Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Số La Mã Xix Là Số Máy – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Số La Mã Xix Là Số Máy đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Số La Mã Xix Là Số Máy trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Số La Mã Xix Là Số Máy:

Nội dung chính

Dưới đây là bảng chữ số La Mã từ 1 tới 1000 mời các bạn tham khảo:

1 I 26 XXVI 51 LI 76 LXXVI
2 II 27 XXVII 52 LII 77 LXXVII
3 III 28 XXVIII 53 LIII 78 LXXVIII
4 IV 29 XXIX 54 LIV 79 LXXIX
5 V 30 XXX 55 LV 80 LXXX
6 VI 31 XXXI 56 LVI 81 LXXXI
7 VII 32 XXXII 57 LVII 82 LXXXII
8 VIII 33 XXXIII 58 LVIII 83 LXXXIII
9 IX 34 XXXIV 59 LIX 84 LXXXIV
10 X 35 XXXV 60 LX 85 LXXXV
11 XI 36 XXXVI 61 LXI 86 LXXXVI
12 XII 37 XXXVII 62 LXII 87 LXXXVII
13 XIII 38 XXXVIII 63 LXIII 88 LXXXVIII
14 XIV 39 XXXIX 64 LXIV 89 LXXXIX
15 XV 40 XL 65 LXV 90 XC
16 XVI 41 XLI 66 LXVI 91 XCI
17 XVII 42 XLII 67 LXVII 92 XCII
18 XVIII 43 XLIII 68 LXVIII 93 XCIII
19 XIX 44 XLIV 69 LXIX 94 XCIV
20 XX 45 XLV 70 LXX 95 XCV
21 XXI 46 XLVI 71 LXXI 96 XCVI
22 XXII 47 XLVII 72 LXXII 97 XCVII
23 XXIII 48 XLVIII 73 LXXIII 98 XCVIII
24 XXIV 49 XLIX 74 LXXIV 99 XCIX
25 XXV 50 L 75 LXXV 100 C
101 CI 126 CXXVI 151 CLI 176 CLXXVI
102 CII 127 CXXVII 152 CLII 177 CLXXVII
103 CIII 128 CXXVIII 153 CLIII 178 CLXXVIII
104 CIV 129 CXXIX 154 CLIV 179 CLXXIX
105 CV 130 CXXX 155 CLV 180 CLXXX
106 CVI 131 CXXXI 156 CLVI 181 CLXXXI
107 CVII 132 CXXXII 157 CLVII 182 CLXXXII
108 CVIII 133 CXXXIII 158 CLVIII 183 CLXXXIII
109 CIX 134 CXXXIV 159 CLIX 184 CLXXXIV
110 CX 135 CXXXV 160 CLX 185 CLXXXV
111 CXI 136 CXXXVI 161 CLXI 186 CLXXXVI
112 CXII 137 CXXXVII 162 CLXII 187 CLXXXVII
113 CXIII 138 CXXXVIII 163 CLXIII 188 CLXXXVIII
114 CXIV 139 CXXXIX 164 CLXIV 189 CLXXXIX
115 CXV 140 CXL 165 CLXV 190 CXC
116 CXVI 141 CXLI 166 CLXVI 191 CXCI
117 CXVII 142 CXLII 167 CLXVII 192 CXCII
118 CXVIII 143 CXLIII 168 CLXVIII 193 CXCIII
119 CXIX 144 CXLIV 169 CLXIX 194 CXCIV
120 CXX 145 CXLV 170 CLXX 195 CXCV
121 CXXI 146 CXLVI 171 CLXXI 196 CXCVI
122 CXXII 147 CXLVII 172 CLXXII 197 CXCVII
123 CXXIII 148 CXLVIII 173 CLXXIII 198 CXCVIII
124 CXXIV 149 CXLIX 174 CLXXIV 199 CXCIX
125 CXXV 150 CL 175 CLXXV 200 CC
201 CCI 226 CCXXVI 251 CCLI 276 CCLXXVI
202 CCII 227 CCXXVII 252 CCLII 277 CCLXXVII
203 CCIII 228 CCXXVIII 253 CCLIII 278 CCLXXVIII
204 CCIV 229 CCXXIX 254 CCLIV 279 CCLXXIX
205 CCV 230 CCXXX 255 CCLV 280 CCLXXX
206 CCVI 231 CCXXXI 256 CCLVI 281 CCLXXXI
207 CCVII 232 CCXXXII 257 CCLVII 282 CCLXXXII
208 CCVIII 233 CCXXXIII 258 CCLVIII 283 CCLXXXIII
209 CCIX 234 CCXXXIV 259 CCLIX 284 CCLXXXIV
210 CCX 235 CCXXXV 260 CCLX 285 CCLXXXV
211 CCXI 236 CCXXXVI 261 CCLXI 286 CCLXXXVI
212 CCXII 237 CCXXXVII 262 CCLXII 287 CCLXXXVII
213 CCXIII 238 CCXXXVIII 263 CCLXIII 288 CCLXXXVIII
214 CCXIV 239 CCXXXIX 264 CCLXIV 289 CCLXXXIX
215 CCXV 240 CCXL 265 CCLXV 290 CCXC
216 CCXVI 241 CCXLI 266 CCLXVI 291 CCXCI
217 CCXVII 242 CCXLII 267 CCLXVII 292 CCXCII
218 CCXVIII 243 CCXLIII 268 CCLXVIII 293 CCXCIII
219 CCXIX 244 CCXLIV 269 CCLXIX 294 CCXCIV
220 CCXX 245 CCXLV 270 CCLXX 295 CCXCV
221 CCXXI 246 CCXLVI 271 CCLXXI 296 CCXCVI
222 CCXXII 247 CCXLVII 272 CCLXXII 297 CCXCVII
223 CCXXIII 248 CCXLVIII 273 CCLXXIII 298 CCXCVIII
224 CCXXIV 249 CCXLIX 274 CCLXXIV 299 CCXCIX
225 CCXXV 250 CCL 275 CCLXXV 300 CCC
301 CCCI 326 CCCXXVI 351 CCCLI 376 CCCLXXVI
302 CCCII 327 CCCXXVII 352 CCCLII 377 CCCLXXVII
303 CCCIII 328 CCCXXVIII 353 CCCLIII 378 CCCLXXVIII
304 CCCIV 329 CCCXXIX 354 CCCLIV 379 CCCLXXIX
305 CCCV 330 CCCXXX 355 CCCLV 380 CCCLXXX
306 CCCVI 331 CCCXXXI 356 CCCLVI 381 CCCLXXXI
307 CCCVII 332 CCCXXXII 357 CCCLVII 382 CCCLXXXII
308 CCCVIII 333 CCCXXXIII 358 CCCLVIII 383 CCCLXXXIII
309 CCCIX 334 CCCXXXIV 359 CCCLIX 384 CCCLXXXIV
310 CCCX 335 CCCXXXV 360 CCCLX 385 CCCLXXXV
311 CCCXI 336 CCCXXXVI 361 CCCLXI 386 CCCLXXXVI
312 CCCXII 337 CCCXXXVII 362 CCCLXII 387 CCCLXXXVII
313 CCCXIII 338 CCCXXXVIII 363 CCCLXIII 388 CCCLXXXVIII
314 CCCXIV 339 CCCXXXIX 364 CCCLXIV 389 CCCLXXXIX
315 CCCXV 340 CCCXL 365 CCCLXV 390 CCCXC
316 CCCXVI 341 CCCXLI 366 CCCLXVI 391 CCCXCI
317 CCCXVII 342 CCCXLII 367 CCCLXVII 392 CCCXCII
318 CCCXVIII 343 CCCXLIII 368 CCCLXVIII 393 CCCXCIII
319 CCCXIX 344 CCCXLIV 369 CCCLXIX 394 CCCXCIV
320 CCCXX 345 CCCXLV 370 CCCLXX 395 CCCXCV
321 CCCXXI 346 CCCXLVI 371 CCCLXXI 396 CCCXCVI
322 CCCXXII 347 CCCXLVII 372 CCCLXXII 397 CCCXCVII
323 CCCXXIII 348 CCCXLVIII 373 CCCLXXIII 398 CCCXCVIII
324 CCCXXIV 349 CCCXLIX 374 CCCLXXIV 399 CCCXCIX
325 CCCXXV 350 CCCL 375 CCCLXXV 400 CD
401 CDI 426 CDXXVI 451 CDLI 476 CDLXXVI
402 CDII 427 CDXXVII 452 CDLII 477 CDLXXVII
403 CDIII 428 CDXXVIII 453 CDLIII 478 CDLXXVIII
404 CDIV 429 CDXXIX 454 CDLIV 479 CDLXXIX
405 CDV 430 CDXXX 455 CDLV 480 CDLXXX
406 CDVI 431 CDXXXI 456 CDLVI 481 CDLXXXI
407 CDVII 432 CDXXXII 457 CDLVII 482 CDLXXXII
408 CDVIII 433 CDXXXIII 458 CDLVIII 483 CDLXXXIII
409 CDIX 434 CDXXXIV 459 CDLIX 484 CDLXXXIV
410 CDX 435 CDXXXV 460 CDLX 485 CDLXXXV
411 CDXI 436 CDXXXVI 461 CDLXI 486 CDLXXXVI
412 CDXII 437 CDXXXVII 462 CDLXII 487 CDLXXXVII
413 CDXIII 438 CDXXXVIII 463 CDLXIII 488 CDLXXXVIII
414 CDXIV 439 CDXXXIX 464 CDLXIV 489 CDLXXXIX
415 CDXV 440 CDXL 465 CDLXV 490 CDXC
416 CDXVI 441 CDXLI 466 CDLXVI 491 CDXCI
417 CDXVII 442 CDXLII 467 CDLXVII 492 CDXCII
418 CDXVIII 443 CDXLIII 468 CDLXVIII 493 CDXCIII
419 CDXIX 444 CDXLIV 469 CDLXIX 494 CDXCIV
420 CDXX 445 CDXLV 470 CDLXX 495 CDXCV
421 CDXXI 446 CDXLVI 471 CDLXXI 496 CDXCVI
422 CDXXII 447 CDXLVII 472 CDLXXII 497 CDXCVII
423 CDXXIII 448 CDXLVIII 473 CDLXXIII 498 CDXCVIII
424 CDXXIV 449 CDXLIX 474 CDLXXIV 499 CDXCIX
425 CDXXV 450 CDL 475 CDLXXV 500 D
501 DI 526 DXXVI 551 DLI 576 DLXXVI
502 DII 527 DXXVII 552 DLII 577 DLXXVII
