốn.

Các môn thi khối D:

Khối d sử dụng 17 môn thi, các môn thi khối d được sắp xếp dựa theo lượt xuất hiện mới nhất từ tổ hợp môn từ tổ hợp d00 tới d99 như sau: Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Hóa Học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

XEM THÊM:

🚩Khối A Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Đại Học Khối A.

Các tổ hợp môn khối D:

Theo quy chế của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xét tuyển Đại học cho các thí sinh dự thi lựa chọn xét tuyển khối D, thí sinh có thể lựa chọn đăng ký xét tuyển đại học với 17 môn thi khác nhau phân chia thành 99 tổ hợp xét tuyển.

Với việc mở rộng tổ hợp xét tuyển các thí sinh có thể đăng ký vào một ngành bằng nhiều tổ hợp để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mình yêu thích.

STT Mã khối Các môn xét tuyển
1 Khối D01 Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
2 Khối D02 Ngữ văn, Toán, tiếng Nga
3 Khối D03 Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp
4 Khối D04 Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
5 Khối D05 Ngữ văn, Toán, tiếng Đức
6 Khối D06 Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật
7 Khối D07 Toán, Hóa học, tiếng Anh
8 Khối D08 Toán, Sinh học, tiếng Anh
9 Khối D09 Toán, Lịch sử, tiếng Anh
10 Khối D10 Toán, Địa lí, tiếng Anh
11 Khối D11 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Anh
12 Khối D12 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Anh
13 Khối D13 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh
14 Khối D14 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
15 Khối D15 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh
16 Khối D16 Toán, Địa lí, tiếng Đức
17 Khối D17 Toán, Địa lí, tiếng Nga
18 Khối D18 Toán, Địa lí, tiếng Nhật
19 Khối D19 Toán, Địa lí, tiếng Pháp
20 Khối D20 Toán, Địa lí, tiếng Trung
21 Khối D21 Toán, Hóa học, tiếng Đức
22 Khối D22 Toán, Hóa học, tiếng Nga
23 Khối D23 Toán, Hóa học, tiếng Nhật
24 Khối D24 Toán, Hóa học, tiếng Pháp
25 Khối D25 Toán, Hóa học, tiếng Trung
26 Khối D26 Toán, Vật lí, tiếng Đức
27 Khối D27 Toán, Vật lí, tiếng Nga
28 Khối D28 Toán, Vật lí, tiếng Nhật
29 Khối D29 Toán, Vật lí, tiếng Pháp
30 Khối D30 Toán, Vật lí, tiếng Trung
31 Khối D31 Toán, Sinh học, tiếng Đức
32 Khối D32 Toán, Sinh học, tiếng Nga
33 Khối D33 Toán, Sinh học, tiếng Nhật
34 Khối D34 Toán, Sinh học, tiếng Pháp
35 Khối D35 Toán, Sinh học, tiếng Trung
36 Khối D36 Toán, Lịch sử, tiếng Đức
37 Khối D37 Toán, Lịch sử, tiếng Nga
38 Khối D38 Toán, Lịch sử, tiếng Nhật
39 Khối D39 Toán, Lịch sử, tiếng Pháp
40 Khối D40 Toán, Lịch sử, tiếng Trung
41 Khối D41 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Đức
42 Khối D42 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nga
43 Khối D43 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nhật
44 Khối D44 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Pháp
45 Khối D45 Ngữ văn, Địa lí, tiếng Trung
46 Khối D46 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Đức
47 Khối D47 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Nga
48 Khối D48 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Nhật
49 Khối D49 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Pháp
50 Khối D50 Ngữ văn, Hóa học, tiếng Trung
51 Khối D51 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Đức
52 Khối D52 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Nga
53 Khối D53 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Nhật
54 Khối D54 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Pháp
55 Khối D55 Ngữ văn, Vật lí, tiếng Trung
56 Khối D56 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Đức
57 Khối D57 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Nga
58 Khối D58 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Nhật
59 Khối D59 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Pháp
60 Khối D60 Ngữ văn, Sinh học, tiếng Trung
61 Khối D61 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Đức
62 Khối D62 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nga
63 Khối D63 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nhật
64 Khối D64 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Pháp
65 Khối D65 Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Trung
66 Khối D66 Ngữ văn, GDCD, tiếng Anh
67 Khối D67 Ngữ văn, GDCD, tiếng Đức
68 Khối D68 Ngữ văn, GDCD, tiếng Nga
69 Khối D69 Ngữ văn, GDCD, tiếng Nhật
70 Khối D70 Ngữ văn, GDCD, tiếng Pháp
71 Khối D71 Ngữ văn, GDCD, tiếng Trung
72 Khối D72 Ngữ văn, KHXH, tiếng Đức
73 Khối D73 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nga
74 Khối D74 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nhật
75 Khối D75 Ngữ văn, KHXH, tiếng Pháp
76 Khối D76 Ngữ văn, KHTN, tiếng Pháp
77 Khối D77 Ngữ văn, KHTN, tiếng Trung
78 Khối D78 Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh
79 Khối D79 Ngữ văn, KHXH, tiếng Đức
80 Khối D80 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nga
81 Khối D81 Ngữ văn, KHXH, tiếng Nhật
82 Khối D82 Ngữ văn, KHXH, tiếng Pháp
83 Khối D83 Ngữ văn, KHXH, tiếng Trung
84 Khối D84 Toán, GDCD, tiếng Anh
85 Khối D85 Toán, GDCD, tiếng Đức
86 Khối D86 Toán, GDCD, tiếng Nga
87 Khối D87 Toán, GDCD, tiếng Pháp
88 Khối D88 Toán, GDCD, tiếng Nhật
89 Khối D89 Toán, KHTN, tiếng Anh
90 Khối D90 Toán, KHTN, tiếng Pháp
91 Khối D91 Toán, KHTN, tiếng Đức
92 Khối D92 Toán, KHTN, tiếng Nga
93 Khối D93 Toán, KHTN, tiếng Đức
94 Khối D94 Toán, KHTN, tiếng Nhật
95 Khối D95 Toán, KHTN, tiếng Trung
96 Khối D96 Toán, KHXH, tiếng Anh
97 Khối D97 Toán, KHXH, tiếng Pháp
98 Khối D98 Toán, KHXH, tiếng Đức
99 Khối D99 Toán, KHXH, tiếng Nga

