Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Sau By The Time – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Sau By The Time đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Sau By The Time trong bài viết này nhé!

Nội dung chính

Video: MIKA – By The Time (CD Version)

Bạn đang xem video MIKA – By The Time (CD Version) mới nhất trong danh sách Thông tin tuyển sinh được cập nhật từ kênh KarlGoodtable từ ngày 2009-09-29 với mô tả như dưới đây.

Paroles/Lyrics :

Don’t wake up, won’t wake up, can’t wake up,
No, don’t wake me up
Don’t wake up, won’t wake up, can’t wake up,
No, don’t wake me up

It’s the early morn
lights flick on
sleepy eyes peek through the blinds at something wrong
Motionless remains the mess
Shame, such a beautiful, beautiful young life

By the time I’m dreaming
and you’ve crept out on me sleeping
I’m busy in the blissful unaware
By the time I’m dreaming
and you’ve crept out on me sleeping
tell me how am I supposed to care

Don’t wake up, won’t wake up, can’t wake up,
no, don’t wake me up
Don’t wake up, won’t wake up, can’t wake up,
no, don’t wake me up

A trail of clothes two years old
Why did you have to go and leave all this stuff behind
Wasn’t I allowed three strikes and out
No, but you said I could, said I could just one night

By the time I’m dreaming
and you’ve crept out on me sleeping
I’m busy in the blissful unaware

By the time I’m dreaming
and you’ve crept out on me sleeping
tell me how am I supposed to care

If I had let you go, let you go
would this be different, different
Now I’ll never know never know
I didn’t get the chance damn you

If I let had you go, let you go
would this be different, different
Now I’ll never know never know
I didn’t get the chance damn you

and by the time I’m dreaming
and you’ve crept out on me sleeping
I’m busy in the blissful unaware

and by the time I’m dreaming
and you’ve crept out on me sleeping
tell me how am I supposed to care

Don’t wake up, won’t wake up, can’t wake up,
no, don’t wake me up
Don’t wake up, won’t wake up, can’t wake up,
no, don’t wake me up
Don’t wake up, won’t wake up, can’t wake up,
no, don’t wake me up
Don’t wake up, won’t wake up, can’t wake up,
no, don’t wake me up
Don’t wake up, won’t wake up, can’t wake up

Một số thông tin dưới đây về Sau By The Time:

1. “By the time” là gì?

“By the time” thiết lập một điểm cuối hoặc phạm vi kết thúc. Nó được sử dụng trong các cấu trúc mà người nói muốn nói rằng điều gì đó đã xảy ra (hoặc sẽ xảy ra) không muộn hơn thời gian quy định. Bạn có thể coi nó  “<= thời gian được chỉ định”, tức là sớm hơn hoặc bằng thời gian được chỉ định.

Ví dụ:

'By the time Joe was 10 he was driving the family car.

Joe trong trường hợp này có thể đã học lái xe đạp hoặc máy kéo trước khi 10 tuổi, nhưng khi lên 10 tuổi, anh đã có kỹ năng lái chiếc ô tô của gia đình.

'By the time Frank was 16 he was already robbing banks.

Frank có lẽ bắt đầu ăn trộm kẹo của trẻ nhỏ khi còn nhỏ hơn nhiều và rất giỏi trong việc thực hiện tất cả các loại trộm cướp đến nỗi anh ta đã tốt nghiệp để cướp ngân hàng và làm như vậy vào năm 16 tuổi.

TOPICA NativeX – Học tiếng Anh toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

     Với mô hình “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng hơn 20 lần chạm “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu hơn gấp 5 lần.
Tăng khả năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành.
Hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

Lưu ý:

Thành ngữ ‘by time he / she / it is [number; thường là năm]’ thường được dùng để chỉ ra điều gì đó bất thường về ai đó hoặc điều gì đó, thường là họ đang làm điều gì đó ở độ tuổi trẻ hơn bình thường một cách bất thường.

Ý nghĩa thực tế là người đó đang thực hiện hoạt động cụ thể ở độ tuổi được đề cập (thường tính bằng năm), nhưng ngụ ý là họ có thể đã học hoặc học kỹ năng đó ở độ tuổi trẻ hơn để có kỹ năng như bây giờ.

1. Cấu trúc by the time và cách sử dụng

Cấu trúc by the time là một liên từ chỉ thời gian mang ý nghĩa là “khi mà…; vào lúc…; vào khoảng thời gian…; vào thời điểm;…”. Chúng ta sử dụng cấu trúc này để bổ sung trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính và làm rõ nghĩa trong câu.

Trong tiếng Anh, cấu trúc by the time được sử dụng phổ biến ở thì hiện tại thì quá khứ. Cụ thể như sau:

Cấu trúc by the time trong thì hiện tại

Cấu trúc by the time được dùng ở thì hiện tại đơn nhằm diễn tả dự đoán liên hệ về thời gian của 2 hành động, sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

 • Với động từ tobe

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

 • Với động từ thường

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

 • By the time you receive this call, I will be in Ho Chi Minh city. (Khi bạn nhận được cuộc gọi này thì tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh)
 • By the time Min is 18, she will receive a special gift from her parents. (Khi Min tròn 18 tuổi, cô ấy sẽ nhận được 1 món quà đặc biệt từ bố mẹ của mình.)

Cấu trúc by the time trong thì quá khứ

Trong thì quá khứ đơn, cấu trúc by the time được dùng để nhấn mạnh một hành động trong quá khứ xảy ra thì đã có một hành động khác xảy ra trước đó.