503 DIII 528 DXXVIII 553 DLIII 578 DLXXVIII
504 DIV 529 DXXIX 554 DLIV 579 DLXXIX
505 DV 530 DXXX 555 DLV 580 DLXXX
506 DVI 531 DXXXI 556 DLVI 581 DLXXXI
507 DVII 532 DXXXII 557 DLVII 582 DLXXXII
508 DVIII 533 DXXXIII 558 DLVIII 583 DLXXXIII
509 DIX 534 DXXXIV 559 DLIX 584 DLXXXIV
510 DX 535 DXXXV 560 DLX 585 DLXXXV
511 DXI 536 DXXXVI 561 DLXI 586 DLXXXVI
512 DXII 537 DXXXVII 562 DLXII 587 DLXXXVII
513 DXIII 538 DXXXVIII 563 DLXIII 588 DLXXXVIII
514 DXIV 539 DXXXIX 564 DLXIV 589 DLXXXIX
515 DXV 540 DXL 565 DLXV 590 DXC
516 DXVI 541 DXLI 566 DLXVI 591 DXCI
517 DXVII 542 DXLII 567 DLXVII 592 DXCII
518 DXVIII 543 DXLIII 568 DLXVIII 593 DXCIII
519 DXIX 544 DXLIV 569 DLXIX 594 DXCIV
520 DXX 545 DXLV 570 DLXX 595 DXCV
521 DXXI 546 DXLVI 571 DLXXI 596 DXCVI
522 DXXII 547 DXLVII 572 DLXXII 597 DXCVII
523 DXXIII 548 DXLVIII 573 DLXXIII 598 DXCVIII
524 DXXIV 549 DXLIX 574 DLXXIV 599 DXCIX
525 DXXV 550 DL 575 DLXXV 600 DC
601 DCI 626 DCXXVI 651 DCLI 676 DCLXXVI
602 DCII 627 DCXXVII 652 DCLII 677 DCLXXVII
603 DCIII 628 DCXXVIII 653 DCLIII 678 DCLXXVIII
604 DCIV 629 DCXXIX 654 DCLIV 679 DCLXXIX
605 DCV 630 DCXXX 655 DCLV 680 DCLXXX
606 DCVI 631 DCXXXI 656 DCLVI 681 DCLXXXI
607 DCVII 632 DCXXXII 657 DCLVII 682 DCLXXXII
608 DCVIII 633 DCXXXIII 658 DCLVIII 683 DCLXXXIII
609 DCIX 634 DCXXXIV 659 DCLIX 684 DCLXXXIV
610 DCX 635 DCXXXV 660 DCLX 685 DCLXXXV
611 DCXI 636 DCXXXVI 661 DCLXI 686 DCLXXXVI
612 DCXII 637 DCXXXVII 662 DCLXII 687 DCLXXXVII
613 DCXIII 638 DCXXXVIII 663 DCLXIII 688 DCLXXXVIII
614 DCXIV 639 DCXXXIX 664 DCLXIV 689 DCLXXXIX
615 DCXV 640 DCXL 665 DCLXV 690 DCXC
616 DCXVI 641 DCXLI 666 DCLXVI 691 DCXCI
617 DCXVII 642 DCXLII 667 DCLXVII 692 DCXCII
618 DCXVIII 643 DCXLIII 668 DCLXVIII 693 DCXCIII
619 DCXIX 644 DCXLIV 669 DCLXIX 694 DCXCIV
620 DCXX 645 DCXLV 670 DCLXX 695 DCXCV
621 DCXXI 646 DCXLVI 671 DCLXXI 696 DCXCVI
622 DCXXII 647 DCXLVII 672 DCLXXII 697 DCXCVII
623 DCXXIII 648 DCXLVIII 673 DCLXXIII 698 DCXCVIII
624 DCXXIV 649 DCXLIX 674 DCLXXIV 699 DCXCIX
625 DCXXV 650 DCL 675 DCLXXV 700 DCC
701 DCCI 726 DCCXXVI 751 DCCLI 776 DCCLXXVI
702 DCCII 727 DCCXXVII 752 DCCLII 777 DCCLXXVII
703 DCCIII 728 DCCXXVIII 753 DCCLIII 778 DCCLXXVIII
704 DCCIV 729 DCCXXIX 754 DCCLIV 779 DCCLXXIX
705 DCCV 730 DCCXXX 755 DCCLV 780 DCCLXXX
706 DCCVI 731 DCCXXXI 756 DCCLVI 781 DCCLXXXI
707 DCCVII 732 DCCXXXII 757 DCCLVII 782 DCCLXXXII
708 DCCVIII 733 DCCXXXIII 758 DCCLVIII 783 DCCLXXXIII
709 DCCIX 734 DCCXXXIV 759 DCCLIX 784 DCCLXXXIV
710 DCCX 735 DCCXXXV 760 DCCLX 785 DCCLXXXV
711 DCCXI 736 DCCXXXVI 761 DCCLXI 786 DCCLXXXVI
712 DCCXII 737 DCCXXXVII 762 DCCLXII 787 DCCLXXXVII
713 DCCXIII 738 DCCXXXVIII 763 DCCLXIII 788 DCCLXXXVIII
714 DCCXIV 739 DCCXXXIX 764 DCCLXIV 789 DCCLXXXIX
715 DCCXV 740 DCCXL 765 DCCLXV 790 DCCXC
716 DCCXVI 741 DCCXLI 766 DCCLXVI 791 DCCXCI
717 DCCXVII 742 DCCXLII 767 DCCLXVII 792 DCCXCII
718 DCCXVIII 743 DCCXLIII 768 DCCLXVIII 793 DCCXCIII
719 DCCXIX 744 DCCXLIV 769 DCCLXIX 794 DCCXCIV
720 DCCXX 745 DCCXLV 770 DCCLXX 795 DCCXCV
721 DCCXXI 746 DCCXLVI 771 DCCLXXI 796 DCCXCVI
722 DCCXXII 747 DCCXLVII 772 DCCLXXII 797 DCCXCVII
723 DCCXXIII 748 DCCXLVIII 773 DCCLXXIII 798 DCCXCVIII
724 DCCXXIV 749 DCCXLIX 774 DCCLXXIV 799 DCCXCIX
725 DCCXXV 750 DCCL 775 DCCLXXV 800 DCCC
801 DCCCI 826 DCCCXXVI 851 DCCCLI 876 DCCCLXXVI
802 DCCCII 827 DCCCXXVII 852 DCCCLII 877 DCCCLXXVII
803 DCCCIII 828 DCCCXXVIII 853 DCCCLIII 878 DCCCLXXVIII
804 DCCCIV 829 DCCCXXIX 854 DCCCLIV 879 DCCCLXXIX
805 DCCCV 830 DCCCXXX 855 DCCCLV 880 DCCCLXXX
806 DCCCVI 831 DCCCXXXI 856 DCCCLVI 881 DCCCLXXXI
807 DCCCVII 832 DCCCXXXII 857 DCCCLVII 882 DCCCLXXXII
808 DCCCVIII 833 DCCCXXXIII 858 DCCCLVIII 883 DCCCLXXXIII
809 DCCCIX 834 DCCCXXXIV 859 DCCCLIX 884 DCCCLXXXIV
810 DCCCX 835 DCCCXXXV 860 DCCCLX 885 DCCCLXXXV
811 DCCCXI 836 DCCCXXXVI 861 DCCCLXI 886 DCCCLXXXVI
812 DCCCXII 837 DCCCXXXVII 862 DCCCLXII 887 DCCCLXXXVII
813 DCCCXIII 838 DCCCXXXVIII 863 DCCCLXIII 888 DCCCLXXXVIII
814 DCCCXIV 839 DCCCXXXIX 864 DCCCLXIV 889 DCCCLXXXIX
815 DCCCXV 840 DCCCXL 865 DCCCLXV 890 DCCCXC
816 DCCCXVI 841 DCCCXLI 866 DCCCLXVI 891 DCCCXCI
817 DCCCXVII 842 DCCCXLII 867 DCCCLXVII 892 DCCCXCII
818 DCCCXVIII 843 DCCCXLIII 868 DCCCLXVIII 893 DCCCXCIII
819 DCCCXIX 844 DCCCXLIV 869 DCCCLXIX 894 DCCCXCIV
820 DCCCXX 845 DCCCXLV 870 DCCCLXX 895 DCCCXCV
821 DCCCXXI 846 DCCCXLVI 871 DCCCLXXI 896 DCCCXCVI
822 DCCCXXII 847 DCCCXLVII 872 DCCCLXXII 897 DCCCXCVII
823 DCCCXXIII 848 DCCCXLVIII 873 DCCCLXXIII 898 DCCCXCVIII
824 DCCCXXIV 849 DCCCXLIX 874 DCCCLXXIV 899 DCCCXCIX
825 DCCCXXV 850 DCCCL 875 DCCCLXXV 900 CM
901 CMI 926 CMXXVI 951 CMLI 976 CMLXXVI
902 CMII 927 CMXXVII 952 CMLII 977 CMLXXVII
903 CMIII 928 CMXXVIII 953 CMLIII 978 CMLXXVIII
904 CMIV 929 CMXXIX 954 CMLIV 979 CMLXXIX
905 CMV 930 CMXXX 955 CMLV 980 CMLXXX
906 CMVI 931 CMXXXI 956 CMLVI 981 CMLXXXI
907 CMVII 932 CMXXXII 957 CMLVII 982 CMLXXXII
908 CMVIII 933 CMXXXIII 958 CMLVIII 983 CMLXXXIII
909 CMIX 934 CMXXXIV 959 CMLIX 984 CMLXXXIV
910 CMX 935 CMXXXV 960 CMLX 985 CMLXXXV
911 CMXI 936 CMXXXVI 961 CMLXI 986 CMLXXXVI
912 CMXII 937 CMXXXVII 962 CMLXII 987 CMLXXXVII
913 CMXIII 938 CMXXXVIII 963 CMLXIII 988 CMLXXXVIII
914 CMXIV 939 CMXXXIX 964 CMLXIV 989 CMLXXXIX
915 CMXV 940 CMXL 965 CMLXV 990 CMXC
916 CMXVI 941 CMXLI 966 CMLXVI 991 CMXCI
917 CMXVII 942 CMXLII 967 CMLXVII 992 CMXCII
918 CMXVIII 943 CMXLIII 968 CMLXVIII 993 CMXCIII
919 CMXIX 944 CMXLIV 969 CMLXIX 994 CMXCIV
920 CMXX 945 CMXLV 970 CMLXX 995 CMXCV
921 CMXXI 946 CMXLVI 971 CMLXXI 996 CMXCVI
922 CMXXII 947 CMXLVII 972 CMLXXII 997 CMXCVII
923 CMXXIII 948 CMXLVIII 973 CMLXXIII 998 CMXCVIII
924 CMXXIV 949 CMXLIX 974 CMLXXIV 999 CMXCIX
925 CMXXV 950 CML 975 CMLXXV 1000 M