Khối D gồm các tổ hợp gì? 

Khối D sẽ gồm có 3 môn cơ bản là Toán, Văn, Anh. Bên cạnh đó, khối D còn được chia làm nhiều tổ hợp môn khác nhau. Các ngành học khối D sẽ dựa vào từng tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Sau đây là một số các tổ hợp môn của khối D. Ngoài ra, còn rất nhiều tổ hợp khối D khác để bạn có thể xem xét và lựa chọn.

 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga        
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp      
 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung     
 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức       
 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật       
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh        
 • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh        
 • D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh          
 • D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh 
 • D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh        
 • D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh   
 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh  
 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh    
 • D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh        
 • D16: Toán, Địa lí, Tiếng Đức
 • D17: Toán, Địa lí, Tiếng Nga 
 • D18: Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
 • D19: Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
 • D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung          
 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức        
 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga        
 • D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật       
 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp      
 • D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung     
 • D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức 
 • D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga 
 • D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung          
 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức       
 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga       
 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật      
 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp      
 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung     
 • D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức       
 • D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga        
 • D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật       
 • D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp      
 • D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung                 
 • D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D55  Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
Rất nhiều sinh viên lựa chọn các ngành học khối D.

Các tổ hợp khối D

Căn cứ pháp lý: Công văn số 310/KTKDCLGD-TS ngày 20/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, khối D sẽ gồm có 03 môn cơ bản là Toán, Văn, Anh. Tuy nhiên, khối D còn được chia ra nhiều tổ hợp môn khác nhau. Tương ứng với các tổ hợp là các mã của tổ hợp được Cục kháo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và đào tạo quy định, các thí sinh dự thi ngành nghề khối D tham khảo các tổ hợp khối D cụ thể như sau:

D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D52 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
D02 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga D54 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
D03 Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp D55 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung D61 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
D05 Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức D62 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D06 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật D63 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D64 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D65 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh D68 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh D69 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh D70 Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D13 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh D72 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D73 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D74 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D16 Toán, Địa lí, Tiếng Đức D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D17 Toán, Địa lí, Tiếng Nga D76 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D18 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật D77 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D19 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
D20 Toán, Địa lí, Tiếng Trung D79 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D21 Toán, Hóa học, Tiếng Đức D80 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
D22 Toán, Hóa học, Tiếng Nga D81 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật D82 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp D83 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
D25 Toán, Hóa học, Tiếng Trung D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức D85 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga D86 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật D87 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp D88 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D31 Toán, Sinh học, Tiếng Đức D91 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D32 Toán, Sinh học, Tiếng Nga D92 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D33 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật D93 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D34 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp D94 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D35 Toán, Sinh học, Tiếng Trung D95 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D41 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức D96 Toán, Khoa học xã hội, Anh
D42 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga D97 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D43 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật D98 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D44 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp D99 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
D45 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung

Khối D gồm những môn nào? Tổ hợp khối nào? 