Cấu trúc:

 • Với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/ PII)

 • Với động từ thường

By the time + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time I arrived, they had already closed. (Vào lúc tôi đến thì họ vừa đóng cửa.)
 • By the time I was very tired, I had finished that project. (Tôi đã rất mệt mỏi khi tôi hoàn thành dự án đó.)

1. By the time là gì?

By the time là gì?

“By the time” là một liên từ chỉ thời gian, có nghĩa tiếng Việt là “lúc mà/ vào lúc mà/ vào thời điểm mà…” Hoặc cũng có thể hiểu nghĩa của nó là “trước khi mà/trước lúc mà…”.

By the time có công dụng nhấn mạnh thứ tự trước và sau của hai hành động trong quá khứ hoặc tương lai: “vào khi mà” hành động A xảy ra, hành động B đã xảy ra từ trước đó rồi.

Ví dụ:

 • By the time I finished the exercise, all of my class-mate had left.

Vào lúc mà mình hoàn hoàn thành hết bài tập, thì các bạn cùng lớp của mình đã về hết.

 • By the time you decide to buy this bag, they will have sold it.

Lúc mà cậu quyết định mua chiếc túi đó, thì họ đã bán nó rồi.

2. Cách dùng By the time

Cách dùng By the time

By the time được dùng để thiết lập một điểm cuối hay phạm vi kết thúc, ý chỉ rằng điều gì đó đã xảy ra hoặc là sẽ xảy ra sớm hơn/ bằng với thời gian đã được nhắc đến. 

By the time luôn luôn có mặt ở một trong hai mệnh đề của một câu phức. Mệnh đề có by the time sẽ ở thì hiện tại đơn hoặc thì quá khứ đơn, và mệnh đề còn lại sẽ mang thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai hoàn thành hoặc thì quá khứ hoàn thành.

2.1. Cấu trúc By the time thì hiện tại đơn

Khi đi với thì hiện tại đơn, công thức “By the time” như sau:

By the time + S1 + V1(thì hiện tại đơn), S2 + V2(thì tương lai đơn/ tương lai hoàn thành)

Cụ thể là:

Đối với động từ to be:

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V2(nguyên thể không to)

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V2(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time we are in Ho Chi Minh city, Tony will be there, too.

Khi mà chúng tôi có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, Tony cũng sẽ ở đó.

 • By the time Rosie is 18, she will live in a place far away from home. 

Khi Rosie tròn 18 tuổi, cô ấy sẽ sống ở một nơi cách xa nhà.

Công thức By the time thì hiện tại đơn

Đối với động từ thường:

By the time + S1 + V1(s/es), S2 + will + V2((nguyên thể không to))

By the time + S1 + V1 (s/es),  + will have + V2(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time you read this letter, I will be in London. 

Khi bạn đọc được bức thư này, thì tôi đã ở London.

2.2. Cấu trúc By the time thì quá khứ đơn

Công thức By the time ở thì quá khứ đơn được dùng với mục đích nhấn mạnh một hành động nào đó trong quá khứ xảy ra thì đã có hành động khác xảy ra từ trước đó.

Công thức By the time thì quá khứ đơn

Với động từ to be:

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time I was very exhausted, I had finished that important project. 

Tôi đã rất mệt mỏi khi hoàn thành dự án quan trọng đó.

Với động từ thường:

By the time + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time I arrived, the store had already closed. 

Vào lúc tôi đến thì cửa hàng vừa đóng cửa.

 • By the time Anna went to Jenny’s home, she had gone to the shopping center.

Khi Anna đến nhà Jenny thì cô ấy đã đi đến trung tâm thương mại rồi

Cùng xem qua video sau để hiểu rõ hơn cách dùng của “by the time” là gì nhé:

By the time là gì? Cách dùng cấu trúc By the time?

1. Cấu trúc by the time là gì?

Cấu trúc by the time trong tiếng Anh được xem là một liên từ chỉ thời gian. Nó sẽ được hiểu là “lúc mà…”, “vào thời điểm mà…”, “trước khi mà…” tùy thuộc vào ngữ cảnh được dùng cũng như cấu trúc ngữ pháp trong câu. Công dụng chung của cấu trúc này là để nhấn mạnh thứ tự của hai hành động, một hành động diễn ra trước và 1 hành động diễn ra sau ở cả trong hiện tại và tương lai.

Ví dụ: 

 • By the time I got there, she’s gone.
 • Vào thời điểm mà tôi đến, cô ấy đã rời đi rồi.

Ở trong ví dụ trên, sự việc “I got there” xảy ra sau sự việc “he’d gone”

2. Cách sử dụng và cấu trúc by the time

Cấu trúc by the time như đã nói ở trên, nó dùng để nhấn mạnh của các hành động trong hiện tại hoặc ở tương lai. Dưới đây là cấu trúc và cách dùng cụ thể:

2.1. Cấu trúc by the time trong thì hiện tại

Trong thì hiện tại đơn, cấu trúc by the time được  dùng để diễn đạt về những dự đoán, mối quan hệ liên quan đến thời gian của 2 hành động diễn ra trong hiện tại hoặc ở tương lai.

a. Cấu trúc by the time với động từ tobe:

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

 • By the time my sister is 20 years old, she will go to travel with my family.

(Khi chị gái tôi vừa tròn 20 tuổi,cô ấy sẽ có chuyến du lịch cùng với gia đình của tôi.

 • By the time Anna is 24 years old, her family will have moved to London.

(Khi Anna tròn 18 tuổi thì gia đình cô ấy sẽ chuyển đến London.

b. Cấu trúc by the time với động từ thường:

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

 • By the time you receive this gift, She will be in Ha Long

(Khi bạn nhận được món quà này thì cô ấy đã ở Hạ Long rồi.)