Cách viết số La Mã

1 –  Số La Mã có 7 chữ số cơ bản

Ký tự

I

V

X

L

C

D

M

Giá trị

1 (một)

5 (năm)

10 (mười)

50 (năm mươi)

100 (một trăm)

500 (năm trăm)

1000 (một nghìn)

Những chữ số La Mã có thể kết hợp với nhau để tạo thành các giá trị khác nhau. Nó sẽ có cách đọc và cách viết khác nhau. Thông thường được quy định các chữ số I, X, C, M không được lặp lại quá ba lần liên tiếp (được xuất hiện 2 hoặc 3 lần trong số). Chữ số I, X, C, M được lặp lại 2 hoặc 3 lần biểu thị giá trị gấp 2 hoặc gấp 3.

Ví dụ:

    – Chữ số I:   I =1;   II=2;   II=3
    
    – Chữ số X:  X=10; XX=20; XXX=30
    
    – Chữ số C:  C=100; CC=200; CCC=300
    
    – Chữ số M: M=1000; MM=2000; MMM=3000

Các chữ số V, L, D không được lặp lại quá một lần liên tiếp (chỉ được xuất hiện 1 lần duy nhất trong số).

2 –  Chữ số đặc biệt có 6 nhóm 

Ký tự

IV

IX

XL

XC

CD

CM

Giá trị

4

9

40

90

400

900

Khi sử dụng các chữ số cơ bản I, V, X, L, C, D, M và nhóm chữ số đặc biệt IV, IX, XL, XC, CM để viết số La Mã. Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần.

Ví dụ:

– III = 3; VIII = 8; XXXII =32
    
– XLV = 45 ( Bốn mươi năm).
    
– MMMDCCCLXXXVIII = 3888 (Ba nghìn tám trăm tám mươi tám).
    
– MMMCMXCIX = 3999 (Ba nghìn chín trăm chín mươi chín).

Lưu ý: I chỉ có thể đứng trước V hoặc X, X chỉ có thể đứng trước L hoặc C, C chỉ có thể đứng trước D hoặc M.

3 – Quy tắc viết chữ số La Mã

Chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm vào số gốc. Lưu ý chữ số thêm nhỏ hơn hoặc bằng chữ số gốc và không được thêm quá 3 lần số. Nghĩa là lấy chữ số đầu tiên cộng với các chữ số được thêm phía sau ra chữ số đó.

Ví dụ:

– V=5; VI=6; VII=7
    
– X=10; XI=11; XII=12
    
– L=50; LI=51; LII=52; LX=60; LXX=70
    
– C=100; CI=101; CX=110; CV = 105

Chữ số thêm vào bên trái chữ số gốc là trừ đi. Chữ số thêm phía bên trái phải nhỏ hơn chữ số gốc. Ta hiểu là lấy số gốc (là số phía bên phải) trừ đi những số đứng bên trái nó sẽ ra chữ số.

Ví dụ:

– I=1; V=5 => IV=5-1=4; VI=5+1=6
    
– X=10; L=50 => XL=50-10=40; LX=50+10=60
    
– C=100; M=1000 => CM=1000-100=900; MC=1000+100=1100

4 – Cách đọc chữ số La Mã

Với các số nhỏ thì chỉ cần đọc số La Mã dựa trên cách viết số La Mã ở bảng 2 bảng trên

Ví dụ:

– LV=60 đọc là sáu mươi
    
– CX=110 đọc là một trăm mười
    
– CV=105 đọc là một trăm lẻ năm

Với những số lớn thì sẽ đọc tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần. Các bạn cần xác định các chữ số hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị giống như đọc số tự nhiên.

Ví dụ:

– Với số MMCCLXXXVIII được đọc là hai nghìn hai trăm tám mươi tám.
    
– MMCCXC các bạn có hàng nghìn là MM (hai nghìn); hàng trăm là CC (hai trăm); hàng chục là XC (chín mươi) và không có hàng đơn vị. Vậy số MMCCXC được đọc là hai nghìn hai trăm chín mươi.
    
– Số MMCCC các bạn có hàng nghìn là MM (hai nghìn); hàng trăm là CCC (ba trăm); không có hàng chục và hàng đơn vị. Vậy số này được đọc là hai nghìn ba trăm.

Với những số lớn hơn 4000, thì một dấu gạch ngang được đặt trên đầu số gốc để chỉ phép nhân cho 1000.

Với những số rất lớn thường không có dạng thống nhất. Đôi khi hai gạch trên hay một gạch dưới được sử dụng để chỉ phép nhân cho 1.000.000.

Đặc biệt, Số La Mã không có số không (0).

1.1 Chữ số La mã là gì?

Chữ số La mã là hệ thống chữ số đặc biệt, hiện nay được sử dụng trong: những bảng thống kê được đánh số, mặt đồng hồ, các mục lục chính…

Ví dụ:

Mặt đồng hồ các chữ số La mã:

Các chữ số La mã thường dùng là:

I : một

V : năm

X : mười

1.2 Các chữ số La mã từ I đến XXI

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

2. Cách đọc chữ số La mã

2.1 Giới thiệu số La mã

Chữ số La mã

Giá trị

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

VI

6

VII

7

VIII

8

IX

9

X

10

XI

11

XII

12

XIII

13

XIV

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

XIX

19

XX

20

XXI

21

2.2 Cách đọc chữ số La mã

Cách đọc chữ số La mã giống với cách đọc các con số tự nhiên.

Ví dụ:

III có giá trị là 3, đọc là ba

IX có giá trị là 9, đọc là chín

XX có giá trị là 20, đọc là hai mươi

XIX có giá trị là 19, đọc là mười chín

2.3 Quy tắc viết chữ số La mã.

2.3.1. Quy tắc chữ số La mã thêm vào bên phải

2.3.2. Quy tắc chữ số La mã thêm vào bên trái

2.4 Những lưu ý khi học toán lớp 3 làm quen với chữ số La mã

Học sinh cần nhớ và đọc được các chữ số la mã từ I đến XXI 

Phân biệt rõ các kí tự dễ bị nhầm lẫn theo thói quen như: VI, IV; với IX các em rất dễ nhầm theo quán tính khi viết VIII, các em sẽ lại thêm I vào để thành VIIII như thế là sai

3. Bài tập làm quen với chữ số La mã

Để học tốt phần chữ số La mã này, các em cần thuộc các chữ số La mã, biết cách đọc một cách thành thạo, thường xuyên làm bài tập. Từ đó biết cách ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống như biết cách đọc đồng hồ bằng chữ số la mã, đặt các mục lục chính trong vở viết.

Sau đây là một số bài toán để các phụ huynh, học sinh cùng luyện tập, tham khảo: 

3.1. Bài tập

Bài 1

Đọc các chữ số La mã sau: 

I, III, VII, XIV, XII, XIX, XXI 

Bài 2

Sắp xếp chữ số La mã theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn xuống bé: 

I, VII, IX, XI, V, IV, II, XVIII 

Bài 3

Viết các số từ 10 đến 21 bằng chữ số La mã 

Bài 4

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài 5

Thực hiện các phép tính sau: 

X – IV = ? 

XX – IX = ? 

XIX – IX = ? 

IV + V = ? 

V + IX = ? 