Hiện nay, khối D được chia thành 99 tổ hợp khác nhau, xoay quanh 3 môn chủ đạo là: Ngữ Văn, Toán và Ngoại Ngữ. Tuy nhiên, có 12 tổ hợp được lựa chọn nhiều nhất là: 

 • D1: Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh. 
 • D2: Ngữ Văn, Toán và tiếng Nga. 
 • D3: Ngữ Văn, Toán và tiếng Pháp.
 • D4: Ngữ Văn, Toán và tiếng Trung. 
 • D5: Ngữ Văn, Toán và tiếng Đức. 
 • D6: Ngữ Văn, Toán và tiếng Nhật. 
 • D7: Ngữ Văn, Toán và Hóa Học. 
 • D8: Toán, Sinh học và tiếng Anh. 
 • D9: Lịch sử, Toán và tiếng Anh. 
 • D10: Toán, Địa lý và tiếng Anh. 
 • D11: Tiếng Anh, Ngữ Văn và Vật Lý. 
 • D12: Ngữ Văn, Hóa học và tiếng Anh. 

Khối D gồm những ngành nào? 

Các ngành khối D khá đa dạng, phong phú và được chia thành 5 nhóm chính, gồm có: 

Kinh tế – Quản trị – Tài chính

Bao gồm nhiều chuyên ngành nhỏ như: Tài chính – ngân hàng, kế toán, Bảo hiểm, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế… Đây là nhóm ngành lý tưởng cho dân khối D bởi công việc tương lai thường yêu cầu cao về tư duy toán học, kỹ năng ngôn ngữ và lấy ngoại ngữ làm điểm cộng. 

Nhóm ngôn ngữ

Ngoại ngữ là công cụ giao tiếp và được ví như “công cụ hái ra tiền” nếu bạn biết cách nắm bắt cơ hội việc làm có liên quan đến nước ngoài. Đến với nhóm ngành này, bạn có thể lựa chọn nhiều ngoại ngữ khác nhau như: Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha,…

Đây là nhóm ngành phù hợp với những bạn yêu thích ngôn ngữ

Nhóm công nghệ 

Bạn là nam chuyên khối D muốn ứng tuyển nhóm ngành công nghệ có thể lựa chọn các khoa như: Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ thực phẩm, công nghệ may,…

Bài viết tham khảo: Công nghệ thông tin học những môn gì? Xu hướng phát triển sau này?

Nhóm xã hội học

Hầu hết những bạn theo học khối D thường có thế mạnh về ngôn ngữ và khả năng viết lách tốt. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn các chuyên ngành như: Truyền thông, Marketing, báo chí, du lịch, luật, ngôn ngữ học, quan hệ quốc tế, công tác xã hội,… 

Nhóm sư phạm

Nếu yêu thích công việc giảng dạy và có kỹ năng đứng lớp, bạn có thể chọn Sư phạm làm công việc tương lai cho mình. Đối với nhóm ngành này, bạn có thể giảng dạy theo chuyên ngành với các môn như: Toán, Ngữ Văn, Vật Lý, Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa lý, Tiếng Trung, Giáo dục mầm non/ giáo dục tiểu học,… 

Nhóm ngành sư phạm cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm

1. Khối D gồm những môn nào? Những tổ hợp môn khối D

Theo thông tin tuyển sinh được cập nhất mới nhất hiện nay, tổ hợp môn khối D là tổ hợp bao gồm hơn 70 khối ngành. Trong mỗi khối ngành bao gồm các tổ hợp thi khác nhau, rất đa dạng. 

Vậy “thi khối D gồm những môn nào?” vẫn đang là thắc mắc của nhiều bạn trẻ hiện nay. Dưới đây là các môn thi khối D có nhiều lựa chọn cho các ngành nghề mà bạn có thể tham khảo:

 • Khối D01 (hay còn gọi là khối D1, khối D truyền thống) gồm những môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.
 • Khối D02 gồm những môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Nga.
 • Khối D03 gồm những môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Pháp.
 • Khối D04 gồm những môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Trung.
 • Khối D05 gồm những môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Đức.
 • Khối D06 gồm những môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Nhật.
 • Khối D07 gồm những môn: Toán, Tiếng Anh và Hóa Học.
 • Khối D08 gồm những môn: Toán, Tiếng Anh và Sinh Học.
 • Khối D09 gồm những môn: Toán, Lịch Sử và Tiếng Anh.
 • Khối D10 gồm những môn: Toán, Địa Lý và Tiếng Anh.