 • By the time the teacher arrives, the student will have finished their homework.

(Vào lúc mà giáo viên đến thì học sinh đã làm xong bài tập về nhà.)

Xem thêm bài viết về cấu trúc:

=> SINCE FOR TRONG TIẾNG ANH: PHÂN BIỆT, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

=> PHÂN BIỆT CẤU TRÚC NO LONGER VÀ ANY MORE, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP!

2.2. Cấu trúc by the time trong thì quá khứ

Cấu trúc By the time trong thì quá khứ được dùng để nhấn mạnh về một hành động nào đó đã xảy ra trong quá khứ nhưng có một hành động cũng xảy ra trước đó. Đây cũng là cấu trúc có tác dụng nhận biết và phân biệt thì quá khứ hoàn thành.

a. Cấu trúc với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/ PII)

Ví dụ:

 • By the time they were at the party, the party had finished.

(Khi mà họ đến bữa tiệc thì bữa tiệc đã kết thúc.)

 • By the time she was very tired, she had finished that project.

( Trong khi hoàn thành dự án đó cô ấy đã rất mệt mỏi.)

b. Cấu trúc với động từ thường

By the time + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time she arrived, the restaurant had eaten all the food .

(Vào lúc cô ấy đến, nhà hàng đã hết thức ăn rồi.)

 • By the time Hoa went to Thao’s home, her family had gone to the airport.

(Khi Hoa đến nhà Thảo thì gia đình cô ấy đã đến sân bay rồi.)

I. By the time là gì?

By the time là một liên từ tiếng Anh chỉ thời gian, mang nghĩa là “vào lúc mà/ lúc mà/vào thời điểm mà…”. Ngoài ra, cụm từ này còn được định nghĩa là “trước lúc mà/trước khi mà…”. Cấu trúc By the time thường được sử dụng để bổ sung cho trạng từ chỉ thời gian của mệnh đề chính và làm rõ ý nghĩa của câu tiếng Anh. Ví dụ:

  • By the time Linda finished all the exercises, the student in this class has left (Vào thời điểm Linda hoàn thành tất cả các bài tập, học sinh trong lớp này đã rời đi hết).
  • By the time Linh An decides to buy this choker, we will have sold it (Đến khi Linh An quyết định mua chiếc vòng cổ này, chúng tôi đã bán nó đi hết).
By the time là gì?

II. Cách dùng, cấu trúc By the time & vị trí trong tiếng Anh

1. Cách dùng By the time

  • Cụm liên từ By the time được sử dụng để thiết lập một điểm cuối hay phạm vi kết thúc trong câu. Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này được dùng phổ biến trong trường hợp người nói muốn nhắc tới điều gì đó đã xảy ra/ sẽ xảy ra sớm hoặc bằng so với thời gian quy định. 
  • Cụm liên từ By the time sẽ luôn xuất hiện ở một trong hai mệnh đề của một câu phức tiếng Anh. Câu phức được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra khi một hành động khác đã xảy ra từ trước ở quá khứ/ tương lai. Do vậy, mệnh đề nào có chứa cụm by the time thì động từ sẽ được chia ở thì hiện tại đơn/ thì quá khứ đơn, mệnh đề còn lại trong câu sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành/ thì tương lai hoàn thành/ thì quá khứ hoàn thành.
  • Lưu ý: Trong thì quá khứ hoàn thành tiếng Anh, cụm từ “by the time” = “before”. Trong trường hợp này, từ before được sử dụng tương tự như cụm By the time.

2. Vị trí và cấu trúc By the time

2.1. By the time với thì hiện tại đơn

Cấu trúc By the time với thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả dự đoán liên hệ về thời gian của hai hành động, hai sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc ở trong tương lai.

Cấu trúc By the time với động từ to be:

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V3

Ví dụ:

  • By the time Thanh is 18, she will go to club with her friends (Đến năm Thanh 18 tuổi, cô ấy sẽ đi club cùng bạn bè).
  • By the time Tran Anh is 20 years old, his family will have moved to Da Nang (Khi Trần Anh được 20 tuổi, gia đình anh ấy sẽ chuyển đến Đà Nẵng).
Cấu trúc By the time với thì hiện tại đơn

Cấu trúc By the time với động từ thường:

By the time + S1 + V1, S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V1 +… + , S2 + will + have + V3

Ví dụ:

  • By the time Nam receives this present, I will be in Ha Giang (Khi Nam nhận được món quà này, tôi đã ở Hà Giang rồi).
  • The students in Math class will have finished their assignments by the time my head teacher arrives (Các học sinh trong lớp Toán đã hoàn thành bài tập của mình trước khi giáo viên chủ nhiệm của tôi đến).

Lưu ý:

  • Trong một câu, mệnh đề chứa cụm từ “by the time” cũng có thể được đặt ra phía sau. Khi đó, ta cần chú ý loại bỏ dấu “,” giữa 2 mệnh đề.
  • Trong một câu để thể hiện ý nghĩa khác biệt đôi chút, mệnh đề không chứa cụm từ “by the time” cũng có thể xuất hiện trường hợp động từ to be ở thì tương lai đơn, thay vì dùng thì tương lai hoàn thành.
Cấu trúc By the time với thì hiện tại đơn

2.2. By the time với thì quá khứ đơn

Trong thì quá khứ đơn, cấu trúc By the time được sử dụng với mục đích nhấn mạnh rằng trong quá khứ, trước khi một hành động nào đó xảy ra thì đã có một hành động khác xảy ra rồi. Chúng ta nên lưu ý rằng đây cũng chính là một dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếng Anh.