3.2. Đáp án

Bài 1 

Cách đọc chữ số La mã là: 

I: có giá trị = 1 nên đọc là một 

III: có giá trị = 3 nên đọc là ba 

VII: có giá trị = 7 nên đọc là bảy 

XIV: có giá trị = 14 nên đọc là mười bốn 

XII: có giá trị = 12 nên đọc là mười hai 

XIX: có giá trị = 19 nên đọc là mười chín

XXI: có giá trị = 21 nên đọc là hai mươi mốt 

Bài 2 

Thứ tự sắp xếp từ bé đến lớn là: 

I, II, IV, V, VII, IX, XI, XVIII 

Thứ tự sắp xếp từ lớn xuống bé là: 

XVIII, XI, IX, VII, V, IV, II, I 

Bài 3

Cách viết chữ số la mã từ 10 đến 21 là: 

10 viết là X 

11 viết là XI 

12 viết là XII 

13 viết là XIII 

14 viết là XIV 

15 viết là XV 

16 viết là XVI 

17 viết là XVII 

18 viết là XVIII 

19 viết là XIX 

20 viết là XX 

21 viết là XXI 

Bài 4 

Đồng hồ A chỉ: mười hai giờ kém 5 phút 

Đồng hồ B chỉ: mười hai giờ mười lăm phút 

Đồng hồ C chỉ: ba giờ đúng 

Bài 5: 

X – IV = VI

Vì: X = 10, IV=4, mà 10 – 4 = 6, 6 viết chữ số La mã là VI 

XX – IX = XI

Vì: XX = 20, IX = 9, mà 20 – 9 = 11, 11 viết chữ số La mã là XI 

IV + V = IX

Vì: IV = 4, V = 5, mà 4 + 5 = 9, 9 viết chữ số La mã là IX 

V + IX = XIV

Vì: V = 5, IX = 9, mà 5 + 9 = 14, 14 viết chữ số La mã là XIV 

Tổng hợp bảng các số la mã từ 0 đến 100

Các số la mã được biết đến là hệ thống chữ số cổ đại và xây dựng dựa trên chữ số Etruria. Chữ la mã được dùng rất phổ biến, nhất là trong thời cổ đại và đến thời Trung cổ thì được chỉnh sửa thành những chữ số quen thuộc như ngày nay.

Tất cả số la mã được xây dựng dựa trên các ký tự nhất định và trong bản số la mã thì mỗi số đều ứng với những giá trị riêng. Hiện nay, những số la mã thường được ứng dụng nhiều nhất để ghi số trên mặt đồng hồ hoặc đánh mục lục, ghi số chương,… 

Sau đây, POPS Kids Learn sẽ giới thiệu đến ba mẹ và các bé bảng chữ la mã từ 0 đến 100:

Bảng số la mã từ 1-1900 cho ba mẹ và bé tham khảo
Bảng số la mã từ 11 – 95 cho ba mẹ và bé tham khảo

Khi nhìn vào bảng bảng chữ số la mã trên, các bé ắt hẳn sẽ thấy thắc mắc vì thiếu mất  số 0. Thực tế thì trong bảng số la mã không có số 0. Lý do đơn giản là vì trong thời kỳ cổ đại không dùng số 0 nên bảng chữ số la mã không có số 0.

Hướng dẫn quy tắc đọc các chữ số la mã từ 0 đến 100

Để hiểu các ký hiệu số la mã, các bé bắt buộc phải nắm được quy tắc và cách đọc số la mã chuẩn. Cụ thể:

 • Ký tự I: thể hiện giá trị 1 đơn vị
 • Ký tự V: thể hiện cho 5 đơn vị
 • Ký tự X: thể hiện cho 10 đơn vị
 • Ký tự L: thể hiện cho số 50
 • Ký tự C: thể hiện cho số 100
 • Ký tự D: thể hiện cho số 50
 • Ký tự M: thể hiện cho số 1000

Trước khi tìm hiểu cách viết các số la mã chi tiết như thế nào, phụ huynh và các em nhỏ cần phải nắm kỹ kiến thức 7 chữ số cơ bản kèm với đó là chữ số đặc biệt có 6 nhóm. Đặc biệt, có một lưu ý không được bỏ qua đó là khi tính từ trái sang phải, giá trị các chữ số và nhóm chữ số la mã sẽ giảm dần. Cụ thể đó là:

 • 7 chữ số cơ bản tương ứng là I (tức số 1), V (5), X (tức số 10), L (tức số 50), C (tức số 100), D (tức số 500), M (tức số 1.000)
 • 6 nhóm chữ số đặc biệt là IV (tức số 4), IX (tức số 9), XL (tức số 40), XC (tức số 90), CD (tức số 400) và CM (tức số 900).

Theo đó, cách viết các số la mã đúng chuẩn sẽ theo quy tắc như sau:

 • Các chữ số gồm: I, X, C và M sẽ không được phép lặp lại quá 3 lần trên 1 phép tính.
 • Các số la mã V, L, D sẽ chỉ được phép xuất hiện đúng 1 lần duy nhất trong phép tính.
 • Các chữ số có cơ bản được lặp lại từ 2 hoặc 3 lần để thể hiện giá trị gấp 2 hoặc 3 lần. Ví dụ như I là 1;  II là 2; III là 3.
 • Khi viết các số la mã, các em học sinh cần nhớ quy tắc phải cộng – trái trừ. Tức là chữ số la mã được thêm vào bên phải sẽ là cộng thêm, còn những số la mã được thêm vào bên trái là trừ đi. 

Lưu ý:

 • Chữ số la mã thêm vào sẽ nhỏ hơn hoặc bằng chữ số la mã gốc.
 • Khi viết số la mã, không được thêm quá 3 lần. Ví dụ như: X là 10, XI là 11 hay IX là 9, nếu viết VIIII để thể hiện số 9 là sai. Và 9 cũng là câu trả lời cho câu hỏi ix là số mấy.
 • Khi sử dụng các chữ số I, V, X, L, C, D, M hay các nhóm chữ số IV, IX, XL, XC, CD, CM để viết số la mã thì tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần. Ví dụ như MMMCCCXXXIII là 3333.
 • Với những số lớn khoảng hàng nghìn trở lên (khoảng 4.000 trở lên) thì bé sẽ phải sử dụng dấu gạch ngang phía trên đầu số gốc để chỉ phép nhân cho 1.000. 

Ví dụ như M̅ = 1.000.000 = 1000 x 1000.

Sau khi đã nắm được cách viết chữ bằng số từ 0 đến 100, ba mẹ cần chú ý dạy bé về quy tắc viết số la mã từ 0 đến 100 này. Trong đó, khi viết, những số la mã từ 0 đến 100 sẽ dựa vào 5/ 7 chữ số cơ bản là I (1), V (5), X (10), L (50), C (100).

Các ký tự chữ số la mã cơ bản kết hợp với nhau để chỉ các số với các giá trị riêng. Trong đó, các chữ số la mã gồm I, X, C sẽ không lặp lại quá 3 lần liên tiếp. Khi các chữ số la mã lặp lại 2 hoặc 3 lần thì những chữ số này sẽ hiển thị giá trị x2, x3. Bên cạnh đó, các số V và L sẽ chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần. 

Bài tập vận dụng cách đánh số la mã:

Bài 1: vii là số mấy?

Đáp án: số 7

Bài 2: xiv là số mấy?

Đáp án: số 19

Hoặc ngược lại số 19 la mã/ số la mã 19 được viết như thế nào?

Đáp án: xix

Bài 3: xviii là số mấy?

Đáp án: số 18

Bài 4: iv là số mấy?

Đáp án: 9

Hoặc ngược lại: số 9 la mã viết như thế nào?

Đáp án: iv

Bài 5: xvi là số mấy?

Đáp án: số 16

Bài 6: số 6 la mã viết như thế nào?

Đáp án: vi

Bài 7: xv số la mã viết như thế nào?

Đáp án: số 15

Bài 8: số 13 la mã viết như thế nào?

Đáp án: xiii

Bài 9: xl trong số la mã là bao nhiêu?

Đáp án: 40

Bài 10: số la mã xix là số mấy? (hoặc xix số la mã là bao nhiêu?)

Đáp án: số 19

Bài 11: số xv là số mấy?

Đáp án: số 15

Bài 12: số xii là số mấy?

Đáp án: số 12

Ngoài ra, có một câu hỏi mẹo rất thú vị về các số la mã đó là về chữ số la mã lớn nhất.

Ví dụ như: em hãy viết số la mã lớn nhất? Hoặc chữ số la mã nào lớn nhất?

Đáp án: 3999 – MMMCMXCIX

Bên cạnh đó, khi viết số la mã từ 0 đến 100, các bé cần nhớ quy tắc phải cộng, trái trừ như sau:

Chữ số thêm vào bên phải

Về chữ số la mã thêm vào bên phải, quy tắc về số la mã quy định là cộng thêm vào số gốc và phải nhỏ hơn hoặc bằng với số la mã gốc. Số la mã thêm vào này không được quá 3 lần.

Ví dụ: VI là 6, VIII là 8, XI là 11

Chữ số thêm vào bên trái

Đối với những số la mã viết vào bên trái số la mã gốc sẽ là trừ đi. Các con sẽ lấy số la mã gốc trừ đi số thêm vào bên trái để ra giá trị. Lưu ý, số la mã thêm vào bên trái cũng phải nhỏ hơn số la mã gốc.

Ví dụ: IV là 4, IX là 9,…

Số la mã là gì?

Số la mã hay chữ số la mã đều là tên gọi chung của hệ thống chữ số cổ đại, có nguồn gốc từ Roma và dựa theo chữ số Etruria. Hệ thống chữ số này sẽ dựa trên các ký tự Latinh. Vì vậy mà nó có tên là chữ số la mã. Từ thời cổ đại đến trung cổ, số la mã đã được sử dụng rất nhiều và được  chỉnh sửa để hoàn thiện như ngày hôm nay.