Ngoài ra còn những tổ hợp môn khối D rất thu hút sau:

 • Khối D11 gồm những môn: Ngữ Văn, Lý và Tiếng Anh. 
 • Khối D12 gồm những môn: Ngữ Văn, Hoá và Tiếng Anh. 
 • Khối D13 gồm những môn: Ngữ Văn, Sinh và Tiếng Anh.
 • Khối D14 gồm những môn: Ngữ Văn, Sử và Tiếng Anh.
 • Khối D15 gồm những môn: Ngữ Văn, Địa và Tiếng Anh. 
 • Khối D66 gồm những môn: Ngữ Văn, GDCD và Tiếng Anh. 
 • Khối D69 gồm những môn: Ngữ Văn, GDCD và Tiếng Nhật.
 • Khối D70 gồm những môn: Ngữ Văn, GDCD và Tiếng Pháp.
 • Khối D72 gồm những môn: Ngữ Văn, KHTN và Tiếng Anh. 
 • Khối D78 gồm những môn: Ngữ Văn, KHXH và Tiếng Anh. 
 • Khối D83 gồm những môn: Ngữ Văn, KHXH và Tiếng Trung.
 • Khối D84 gồm những môn: Toán, GDCD và Tiếng Anh. 
 • Khối D90 gồm những môn: Toán, KHTN và Tiếng Anh. 
 • Khối D96 gồm những môn: Toán, KHXH và Tiếng Anh.

Chú thích:

GDCD: Giáo dục công dân.

KHXH: tổ hợp môn khoa học xã hội.

KHTN: tổ hợp môn khoa học tự nhiên.

Việc phân chia các tổ hợp và khối thi đại học phong phú và đa dạng đã giúp cho các sĩ tử có thêm nhiều lựa chọn cho mình hơn để có thể tìm được khối thi phù hợp nhất. Với những thông tin của các môn khối D được nêu ở phía trên, chắc chắn bạn cũng đã biết được khối D thi môn gì rồi phải không?

Khối D chính là sự kết hợp rất hoàn hảo giữa hai môn chủ đạo đó là môn Toán và môn Ngữ Văn cộng thêm một môn ngoại ngữ bất kỳ. Với sự kết hợp này, các bạn thí sinh đang có ý định theo đuổi các ngành khối D nói chung và một tổ hợp khối D nói riêng sẽ có nhiều điều kiện để tiếp cận các chuyên ngành yêu thích. Tùy vào khả năng của bạn trong từng môn ngoại ngữ như nào để lựa chọn một tổ hợp thi phù hợp. Từ đó, các bạn có thể đại được số điểm như mong muốn cũng như nâng cao được hiệu quả thành tích, học tập.

Re: Unknown

Notice Type:
DMCA
 1. Copyright claim 1

  Kind of Work: Unspecified

  Description Với 99 khối xét tuyển thì khối D có thể dùng để xét tuyển đa dạng các ngành nghề. Bạn có thể tham khảo danh sách các ngành học thuộc khối D dưới đây:

  Original URLs:

  1. meta.vn – 1 URL

  Allegedly Infringing URLs:

  1. /li>

  Click here to request access and see full URLs.

Jurisdictions
VN

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến Khối D Gồm Những Ngành Nào 2021

thptchuyensonla.edu.vn › huong-nghiep › chon-nganh-chon-truong-khoi-…, daotaolientuc.edu.vn › Tin Tức, vuihoc.vn › Tin tức, diendantuyensinh24h.com › khoi-d-gom-nhung-nganh-nao-va-cac-truong…, glints.com › Home › Hướng Nghiệp, meta.vn › Hướng dẫn › Kinh nghiệm hay, luatlaodong.vn › Bài smallcontent, cellphones.com.vn › Tin tức SForum › Thủ thuật, supperclean.vn › Giáo dục, kenhtuyensinh24h.vn › khoi-d-gom-nhung-nganh-nao-va-cac-truong-dai-…, Các ngành khối D dành cho nữ, Khối A gồm những ngành nào, Khối D gồm những ngành nào và điểm chuẩn, Khối C gồm những ngành nào, Khối D gồm những ngành nào 2022, Khối C gồm những môn nào, Học lực khá nên chọn ngành nào khối D, Khối B gồm những môn nào

Ngoài những thông tin về chủ đề Khối D Gồm Những Ngành Nào 2021 này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Khối D Gồm Những Ngành Nào 2021 trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button