Cấu trúc By the time với động từ to be:

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V3

Ví dụ:

  • By the time we were at Nhung’s party, they had eaten all the cake (Vào lúc chúng tôi ở bữa tiệc của Nhung, họ đã ăn hết bánh rồi).
  • By the time I was very tired, I had finished this campaign (Tôi đã rất mệt mỏi khi tôi hoàn thành chiến dịch đó).
Cấu trúc By the time với thì quá khứ đơn

Cấu trúc By the time với động từ thường:

By the time + S1 + V2, S2 + had + V3 

Ví dụ:

  • By the time they arrived, this flower shop had already closed (Vào lúc họ đến thì cửa hàng hoa đó vừa đóng cửa).
  • By the time my mother reached home, darkness had fallen (Vào lúc mà mẹ tôi về tới nhà, màn đêm đã buông xuống).
Cấu trúc By the time với thì quá khứ đơn

Lưu ý:

  • Trong một câu, mệnh đề chứa cụm từ “by the time” cũng có thể được đặt ra phía sau. Khi đó, ta cần chú ý loại bỏ dấu “,” giữa 2 mệnh đề.
  • Trong một câu để thể hiện ý nghĩa khác biệt đôi chút, mệnh đề không chứa cụm từ “by the time” cũng có thể xuất hiện trường hợp động từ to be ở thì quá khứ đơn, thay vì dùng thì quá khứ hoàn thành.

Tham khảo thêm bài viết:

Cấu trúc Depend on – Nắm chắc cách dùng với ví dụ và bài tập minh họa

Cách dùng cấu trúc By the time

By the time là gì?

By the time là một liên từ chỉ thời gian mang ý nghĩa là: vào lúc…; vào khoảng thời gian…; khi mà;…; vào thời điểm;…

By the time có tác dụng bổ sung trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính và làm rõ nghĩa trong câu.

Cấu trúc By the time 

By the time với thì hiện tại đơn

Công thức by the time đi với thì hiện tại đơn:

By the time + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành).

Cụ thể:

+ Với động từ tobe

By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will + V2(dạng nguyên thể không to)

By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will have + V2(ed/ dạng PII)

+ Với động từ thường

By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es), S2 + will + V2(dạng nguyên thể không to)

By the time + S1 + V1 (số ít thêm s/es),  + will have + V2(ed/ dạng PII)

By the time được dùng với thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động đã hoàn thành tại thời điểm xảy ra ở hiện tại hay tương lai.

Ví dụ by the time với thì hiện tại đơn

By the time they arrive, he will have already given.
(Lúc họ đến, anh ta đã gửi nó đi rồi.)
By the time you receive this letter, I will be in NewYork.
(Khi bạn nhận được lá thư này này thì tôi đã ở Mỹ)

By the time với thì quá khứ đơn

Công thức by the time đi với thì hiện tại đơn:

By the time + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành).

Cụ thể:

+ Với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

+ Với động từ thường

By the time + S1 + V1 (ed/ dạng PI), S2 + had + V2(ed/ dạng PII)

By the time được dùng với thì hiện tại đơn: để nhấn mạnh một hành động đã hoàn thành tại thời điểm xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ by the time thì quá khứ đơn

By the time Mai went to Lan’s home, she had gone to school.

(Khi Mai đến nhà Lan hì cô ấy đã đi đến trường rồi)

She had got married by the time he came back.

(Cô ấy đã láy chồng trước khi anh ấy trở về.)

Cách dùng by the time

Qua phân tích tìm hiểu ta có thể rút ra kết luận về cách dùng của by the time như sau:

 • By the time là một liên từ chỉ thời gian dùng để nhấn mạnh cho một hành động đã hoàn thành ở thành ở hiện tại tương lai hay trong quá khứ. Như vậy, by the time chính là dấu hiệu nhận biết thời quá khứ hoàn thành hay tương lai hoàn thành. Trong văn viết thì by the time được sử dụng chủ yếu với thì quá khứ hoàn thành.
 • Hành động nào xảy ra trước thì là mệnh đề chính, hành động nào xảy ra sau là mệnh đề được đặt sau by the time
 • Trong thời quá khứ hoàn thành by the time = before. Cách sử dụng của before trong trường hợp này là tương tự.

Ví dụ:

By the time Tony went to Mary’ home, she had gone to super market.
(Khi Tony đến nhà Mary thì cô ấy đã đi siêu thị rồi.)

= Before Tony went to Mary’ home, she had gone to super market.
(Trước khi Tony đến nhà Mary thì cô ấy đã đi siêu thị rồi.)

At the time/ by + time/ From time to time

At the time: Cũng là một liên từ thời gian bổ nghĩa song khác với by the time, at the time có nghĩa là vào thời điểm đó, tại thời điểm đó. Như vậy thời điểm hành động xảy là giữa hai về câu là song hành chứ không phải là một hành động xảy ra trước một hành động xảy ra sau như trong by the time.

Ví dụ:

Sarah was very kind to me, but I did not fell that at the time.
( Sarah rất tốt với tôi nhưng khi đó tôi không cảm nhận được.)

By + time: Cho đến khi mà….by + time dùng để nhấn mạnh rằng một hành động sẽ xảy ra muộn nhất vào lúc mà, khi mà. By + time được sử dụng cho thì tương lai đơn/ tương lai hoàn thành.