Các số la mã ký hiệu như thế nào?

Các ký hiệu số la mã rất đa dạng. Trong đó, để tạo thành các số la mã sẽ dựa trên những chữ số cơ bản là I, V, X, L, C, D, M. Sau đây sẽ là bảng số la mã từ 1 đến 1.000:

Bảng số la mã từ 1 đến 100

Caption

1

I

26

XXVI

51

LI

76

LXXVI

2

II

27

XXVII

52

LII

77

LXXVII

3

III

28

XXVIII

53

LIII

78

LXXVIII

4

IV

29

XXIX

54

LIV

79

LXXIX

5

V

30

XXX

55

LV

80

LXXX

6

VI

31

XXXI

56

LVI

81

LXXXI

7

VII

32

XXXII

57

LVII

82

LXXXII

8

VIII

33

XXXIII

58

LVIII

83

LXXXIII

9

IX

34

XXXIV

59

LIX

84

LXXXIV

10

X

35

XXXV

60

LX

85

LXXXV

11

XI

36

XXXVI

61

LXI

86

LXXXVI

12

XII

37

XXXVII

62

LXII

87

LXXXVII

13

XIII

38

XXXVIII

63

LXIII

88

LXXXVIII

14

XIV

39

XXXIX

64

LXIV

89

LXXXIX

15

XV

40

XL

65

LXV

90

XC

16

XVI

41

XLI

66

LXVI

91

XCI

17

XVII

42

XLII

67

LXVII

92

XCII

18

XVIII

43

XLIII

68

LXVIII

93

XCIII

19

XIX

44

XLIV

69

LXIX

94

XCIV

20

XX

45

XLV

70

LXX

95

XCV

21

XXI

46

XLVI

71

LXXI

96

XCVI

22

XXII

47

XLVII

72

LXXII

97

XCVII

23

XXIII

48

XLVIII

73

LXXIII

98

XCVIII

24

XXIV

49

XLIX

74

LXXIV

99

XCIX

25

XXV

50

L

75

LXXV

100

C

Bảng số la mã từ 101 đến 200

101

CI

126

CXXVI

151

CLI

176

CLXXVI

102

CII

127

CXXVII

152

CLII

177

CLXXVII

103

CIII

128

CXXVIII

153

CLIII

178

CLXXVIII

104

CIV

129

CXXIX

154

CLIV

179

CLXXIX

105

CV

130

CXXX

155

CLV

180

CLXXX

106

CVI

131

CXXXI

156

CLVI

181

CLXXXI

107

CVII

132

CXXXII

157

CLVII

182

CLXXXII

108

CVIII

133

CXXXIII

158

CLVIII

183

CLXXXIII

109

CIX

134

CXXXIV

159

CLIX

184

CLXXXIV

110

CX

135

CXXXV

160

CLX

185

CLXXXV

111

CXI

136

CXXXVI

161

CLXI

186

CLXXXVI

112

CXII

137

CXXXVII

162

CLXII

187

CLXXXVII

113

CXIII

138

CXXXVIII

163

CLXIII

188

CLXXXVIII

114

CXIV

139

CXXXIX

164

CLXIV

189

CLXXXIX

115

CXV

140

CXL

165

CLXV

190

CXC

116

CXVI

141

CXLI

166

CLXVI

191

CXCI

117

CXVII

142

CXLII

167

CLXVII

192

CXCII

118

CXVIII

143

CXLIII

168

CLXVIII

193

CXCIII

119

CXIX

144

CXLIV

169

CLXIX

194

CXCIV

120

CXX

145

CXLV

170

CLXX

195

CXCV

121

CXXI

146

CXLVI

171

CLXXI

196

CXCVI

122

CXXII

147

CXLVII

172

CLXXII

197

CXCVII

123

CXXIII

148

CXLVIII

173

CLXXIII

198

CXCVIII

124

CXXIV

149

CXLIX

174

CLXXIV

199

CXCIX

125

CXXV

150

CL

175

CLXXV

200

CC

Bảng số la mã từ 201 đến 300

201

CCI

226

CCXXVI

251

CCLI

276

CCLXXVI

202

CCII

227

CCXXVII

252

CCLII

277

CCLXXVII

203

CCIII

228

CCXXVIII

253

CCLIII

278

CCLXXVIII

204

CCIV

229

CCXXIX

254

CCLIV

279

CCLXXIX

205

CCV

230

CCXXX

255

CCLV

280

CCLXXX

206

CCVI

231

CCXXXI

256

CCLVI

281

CCLXXXI

207

CCVII

232

CCXXXII

257

CCLVII

282

CCLXXXII

208

CCVIII

233

CCXXXIII

258

CCLVIII

283

CCLXXXIII

209

CCIX

234

CCXXXIV

259

CCLIX

284

CCLXXXIV

210

CCX

235

CCXXXV

260

CCLX

285

CCLXXXV

211

CCXI

236

CCXXXVI

261

CCLXI

286

CCLXXXVI

212

CCXII

237

CCXXXVII

262

CCLXII

287

CCLXXXVII

213

CCXIII

238

CCXXXVIII

263

CCLXIII

288

CCLXXXVIII

214

CCXIV

239

CCXXXIX

264

CCLXIV

289

CCLXXXIX

215

CCXV

240

CCXL

265

CCLXV

290

CCXC

216

CCXVI

241

CCXLI

266

CCLXVI

291

CCXCI

217

CCXVII

242

CCXLII

267

CCLXVII

292

CCXCII

218

CCXVIII

243

CCXLIII

268

CCLXVIII

293

CCXCIII

219

CCXIX

244

CCXLIV

269

CCLXIX

294

CCXCIV

220

CCXX

245

CCXLV

270

CCLXX

295

CCXCV

221

CCXXI

246

CCXLVI

271

CCLXXI

296

CCXCVI

222

CCXXII

247

CCXLVII

272

CCLXXII

297

CCXCVII

223

CCXXIII

248

CCXLVIII

273

CCLXXIII

298

CCXCVIII

224

CCXXIV

249

CCXLIX

274

CCLXXIV

299

CCXCIX

225

CCXXV

250

CCL

275

CCLXXV

300

CCC

Bảng số la mã từ 301 đến 400

301

CCCI

326

CCCXXVI

351

CCCLI

376

CCCLXXVI

302

CCCII

327

CCCXXVII

352

CCCLII

377

CCCLXXVII

303

CCCIII

328

CCCXXVIII

353

CCCLIII

378

CCCLXXVIII

304

CCCIV

329

CCCXXIX

354

CCCLIV

379

CCCLXXIX

305

CCCV

330

CCCXXX

355

CCCLV

380

CCCLXXX

306

CCCVI

331

CCCXXXI

356

CCCLVI

381

CCCLXXXI

307

CCCVII

332

CCCXXXII

357

CCCLVII

382

CCCLXXXII

308

CCCVIII

333

CCCXXXIII

358

CCCLVIII

383

CCCLXXXIII

309

CCCIX

334

CCCXXXIV

359

CCCLIX

384

CCCLXXXIV

310

CCCX

335

CCCXXXV

360

CCCLX

385

CCCLXXXV

311

CCCXI

336

CCCXXXVI

361

CCCLXI

386

CCCLXXXVI

312

CCCXII

337

CCCXXXVII

362

CCCLXII

387

CCCLXXXVII

313

CCCXIII

338

CCCXXXVIII

363

CCCLXIII

388

CCCLXXXVIII

314

CCCXIV

339

CCCXXXIX

364

CCCLXIV

389

CCCLXXXIX

315

CCCXV

340

CCCXL

365

CCCLXV

390

CCCXC

316

CCCXVI

341

CCCXLI

366

CCCLXVI

391

CCCXCI

317

CCCXVII

342

CCCXLII

367

CCCLXVII

392

CCCXCII

318

CCCXVIII

343

CCCXLIII

368

CCCLXVIII

393

CCCXCIII

319

CCCXIX

344

CCCXLIV

369

CCCLXIX

394

CCCXCIV

320

CCCXX

345

CCCXLV

370

CCCLXX

395

CCCXCV

321

CCCXXI

346

CCCXLVI

371

CCCLXXI

396

CCCXCVI

322

CCCXXII

347

CCCXLVII

372

CCCLXXII

397

CCCXCVII

323

CCCXXIII

348

CCCXLVIII

373

CCCLXXIII

398

CCCXCVIII

324

CCCXXIV

349

CCCXLIX

374

CCCLXXIV

399

CCCXCIX

325

CCCXXV

350

CCCL

375

CCCLXXV

400

CD

Bảng số la mã từ 401 đến 500

401

CDI

426

CDXXVI

451

CDLI

476

CDLXXVI

402

CDII

427

CDXXVII

452

CDLII

477

CDLXXVII

403

CDIII

428

CDXXVIII

453

CDLIII

478

CDLXXVIII

404

CDIV

429

CDXXIX

454

CDLIV

479

CDLXXIX

405

CDV

430

CDXXX

455

CDLV

480

CDLXXX

406

CDVI

431

CDXXXI

456

CDLVI

481

CDLXXXI

407

CDVII

432

CDXXXII

457

CDLVII

482

CDLXXXII

408

CDVIII

433

CDXXXIII

458

CDLVIII

483

CDLXXXIII

409

CDIX

434

CDXXXIV

459

CDLIX

484

CDLXXXIV

410

CDX

435

CDXXXV

460

CDLX

485

CDLXXXV

411

CDXI

436

CDXXXVI

461

CDLXI

486

CDLXXXVI

412

CDXII

437

CDXXXVII

462

CDLXII

487

CDLXXXVII

413

CDXIII

438

CDXXXVIII

463

CDLXIII

488

CDLXXXVIII

414

CDXIV

439

CDXXXIX

464

CDLXIV

489

CDLXXXIX

415

CDXV

440

CDXL

465

CDLXV

490

CDXC

416

CDXVI

441

CDXLI

466

CDLXVI

491

CDXCI

417

CDXVII

442

CDXLII

467

CDLXVII

492

CDXCII

418

CDXVIII

443

CDXLIII

468

CDLXVIII

493

CDXCIII

419

CDXIX

444

CDXLIV

469

CDLXIX

494

CDXCIV

420

CDXX

445

CDXLV

470

CDLXX

495

CDXCV

421

CDXXI

446

CDXLVI

471

CDLXXI

496

CDXCVI

422

CDXXII

447

CDXLVII

472

CDLXXII

497

CDXCVII

423

CDXXIII

448

CDXLVIII

473

CDLXXIII

498

CDXCVIII

424

CDXXIV

449

CDXLIX

474

CDLXXIV

499

CDXCIX

425

CDXXV

450

CDL

475

CDLXXV

500

D

Bảng số la mã từ 501 đến 600

501

DI

526

DXXVI

551

DLI

576

DLXXVI

502

DII

527

DXXVII

552

DLII

577

DLXXVII

503

DIII

528

DXXVIII

553

DLIII

578

DLXXVIII

504

DIV

529

DXXIX

554

DLIV

579

DLXXIX

505

DV

530

DXXX

555

DLV

580

DLXXX

506

DVI

531

DXXXI

556

DLVI

581

DLXXXI

507

DVII

532

DXXXII

557

DLVII

582

DLXXXII

508

DVIII

533

DXXXIII

558

DLVIII

583

DLXXXIII

509

DIX

534

DXXXIV

559

DLIX

584

DLXXXIV

510

DX

535

DXXXV

560

DLX

585

DLXXXV

511

DXI

536

DXXXVI

561

DLXI

586

DLXXXVI

512

DXII

537

DXXXVII

562

DLXII

587

DLXXXVII

513

DXIII

538

DXXXVIII

563

DLXIII

588

DLXXXVIII

514

DXIV

539

DXXXIX

564

DLXIV

589

DLXXXIX

515

DXV

540

DXL

565

DLXV

590

DXC

516

DXVI

541

DXLI

566

DLXVI

591

DXCI

517

DXVII

542

DXLII

567

DLXVII

592

DXCII

518

DXVIII

543

DXLIII

568

DLXVIII

593

DXCIII

519

DXIX

544

DXLIV

569

DLXIX

594

DXCIV

520

DXX

545

DXLV

570

DLXX

595

DXCV

521

DXXI

546

DXLVI

571

DLXXI

596

DXCVI

522

DXXII

547

DXLVII

572

DLXXII

597

DXCVII

523

DXXIII

548

DXLVIII

573

DLXXIII

598

DXCVIII

524

DXXIV

549

DXLIX

574

DLXXIV

599

DXCIX

525

DXXV

550

DL

575

DLXXV

600

DC

Bảng số la mã từ 601 đến 700

601

DCI

626

DCXXVI

651

DCLI

676

DCLXXVI

602

DCII

627

DCXXVII

652

DCLII

677

DCLXXVII

603

DCIII

628

DCXXVIII

653

DCLIII

678

DCLXXVIII

604

DCIV

629

DCXXIX

654

DCLIV

679

DCLXXIX

605

DCV

630

DCXXX

655

DCLV

680

DCLXXX

606

DCVI

631

DCXXXI

656

DCLVI

681

DCLXXXI

607

DCVII

632

DCXXXII

657

DCLVII

682

DCLXXXII

608

DCVIII

633

DCXXXIII

658

DCLVIII

683

DCLXXXIII

609

DCIX

634

DCXXXIV

659

DCLIX

684

DCLXXXIV

610

DCX

635

DCXXXV

660

DCLX

685

DCLXXXV

611

DCXI

636

DCXXXVI

661

DCLXI

686

DCLXXXVI

612

DCXII

637

DCXXXVII

662

DCLXII

687

DCLXXXVII

613

DCXIII

638

DCXXXVIII

663

DCLXIII

688

DCLXXXVIII

614

DCXIV

639

DCXXXIX

664

DCLXIV

689

DCLXXXIX

615

DCXV

640

DCXL

665

DCLXV

690

DCXC

616

DCXVI

641

DCXLI

666

DCLXVI

691

DCXCI

617

DCXVII

642

DCXLII

667

DCLXVII

692

DCXCII

618

DCXVIII

643

DCXLIII

668

DCLXVIII

693

DCXCIII

619

DCXIX

644

DCXLIV

669

DCLXIX

694

DCXCIV

620

DCXX

645

DCXLV

670

DCLXX

695

DCXCV

621

DCXXI

646

DCXLVI

671

DCLXXI

696

DCXCVI

622

DCXXII

647

DCXLVII

672

DCLXXII

697

DCXCVII

623

DCXXIII

648

DCXLVIII

673

DCLXXIII

698

DCXCVIII

624

DCXXIV

649

DCXLIX

674

DCLXXIV

699

DCXCIX

625

DCXXV

650

DCL

675

DCLXXV

700

DCC

Bảng số la mã từ 701 đến 800

701

DCCI

726

DCCXXVI

751

DCCLI

776

DCCLXXVI

702

DCCII

727

DCCXXVII

752

DCCLII

777

DCCLXXVII

703

DCCIII

728

DCCXXVIII

753

DCCLIII

778

DCCLXXVIII

704

DCCIV

729

DCCXXIX

754

DCCLIV

779

DCCLXXIX

705

DCCV

730

DCCXXX

755

DCCLV

780

DCCLXXX

706

DCCVI

731

DCCXXXI

756

DCCLVI

781

DCCLXXXI

707

DCCVII

732

DCCXXXII

757

DCCLVII

782

DCCLXXXII

708

DCCVIII

733

DCCXXXIII

758

DCCLVIII

783

DCCLXXXIII

709

DCCIX

734

DCCXXXIV

759

DCCLIX

784

DCCLXXXIV

710

DCCX

735

DCCXXXV

760

DCCLX

785

DCCLXXXV

711

DCCXI

736

DCCXXXVI

761

DCCLXI

786

DCCLXXXVI

712

DCCXII

737

DCCXXXVII

762

DCCLXII

787

DCCLXXXVII

713

DCCXIII

738

DCCXXXVIII

763

DCCLXIII

788

DCCLXXXVIII

714

DCCXIV

739

DCCXXXIX

764

DCCLXIV

789

DCCLXXXIX

715

DCCXV

740

DCCXL

765

DCCLXV

790

DCCXC

716

DCCXVI

741

DCCXLI

766

DCCLXVI

791

DCCXCI

717

DCCXVII

742

DCCXLII

767

DCCLXVII

792

DCCXCII

718

DCCXVIII

743

DCCXLIII

768

DCCLXVIII

793

DCCXCIII

719

DCCXIX

744

DCCXLIV

769

DCCLXIX

794

DCCXCIV

720

DCCXX

745

DCCXLV

770

DCCLXX

795

DCCXCV

721

DCCXXI

746

DCCXLVI

771

DCCLXXI

796

DCCXCVI

722

DCCXXII

747

DCCXLVII

772

DCCLXXII

797

DCCXCVII

723

DCCXXIII

748

DCCXLVIII

773

DCCLXXIII

798

DCCXCVIII

724

DCCXXIV

749

DCCXLIX

774

DCCLXXIV

799

DCCXCIX

725

DCCXXV

750

DCCL

775

DCCLXXV

800

DCCC

Bảng số la mã từ 801 đến 900

801

DCCCI

826

DCCCXXVI

851

DCCCLI

876

DCCCLXXVI

802

DCCCII

827

DCCCXXVII

852

DCCCLII

877

DCCCLXXVII

803

DCCCIII

828

DCCCXXVIII

853

DCCCLIII

878

DCCCLXXVIII

804

DCCCIV

829

DCCCXXIX

854

DCCCLIV

879

DCCCLXXIX

805

DCCCV

830

DCCCXXX

855

DCCCLV

880

DCCCLXXX

806

DCCCVI

831

DCCCXXXI

856

DCCCLVI

881

DCCCLXXXI

807

DCCCVII

832

DCCCXXXII

857

DCCCLVII

882

DCCCLXXXII

808

DCCCVIII

833

DCCCXXXIII

858

DCCCLVIII

883

DCCCLXXXIII

809

DCCCIX

834

DCCCXXXIV

859

DCCCLIX

884

DCCCLXXXIV

810

DCCCX

835

DCCCXXXV

860

DCCCLX

885

DCCCLXXXV

811

DCCCXI

836

DCCCXXXVI

861

DCCCLXI