Ví dụ:

Kate will have done her home work by Sunday morning

(Kate sẽ hoàn thành bài tập muộn nhất là vào tối chủ nhật)

From time to time: Khác với các liên từ chỉ thời gian ở trên thì from time to time là một trạng ngữ chỉ tần suất, mang ý nghĩa là thỉnh thoảng, hiếm khi. From time to time = seldom hoặc some times.

✅ Xem thêm: Cấu trúc Unless.

Có thể thấy rằng trong Tiếng Anh không phải dịch nghĩa từng chữ là ghép lại cụm từ đúng và suy luận ra cách sử dụng. Trên đây là những bí kíp bỏ túi về cấu trúc by the time trong tiếng anh. Hi vọng rằng những kiến thức bổ ích mà chúng mình chia sẻ sẽ cần thiết với bạn. Nhất là khi giải các dạng bài tập liên quan.

Ngữ Pháp

 • Cấu trúc Unless = If not trong Tiếng Anh

 • Câu cảm thán trong Tiếng Anh với How và What

 • Cấu trúc Make, hướng dẫn cách dùng Make

 • Cách dùng Some và Any

 • Cấu trúc câu hỏi đuôi (Tag Question) trong Tiếng Anh

 • In order to là gì? Cấu trúc in order to và so as to

 • Cách dùng cấu trúc Had better chính xác nhất

1. By the time là gì?

Định nghĩa: by the time là liên từ chỉ thời gian, có ý nghĩa là “vào lúc mà/ lúc mà/vào thời điểm mà… hoặc cũng có thể hiểu là “trước lúc mà/trước khi mà…”. Cấu trúc này thường được dùng để bổ sung cho trạng từ chỉ thời gian của mệnh đề chính và làm rõ nghĩa của câu.

Công dụng: by the time có công dụng là nhấn mạnh thứ tự trước sau của 2 hành động trong quá khứ hoặc trong tương lai: “vào lúc mà” hành động A xảy ra thì hành động B đã xảy ra trước đó rồi.

Ví dụ:
– Trong quá khứ:
By the time I finished typing the report (Quá khứ Đơn), all of my co-workers had left (Quá khứ Hoàn thành).
⟶ Vào lúc mà tôi hoàn tất việc đánh báo cáo, các đồng nghiệp của tôi đã về hết.
– Trong tương lai:
By the time you decide to buy that house (Hiện tại Đơn), they will have sold it (Tương lai Hoàn thành).
⟶ Vào lúc mà bạn quyết định mua ngôi nhà đó, chắc là họ đã bán nó mất rồi.

Xem thêm: Cách đọc và viết các tháng trong tiếng Anh đầy đủ và chính xác nhất có kèm bài tập

2. Cách dùng và vị trí của By the time

2.1. Cách dùng By the time

Qua 2 ví dụ trong phần 1, chắc hẳn bạn đã phần nào nắm được cách dùng và vị trí của ‘by the time’ trong một câu đúng không nào? Bên dưới TalkFirst sẽ trình bày chi tiết hơn với bạn về khía cạnh này.

Trước hết, ‘by the time’ luôn có mặt ở một trong hai mệnh đề của một câu phức. Câu phức này diễn tả một hành động xảy ra khi một hành động khác đã xảy ra trước trong quá khứ hoặc tương lai. Do đó, một trong hai mệnh đề của câu phức này sẽ mang thì đơn và mệnh đề còn lại sẽ mang thì hoàn thành.

Mệnh đề mang thì đơn sẽ diễn tả hành động xảy ra sau và mệnh đề mang thì hoàn thành sẽ diễn tả hành động đã xảy ra trước, ‘by the time’ sẽ nằm trong mệnh đề thì đơn.

2.2. Vị trí của By the time

Tùy vào việc câu phức này đang nói về 2 hành động xảy ra trước sau trong quá khứ hay tương lai, mà nó sẽ có một trong 2 cấu trúc bên dưới:

2.2.1. By the time trong câu phức Quá khứ Đơn – Quá khứ Hoàn thành

1. By the time + S1 + V2/V-ed (động từ thường) +… + , + S2 + Had + V3/V-ed (động từ thường) + …

2. By the time + S1 + was/were (động từ to-be) +… + , + S2 + Had + been (động từ to-be) + …

Lưu ý:

 • Mệnh đề chứa ‘by the time’ cũng có thể được đẩy ra sau, nhưng dấu “,” giữa 2 mệnh đề cần được loại bỏ.
 • Trong mệnh đề không chứa ‘by the time’, cũng có ghi nhận trường hợp người nói dùng động từ to-be ở thì Quá khứ Đơn, thay vì dùng hẳn Quá khứ Hoàn thành vì họ muốn thể hiện ý nghĩa khác biệt đi một chút.
  Ví dụ:
  By the time they arrived at the meeting, we had presented our new project.
  ⟶ Vào lúc mà họ tới được buổi họp, chúng tôi đã trình bày dự án mới của chúng tôi.
  By the time we were there, they had eaten all the food.
  ⟶ Lúc mà chúng tôi có mặt ở đó, họ đã ăn hết thức ăn.
  By the time we were there, they were (*) drunk.
  ⟶ Lúc mà chúng tôi có mặt ở đó, họ ở trong tình trạng say xỉn.
  (*) Động từ to-be ở đây không chia Quá khứ Hoàn thành vì ý của người nói là không phải nhân vật “họ” ở tình trạng say xỉn rồi hết say trước khi nhân vật “chúng tôi” có mặt (ý nghĩa sẽ có nếu dùng Quá khứ Hoàn thành) mà là khi “chúng tôi” có mặt ở đó thì “họ” đang ở tình trạng say.

2.2.2. By the time trong câu phức Hiện tại Đơn – Tương lai Hoàn thành

1. By the time + S1 + V(s/es) (động từ thường) +… + , + S2 + will + have + V3/V-ed (động từ thường) + …

2. By the time + S1 + am/is/are (động từ to-be) +… + , + S2 + will + have + been (động từ to-be) + …

Lưu ý:

 • Mệnh đề chứa ‘by the time’ cũng có thể được đẩy ra sau, nhưng dấu “,” giữa 2 mệnh đề cần được loại bỏ.
 • Trong mệnh đề không chứa ‘by the time’, cũng có ghi nhận trường hợp người nói dùng động từ to-be ở thì Tương lai Đơn, thay vì dùng hẳn Tương lai Hoàn thành vì họ muốn thể hiện ý nghĩa khác biệt đi một chút.
  Ví dụ:
  By the time he gets married, he will have dated so many girls.
  ⟶ Lúc mà anh ta kết hôn, anh ta chắc là sẽ hẹn hò rất nhiều cô gái trước đó.
  They will have completed all the tasks by the time we get there.
  ⟶ Họ chắc là sẽ làm xong hết các công việc lúc mà chúng ta tới được đó.
  By the time we are in Hanoi, Peter will be (*) there, too.
  ⟶ Lúc mà chúng tôi có mặt ở Hà Nội, Peter cũng sẽ ở đó.
  (*) Ở đây, người nói không dùng thì Tương lai Hoàn thành mà dùng thì Tương lai Đơn vì người nói chỉ muốn tập trung vào việc Peter cũng sẽ có mặt ở Hà Nội lúc “họ” có mặt ở đó chứ không muốn diễn đạt theo hướng là Peter sẽ có mặt ở Hà Nội trước “họ” (đây là ý nghĩa ta sẽ có nếu dùng Tương lai Hoàn thành).

By the time là gì?

By the time là gì?
 • Định nghĩa: By the time là một liên từ chỉ thời gian trong tiếng Anh. Tùy thuộc vào kết cấu ngữ pháp và ngữ cảnh trong câu mà nó có thể được hiểu là “vào thời điểm mà…”, “lúc mà…” hoặc “trước khi mà…”
 • Công dụng: Ta sử dụng by the time để nhấn mạnh thứ tự trước sau của 2 hành động trong quá khứ hoặc tương lai. Có thể hiểu như “Lúc mà hành động A xảy ra thì hành động B đã xảy ra trước đó rồi.”

E.g: By the time I got there, he’d gone. (Vào thời điểm mà tôi đến, anh ấy đã đi rồi.)

⮕ Sự việc “he’d gone” (anh ấy đã đi rồi) xảy ra trước sự việc “I got there” (tôi đến)

Cách dùng By the time

Cách dùng By the time

Tổng quát

 • Trong tiếng Anh, ta sử dụng “by the time” trong câu phức dùng để diễn một hành động xảy ra sau một hành động khác trong quá khứ hoặc tương lai. 
 • Câu phức này gồm 2 mệnh đề, mệnh đề mang thì hoàn thành sẽ diễn tả hành động đã xảy ra trước, mệnh đề mang thì đơn diễn tả hành động xảy ra sau, và “by the time” sẽ nằm trong mệnh đề mang thì đơn.
 • “By the time” có thể nằm ở đầu câu hoặc cũng có thể nằm ở giữa câu. Lưu ý rằng khi “by the time” nằm ở giữa câu thì bạn sẽ bỏ dấu “,” giữa 2 mệnh đề.

By the time trong thì hiện tại 

Công dụng: Diễn tả dự đoán liên hệ về thời gian của 2 hành động, sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Với “By the time” trong thì hiện tại, ta có các công thức sau:

Động từ to be

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

E.g:

By the time Mary is 18 years old, her parents will buy her a new car. (Vào lúc mà Mary được 18 tuổi, ba mẹ cô ấy sẽ mua cho cô ấy một chiếc xe hơi mới.)

= Mary’s parents will buy her a new car by the time she is 18 years old.

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V3

E.g:

By the time Mary is 18 years old, her family will have moved to America. (Khi Mary được 18 tuổi, gia đình cô ấy sẽ chuyển đến Mỹ.)

= Mary’s family will have moved to America by the time she is 18 years old.

Động từ thường

By the time + S1 + V1, S2 + will + V-inf

E.g:

By the time you receive this letter, I will be in Paris. (Khi bạn nhận được bức thư này thì tôi đã ở Paris.)

= I will be in Paris by the time you receive this letter.

By the time + S1 + V1 +… + , S2 + will + have + V3

E.g:

By the time the teacher arrives, the students will have finished their assignments. (Vào lúc mà giáo viên tới thì các học sinh đã hoàn thành bài tập của họ rồi.)

= The students will have finished their assignments by the time the teacher arrives.

Xem thêm:

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì quá khứ đơn
 • Bảng chữ cái tiếng Anh

By the time trong thì quá khứ 

By the time trong thì quá khứ

Công dụng: Nhấn mạnh rằng trong quá khứ, trước khi một hành động xảy ra thì đã có một hành động khác xảy ra trước đó rồi. Đây cũng là cấu trúc được dùng để nhận biết thì quá khứ hoàn thành.

Với “By the time” trong thì quá khứ, ta có các công thức sau:

Động từ to be

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V3

E.g:

By the time we were at the party, they had eaten all the food. (Vào lúc mà chúng tôi tới bữa tiệc, họ đã ăn hết thức ăn rồi.)

= They had eaten all the food by the time we were at the party.

Động từ thường

By the time + S1 + V2, S2 + had + V3 

E.g:

By the time we reached home, darkness had fallen. (Vào lúc mà chúng tôi về tới nhà, màn đêm đã buông xuống rồi.)

= Darkness had fallen by the time we reached home.

By the time là gì?

By the time chính là một liên từ dùng chỉ thời gian trong ngữ pháp tiếng Anh, có ý nghĩa là “ vào lúc…; vào khoảng thời gian; khi mà…; vào thời điểm…”, được dùng với mục đích thêm vào câu trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính trong câu và làm câu đó thêm ý nghĩa hơn. 

Ví dụ:

 • By the time you read this letter, I have already left this town.

(Vào thời điểm bạn đọc bức thư này, tôi đã rời thị trấn này.)

 • By the time I got home from school, my mother went to the hairdresser.

(Khi tôi đi học về, mẹ tôi đã đi làm tóc rồi.)

Cấu trúc By the time và cách dùng của nó

Trong tiếng Anh, cấu trúc “By the time” được sử dụng với 2 thì là hiện tại đơn cùng với quá khứ đơn. Cụ thể là:

Cấu trúc By the time dùng trong thì hiện tại đơn

Với mục đích mô tả sự dự đoán về hành động sẽ xảy ra ở hiện tại hay tương lai. Công thức khi đi với thì hiện tại đơn:

Với động từ “to be”:

By the time + S1 (chủ ngữ 1) + to be (am/is/are) +…., S2 (chủ ngữ 2) + will + V (nguyên mẫu)

By the time + S1 (chủ ngữ 1) + to be (am/is/are) +…., S2 (chủ ngữ 2) + will have + V-ed/PII

Với động từ thường (V):

By the time + S1 (chủ ngữ 1) + V(s/es), S2 (chủ ngữ 2) + will + V (nguyên mẫu)

By the time + S1 (chủ ngữ 1) + V(s/es), S2 (chủ ngữ 2) + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

 • By the time Lisa is 23 years old, she will become a good doctor.

(Đến năm Lisa 23 tuổi, cô ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.)

 • By the time she arrives, I’ll have given her this one.

(Khi cô ấy đến nơi, tôi sẽ đưa cho cô ấy cái này.)

Cấu trúc “By the time”

Cấu trúc By the time dùng trong thì quá khứ đơn

Nhằm để nhấn mạnh một hành động đã diễn ra, đã hoàn thành ở quá khứ. Công thức khi đi với thì quá khứ đơn:

Với động từ “to be”:

By the time + S1 (chủ ngữ 1) + was/were +…., S2 (chủ ngữ 2) + had + V(ed/ PII)

Với động từ thường:

By the time + S1 (chủ ngữ 1) + V1(ed/PI), S2 (chủ ngữ 2) + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time I was 10 years old, my family had moved to London.

(Năm tôi 10 tuổi, gia đình tôi chuyển đến London.)

 • By the time Nam arrived at school, the school gate had locked because of being 20 minutes late since class time.

(Khi Nam đến trường, cổng trường đã khóa vì đến muộn 20 phút so với giờ vào lớp.)

Định nghĩa by the time là gì?

by the time là gì cách dùng by the time

Trước hết, về định nghĩa:

“By the time” là một liên từ chỉ thời gian, tùy thuộc vào kết cấu ngữ pháp hay ngữ cảnh câu văn mà nó được hiểu là: “vào thời điểm mà…”, “lúc mà…” hoặc “trước khi mà…”.

Về công dụng:

Chúng ta sử dụng “by the time” khi muốn nhấn mạnh thứ tự trước sau của 2 hành động trong quá khứ hoặc tương lai. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản là: Lúc hành động A diễn ra thì hành động B đã xảy ra trước đó rồi.

Ví dụ:

– By the time Marin got there, her friends had gone.

Khi Marin đến đó, bạn của cô ấy đã đi hết.

⮕ Sự việc “her friends had gone” (bạn của cô ấy đã đi hết) xảy ra trước sự việc “Marin got there” (Marin đến đó).

Từ định nghĩa, công dụng cũng như ví dụ, có lẽ lời giải đáp cho thắc mắc by the time thì gì vẫn còn khá mơ hồ. Để tìm hiểu chi tiết, hay theo dõi cấu trúc by the time ngay sau đây.

Cấu trúc by the time thì gì thì đúng?

By the time cấu trúc tổng quát

cấu trúc by the time chuẩn nhất

Ta sử dụng cụm “by the time” trong câu phức để diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động khác trong quá khứ hoặc tương lai.

Câu phức này sẽ gồm có hai mệnh đề, mệnh đề mang thì hoàn thành sẽ diễn tả hành động xảy ra trước, còn mệnh đề mang thì đơn thì thể hiện hành động xảy ra sau. Và cụm “by the time” sẽ nằm trong mệnh đề mang thì đơn. Do đó, để biết Trước by the time dùng thì gìSau by the time la gì ta cần xác định ngữ cảnh của câu văn. 

Về vị trí, “by the time” có thể nằm ở đầu câu hoặc cũng có trường hợp nằm ở giữa. Hãy lưu ý khi đầu câu có “by the time”, bạn cần bỏ dấu “,” giữa hai mệnh đề.

Ở hiện tại, sử dụng by the time thì gì?

“By the time” trong thì hiện tại của tiếng Anh sẽ diễn tả dự đoán liên hệ về thời gian của hai hành động, sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Với “by the time” ở thì hiện tại, ta có các công thức áp dụng sau:

By the time với động từ tobe:

(1)

By the time + S1 + Vtobe (am/is/are) +…., S2 + will + V-inf

Ví dụ:

– By the time Elizabeth is 18 years old, she will inherit the throne.

Đến năm 18 tuổi, Elizabeth sẽ thừa kế ngai vàng.

= Elizabeth will inherit the throne by the time she is 18 years old.

(2)

By the time + S1 + Vtobe (am/is/are) +…., S2 + will have + V3

Ví dụ:

– By the time Luna is 22 years old, she will have married her lover.

Khi Luna 22 tuổi, cô ấy sẽ kết hôn với người yêu của mình.

= Luna will have married her lover by the time she is 22 years old.

By the time với động từ thường: 

(1)

By the time + S1 + V1, S2 + will + V-inf

Ví dụ:

By the time you receive this gift, Leca will be in New York.

Vào thời điểm bạn nhận được món quà này, Leca đã ở New York.

= Leca will be in New York by the time you receive this gift.

(2)

By the time + S1 + V1 +… + , S2 + will + have + V3

Ví dụ:

– By the time the teacher arrives, the students will have finished queuing.

Khi giáo viên đến, học sinh đã xếp hàng xong.

= The students will have finished queuing by the time the teacher arrives.

Vậy trả lời cho câu hỏi by the time thì gì ở hiện tại, cấu trúc by the time sẽ được dùng ở thì hiện tại đơn.

Cấu trúc by the time + qkđ

Trong thì quá khứ, “by the time” dùng khi nhấn mạnh rằng trong quá khứ, một hành động xảy ra đã có một hành động diễn ra trước đó rồi. Đây cũng là cấu trúc được sử dụng để nhận biết thì quá khứ hoàn thành.

Với “by the time” ở quá khứ, ta có công thức sau:

By the time với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V3

Ví dụ:

– By the time we were at the Year End party, they had prepared all the food.

Vào thời điểm chúng tôi dự tiệc Tất niên, họ đã chuẩn bị tất cả đồ ăn.

= They had prepared all the food by the time we were at the Year End party.

By the time với động từ thường

By the time + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + V2 (quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

– By the time Mai went to Lala’s home, she had gone to school.

Khi Mai đến nhà Lala, cô ấy đã đi học.

= Lala had gone to school by the time Mai went to her home.

Qua công thức trên ta thấy được ở quá khứ, by the time thì gì? Đó là cấu trúc thì quá khứ đơn, với mệnh đề còn lại ở thì quá khứ hoàn thành.

Lưu ý: Tại cấu trúc By the time quá khứ hoàn thành, by the time = before. Vì thế cách dùng của before trong trường hợp này tương tự với By the time.

Ví dụ:

By the time Rosie went to Maya’s class, she had come back home.

Khi Rosie đến lớp học của Maya, cô ấy đã về nhà.

= Before Rosie went to Maya’s class, she had come back home.

Phân biệt “by the time” với các cấu trúc khác (Until, When)

so sánh cấu trúc by the time với until, when

When và Until đều là các liên từ chỉ thời gian được sử dụng phổ biến trong Anh ngữ. Hơn thế, cả hai còn rất dễ bị nhầm lẫn với “

by the time” nếu người học không hiểu rõ. Để tránh nhầm lẫn và trở thành người chủ động trong việc vận dụng Anh ngữ, bạn cần phân biệt được by the time và when, by the time và until.

Về cách dùng của by the time và when

By the time When
Nhấn mạnh mức độ chính xác về mốc thời gian cũng như thời điểm xảy ra sự việc.  Nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời điểm nó. Còn thời gian ở đây chỉ mang tính chung chung.
VD: By the time Saoran called me, I had cooked the meal. (Khi Saoran gọi cho tôi, tôi đã nấu xong bữa ăn.) VD:  I used to play Hide and Seek when I was a boy. (Tôi đã từng chơi Trốn Tìm khi còn là một cậu bé.)

Về cách dùng của by the time và until

By the time Until
Diễn tả một hành động hay sự việc sẽ có khả năng kết thúc khi có một hành động, sự việc khác bắt đầu. Diễn tả một hành động hay sự việc sẽ chỉ diễn ra khi có một hành động, sự việc khác diễn ra vào cùng thời điểm đó.
VD: We will have returned home by the time my dad calls me. (Chúng tôi sẽ trở về nhà trước khi cha tôi gọi cho tôi.) VD: Janhae cannot finish this work until Ssing comes. (Janhae không thể hoàn thành công việc này cho đến khi Ssing đến.)

Trên đây là toàn bộ kiến thức giải đáp cho thắc mắc by the time thì gì cũng như cách phân biệt “by the time” với when và until. Mong rằng thông qua bài viết, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về liên từ này và vận dụng thành thục vào trong tiếng Anh.

Tham khảo thêm các bài viết về: cấu trúc tiếng anh 

Thông tin trung tâm:

SEDU ENGLISH – GIẢI PHÁP TIẾNG ANH TOÀN DIỆN

Cơ sở 1: Số 15, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Cơ sở 2: Số 23, Dãy 16B3, Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Cơ sở 3: Tầng 3, số 1 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Cơ sở 4: Số 26, Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Cơ sở 5: Số nhà A24 – Khu 3ha, đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Cơ sở 6: Tầng 3, số 1, ngõ 192 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Cơ sở 8: Số 27 Sunrise C Đại lộ Chu Văn An, Khu đô thị The Manor Central Park, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Cơ sở 9: Số 50 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Email: seduenglishcenter@gmail.com

Fanpage: Sedu English Center

Youtube: Sedu English

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Sau By The Time

By The Time, Mika, CD version

Ngoài những thông tin về chủ đề Sau By The Time này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Sau By The Time trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button