886

DCCCLXXXVI

812

DCCCXII

837

DCCCXXXVII

862

DCCCLXII

887

DCCCLXXXVII

813

DCCCXIII

838

DCCCXXXVIII

863

DCCCLXIII

888

DCCCLXXXVIII

814

DCCCXIV

839

DCCCXXXIX

864

DCCCLXIV

889

DCCCLXXXIX

815

DCCCXV

840

DCCCXL

865

DCCCLXV

890

DCCCXC

816

DCCCXVI

841

DCCCXLI

866

DCCCLXVI

891

DCCCXCI

817

DCCCXVII

842

DCCCXLII

867

DCCCLXVII

892

DCCCXCII

818

DCCCXVIII

843

DCCCXLIII

868

DCCCLXVIII

893

DCCCXCIII

819

DCCCXIX

844

DCCCXLIV

869

DCCCLXIX

894

DCCCXCIV

820

DCCCXX

845

DCCCXLV

870

DCCCLXX

895

DCCCXCV

821

DCCCXXI

846

DCCCXLVI

871

DCCCLXXI

896

DCCCXCVI

822

DCCCXXII

847

DCCCXLVII

872

DCCCLXXII

897

DCCCXCVII

823

DCCCXXIII

848

DCCCXLVIII

873

DCCCLXXIII

898

DCCCXCVIII

824

DCCCXXIV

849

DCCCXLIX

874

DCCCLXXIV

899

DCCCXCIX

825

DCCCXXV

850

DCCCL

875

DCCCLXXV

900

CM

Bảng số la mã từ 901 đến 1000

901

CMI

926

CMXXVI

951

CMLI

976

CMLXXVI

902

CMII

927

CMXXVII

952

CMLII

977

CMLXXVII

903

CMIII

928

CMXXVIII

953

CMLIII

978

CMLXXVIII

904

CMIV

929

CMXXIX

954

CMLIV

979

CMLXXIX

905

CMV

930

CMXXX

955

CMLV

980

CMLXXX

906

CMVI

931

CMXXXI

956

CMLVI

981

CMLXXXI

907

CMVII

932

CMXXXII

957

CMLVII

982

CMLXXXII

908

CMVIII

933

CMXXXIII

958

CMLVIII

983

CMLXXXIII

909

CMIX

934

CMXXXIV

959

CMLIX

984

CMLXXXIV

910

CMX

935

CMXXXV

960

CMLX

985

CMLXXXV

911

CMXI

936

CMXXXVI

961

CMLXI

986

CMLXXXVI

912

CMXII

937

CMXXXVII

962

CMLXII

987

CMLXXXVII

913

CMXIII

938

CMXXXVIII

963

CMLXIII

988

CMLXXXVIII

914

CMXIV

939

CMXXXIX

964

CMLXIV

989

CMLXXXIX

915

CMXV

940

CMXL

965

CMLXV

990

CMXC

916

CMXVI

941

CMXLI

966

CMLXVI

991

CMXCI

917

CMXVII

942

CMXLII

967

CMLXVII

992

CMXCII

918

CMXVIII

943

CMXLIII

968

CMLXVIII

993

CMXCIII

919

CMXIX

944

CMXLIV

969

CMLXIX

994

CMXCIV

920

CMXX

945

CMXLV

970

CMLXX

995

CMXCV

921

CMXXI

946

CMXLVI

971

CMLXXI

996

CMXCVI

922

CMXXII

947

CMXLVII

972

CMLXXII

997

CMXCVII

923

CMXXIII

948

CMXLVIII

973

CMLXXIII

998

CMXCVIII

924

CMXXIV

949

CMXLIX

974

CMLXXIV

999

CMXCIX

925

CMXXV

950

CML

975

CMLXXV

1000

M

Cách viết số la mã

 • Có bảy chữ số La Mã cơ bản đó là:

Ký tự

I

V

X

L

C

D

M

Giá trị

1

(một)

5

(năm)

10

(mười)

50

(năm mươi)

100

(một trăm)

500

(năm trăm)

1000

(một nghìn)

Nhiều ký tự chữ số La Mã cơ bản có thể được kết hợp lại với nhau để chỉ các số với các giá trị các chúng. Thông thường được quy định các chữ số I, X, C, M không được lặp lại quá ba lần liên tiếp (được xuất hiện 2 hoặc 3 lần trong số). Chữ số I, X, C, M được lặp lại 2 hoặc 3 lần biểu thị giá trị gấp 2 hoặc gấp 3.

Ví dụ:

Chữ số I:   I =1;   II=2;   II=3

Chữ số X:  X=10; XX=20; XXX=30

Chữ số C:  C=100; CC=200; CCC=300

Chữ số M: M=1000; MM=2000; MMM=3000

Các chữ số V, L, D không được lặp lại quá một lần liên tiếp (chỉ được xuất hiện 1 lần duy nhất trong số).

 • Có 6 nhóm chữ số đặc biệt:

Ký tự

IV

IX

XL

XC

CD

CM

Giá trị

4

9

40

90

400

900

Như vậy sử dụng các chữ số cơ bản I, V, X, L, C, D, M và nhóm chữ số đặc biệt IV, IX, XL, XC, CM để viết số La Mã. Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần.

Ví dụ:

III = 3; VIII = 8; XXXII =32

XLV = 45 (bốn mươi năm).

MMMDCCCLXXXVIII = 3888 (ba nghìn tám trăm tám mươi tám).

MMMCMXCIX = 3999 (ba nghìn chín trăm chín mươi chín).

Lưu ý: I chỉ có thể đứng trước V hoặc X, X chỉ có thể đứng trước L hoặc C, C chỉ có thể     đứng trước D hoặc M.

 • Quy tắc viết chữ số La Mã

Chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm vào số gốc (chữ số thêm nhỏ hơn hoặc bằng chữ số gốc) và không được thêm quá 3 lần số. Nghĩa là lấy chữ số đầu tiên cộng với các chữ số được thêm phía sau ra chữ số đó.

Ví dụ:

V=5; VI=6; VII=7

X=10; XI=11; XII=12

L=50; LI=51; LII=52; LX=60; LXX=70

C=100; CI=101; CX=110; CV = 105

Chữ số thêm vào bên trái chữ số gốc là trừ đi (chữ số thêm phía bên trái phải nhỏ hơn chữ số gốc) hay còn hiểu là lấy số gốc (là số phía bên phải) trừ đi những số đứng bên trái nó sẽ ra chữ số.

Ví dụ:

I=1; V=5 => IV=5-1=4; VI=5+1=6

X=10; L=50 => XL=50-10=40; LX=50+10=60

C=100; M=1000 => CM=1000-100=900; MC=1000+100=1100

Cách đọc chữ số La Mã

Với các số nhỏ thì các bạn chỉ cần đọc số La Mã dựa trên cách viết số La Mã mà thuthuatphanmem.vn đã hướng dẫn ở trên.

Ví dụ: LV=60 đọc là sáu mươi;

CX=110 đọc là một trăm mười;

CV=105 đọc là một trăm lẻ năm;

Còn với những số lớn thì sẽ đọc tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần. Các bạn cần xác định các chữ số hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị giống như đọc số tự nhiên.

Ví dụ:

Với số MMCCLXXXVIII các bạn sẽ thấy:

Như vậy số MMCCLXXXVIII được đọc là hai nghìn hai trăm tám mươi tám.

Tương tự với số 2290=MMCCXC các bạn có hàng nghìn là MM (hai nghìn); hàng trăm là CC (hai trăm); hàng chục là XC (chín mươi) và không có hàng đơn vị. Vậy số MMCCXC được đọc là hai nghìn hai trăm chín mươi.

Số MMCCC các bạn có hàng nghìn là MM (hai nghìn); hàng trăm là CCC (ba trăm); không có hàng chục và hàng đơn vị. Vậy số này được đọc là hai nghìn ba trăm.

Đối với những số lớn hơn 4000, thì một dấu gạch ngang được đặt trên đầu số gốc để chỉ phép nhân cho 1000.

Ví dụ:

 (overline V ) đọc là năm nghìn;

 (overline X ) đọc là mười nghìn;

 (overline M ) đọc là một triệu;

Đối với những số rất lớn thường không có dạng thống nhất, mặc dù đôi khi hai gạch trên hay một gạch dưới được sử dụng để chỉ phép nhân cho 1.000.000. Số La Mã không có số không (0).

Dưới đây là bảng chữ số La Mã từ 1 tới 1000 mời các bạn cùng xem:

1

I

26

XXVI

51

LI

76

LXXVI

2

II

27

XXVII

52

LII

77

LXXVII

3

III

28

XXVIII

53

LIII

78

LXXVIII

4

IV

29

XXIX

54

LIV

79

LXXIX

5

V

30

XXX

55

LV

80

LXXX

6

VI

31

XXXI

56

LVI

81

LXXXI

7

VII

32

XXXII

57

LVII

82

LXXXII

8

VIII

33

XXXIII

58

LVIII

83

LXXXIII

9

IX

34

XXXIV

59

LIX

84

LXXXIV

10

X

35

XXXV

60

LX

85

LXXXV

11

XI

36

XXXVI

61

LXI

86

LXXXVI

12

XII

37

XXXVII

62

LXII

87

LXXXVII

13

XIII

38

XXXVIII

63

LXIII

88

LXXXVIII

14

XIV

39

XXXIX

64

LXIV

89

LXXXIX

15

XV

40

XL

65

LXV

90

XC

16

XVI

41

XLI

66

LXVI

91

XCI

17

XVII

42

XLII

67

LXVII

92

XCII

18

XVIII

43

XLIII

68

LXVIII

93

XCIII

19

XIX

44

XLIV

69

LXIX

94

XCIV

20

XX

45

XLV

70

LXX

95

XCV

21

XXI

46

XLVI

71

LXXI

96

XCVI

22

XXII

47

XLVII

72

LXXII

97

XCVII

23

XXIII

48

XLVIII

73

LXXIII

98

XCVIII

24

XXIV

49

XLIX

74

LXXIV

99

XCIX

25

XXV

50

L

75

LXXV

100

C

101

CI

126

CXXVI

151

CLI

176

CLXXVI

102

CII

127

CXXVII

152

CLII

177

CLXXVII

103

CIII

128

CXXVIII

153

CLIII

178

CLXXVIII

104

CIV

129

CXXIX

154

CLIV

179

CLXXIX

105

CV

130

CXXX

155

CLV

180

CLXXX

106

CVI

131

CXXXI

156

CLVI

181

CLXXXI

107

CVII

132

CXXXII

157

CLVII

182

CLXXXII

108

CVIII

133

CXXXIII

158

CLVIII

183

CLXXXIII

109

CIX

134

CXXXIV

159

CLIX

184

CLXXXIV

110

CX

135

CXXXV

160

CLX

185

CLXXXV

111

CXI

136

CXXXVI

161

CLXI

186

CLXXXVI

112

CXII

137

CXXXVII

162

CLXII

187

CLXXXVII

113

CXIII

138

CXXXVIII

163

CLXIII

188

CLXXXVIII

114

CXIV

139

CXXXIX

164

CLXIV

189

CLXXXIX

115

CXV

140

CXL

165

CLXV

190

CXC

116

CXVI

141

CXLI

166

CLXVI

191

CXCI

117

CXVII

142

CXLII

167

CLXVII

192

CXCII

118

CXVIII

143

CXLIII

168

CLXVIII

193

CXCIII

119

CXIX

144

CXLIV

169

CLXIX

194

CXCIV

120

CXX

145

CXLV

170

CLXX

195

CXCV

121

CXXI

146

CXLVI

171

CLXXI

196

CXCVI

122

CXXII

147

CXLVII

172

CLXXII

197

CXCVII

123

CXXIII

148

CXLVIII

173

CLXXIII

198

CXCVIII

124

CXXIV

149

CXLIX

174

CLXXIV

199

CXCIX

125

CXXV

150

CL

175

CLXXV

200

CC

201

CCI

226

CCXXVI

251

CCLI

276

CCLXXVI

202

CCII

227

CCXXVII

252

CCLII

277

CCLXXVII

203

CCIII

228

CCXXVIII

253

CCLIII

278

CCLXXVIII

204

CCIV

229

CCXXIX

254

CCLIV

279

CCLXXIX

205

CCV

230

CCXXX

255

CCLV

280

CCLXXX

206

CCVI

231

CCXXXI

256

CCLVI

281

CCLXXXI

207

CCVII

232

CCXXXII

257

CCLVII

282

CCLXXXII

208

CCVIII

233

CCXXXIII

258

CCLVIII

283

CCLXXXIII

209

CCIX

234

CCXXXIV

259

CCLIX

284

CCLXXXIV

210

CCX

235

CCXXXV

260

CCLX

285

CCLXXXV

211

CCXI

236

CCXXXVI

261

CCLXI

286

CCLXXXVI

212

CCXII

237

CCXXXVII

262

CCLXII

287

CCLXXXVII

213

CCXIII

238

CCXXXVIII

263

CCLXIII

288

CCLXXXVIII

214

CCXIV

239

CCXXXIX

264

CCLXIV

289

CCLXXXIX

215

CCXV

240

CCXL

265

CCLXV

290

CCXC

216

CCXVI

241

CCXLI

266

CCLXVI

291

CCXCI

217

CCXVII

242

CCXLII

267

CCLXVII

292

CCXCII

218

CCXVIII

243

CCXLIII

268

CCLXVIII

293

CCXCIII

219

CCXIX

244

CCXLIV

269

CCLXIX

294

CCXCIV

220

CCXX

245

CCXLV

270

CCLXX

295

CCXCV

221

CCXXI

246

CCXLVI

271

CCLXXI

296

CCXCVI

222

CCXXII

247

CCXLVII

272

CCLXXII

297

CCXCVII

223

CCXXIII

248

CCXLVIII

273

CCLXXIII

298

CCXCVIII

224

CCXXIV

249

CCXLIX

274

CCLXXIV

299

CCXCIX

225

CCXXV

250

CCL

275

CCLXXV

300

CCC

301

CCCI

326

CCCXXVI

351

CCCLI

376

CCCLXXVI

302

CCCII

327

CCCXXVII

352

CCCLII

377

CCCLXXVII

303

CCCIII

328

CCCXXVIII

353

CCCLIII

378

CCCLXXVIII

304

CCCIV

329

CCCXXIX

354

CCCLIV

379

CCCLXXIX

305

CCCV

330

CCCXXX

355

CCCLV

380

CCCLXXX

306

CCCVI

331

CCCXXXI

356

CCCLVI

381

CCCLXXXI

307

CCCVII

332

CCCXXXII

357

CCCLVII

382

CCCLXXXII

308

CCCVIII

333

CCCXXXIII

358

CCCLVIII

383

CCCLXXXIII

309

CCCIX

334

CCCXXXIV

359

CCCLIX

384

CCCLXXXIV

310

CCCX

335

CCCXXXV

360

CCCLX

385

CCCLXXXV

311

CCCXI

336

CCCXXXVI

361

CCCLXI

386

CCCLXXXVI

312

CCCXII

337

CCCXXXVII

362

CCCLXII

387

CCCLXXXVII

313

CCCXIII

338

CCCXXXVIII

363

CCCLXIII

388

CCCLXXXVIII

314

CCCXIV

339

CCCXXXIX

364

CCCLXIV

389

CCCLXXXIX

315

CCCXV

340

CCCXL

365

CCCLXV

390

CCCXC

316

CCCXVI

341

CCCXLI

366

CCCLXVI

391

CCCXCI

317

CCCXVII

342

CCCXLII

367

CCCLXVII

392

CCCXCII

318

CCCXVIII

343

CCCXLIII

368

CCCLXVIII

393

CCCXCIII

319

CCCXIX

344

CCCXLIV

369

CCCLXIX

394

CCCXCIV

320

CCCXX

345

CCCXLV

370

CCCLXX

395

CCCXCV

321

CCCXXI

346

CCCXLVI

371

CCCLXXI

396

CCCXCVI

322

CCCXXII

347

CCCXLVII

372

CCCLXXII

397

CCCXCVII

323

CCCXXIII

348

CCCXLVIII

373

CCCLXXIII

398

CCCXCVIII

324

CCCXXIV

349

CCCXLIX

374

CCCLXXIV

399

CCCXCIX

325

CCCXXV

350

CCCL

375

CCCLXXV

400

CD

401

CDI

426

CDXXVI

451

CDLI

476

CDLXXVI

402

CDII

427

CDXXVII

452

CDLII

477

CDLXXVII

403

CDIII

428

CDXXVIII

453

CDLIII

478

CDLXXVIII

404

CDIV

429

CDXXIX

454

CDLIV

479

CDLXXIX

405

CDV

430

CDXXX

455

CDLV

480

CDLXXX

406

CDVI

431

CDXXXI

456

CDLVI

481

CDLXXXI

407

CDVII

432

CDXXXII

457

CDLVII

482

CDLXXXII

408

CDVIII

433

CDXXXIII

458

CDLVIII

483

CDLXXXIII

409

CDIX

434

CDXXXIV

459

CDLIX

484

CDLXXXIV

410

CDX

435

CDXXXV

460

CDLX

485

CDLXXXV

411

CDXI

436

CDXXXVI

461

CDLXI

486

CDLXXXVI

412

CDXII

437

CDXXXVII

462

CDLXII

487

CDLXXXVII

413

CDXIII

438

CDXXXVIII

463

CDLXIII

488

CDLXXXVIII

414

CDXIV

439

CDXXXIX

464

CDLXIV

489

CDLXXXIX

415

CDXV

440

CDXL

465

CDLXV

490

CDXC

416

CDXVI

441

CDXLI

466

CDLXVI

491

CDXCI

417

CDXVII

442

CDXLII

467

CDLXVII

492

CDXCII

418

CDXVIII

443

CDXLIII

468

CDLXVIII

493

CDXCIII

419

CDXIX

444

CDXLIV

469

CDLXIX

494

CDXCIV

420

CDXX

445

CDXLV

470

CDLXX

495

CDXCV

421

CDXXI

446

CDXLVI

471

CDLXXI

496

CDXCVI

422

CDXXII

447

CDXLVII

472

CDLXXII

497

CDXCVII

423

CDXXIII

448

CDXLVIII

473

CDLXXIII

498

CDXCVIII

424

CDXXIV

449

CDXLIX

474

CDLXXIV

499

CDXCIX

425

CDXXV

450

CDL

475

CDLXXV

500

D

501

DI

526

DXXVI

551

DLI

576

DLXXVI

502

DII

527

DXXVII

552

DLII

577

DLXXVII

503

DIII

528

DXXVIII

553

DLIII

578

DLXXVIII

504

DIV

529

DXXIX

554

DLIV

579

DLXXIX

505

DV

530

DXXX

555

DLV

580

DLXXX

506

DVI

531

DXXXI

556

DLVI

581

DLXXXI

507

DVII

532

DXXXII

557

DLVII

582

DLXXXII

508

DVIII

533

DXXXIII

558

DLVIII

583

DLXXXIII

509

DIX

534

DXXXIV

559

DLIX

584

DLXXXIV

510

DX

535

DXXXV

560

DLX

585

DLXXXV

511

DXI

536

DXXXVI

561

DLXI

586

DLXXXVI

512

DXII

537

DXXXVII

562

DLXII

587

DLXXXVII

513

DXIII

538

DXXXVIII

563

DLXIII

588

DLXXXVIII

514

DXIV

539

DXXXIX

564

DLXIV

589

DLXXXIX

515

DXV

540

DXL

565

DLXV

590

DXC

516

DXVI

541

DXLI

566

DLXVI

591

DXCI

517

DXVII

542

DXLII

567

DLXVII

592

DXCII

518

DXVIII

543

DXLIII

568

DLXVIII

593

DXCIII

519

DXIX

544

DXLIV

569

DLXIX

594

DXCIV

520

DXX

545

DXLV

570

DLXX

595

DXCV

521

DXXI

546

DXLVI

571

DLXXI

596

DXCVI

522

DXXII

547

DXLVII

572

DLXXII

597

DXCVII

523

DXXIII

548

DXLVIII

573

DLXXIII

598

DXCVIII

524

DXXIV

549

DXLIX

574

DLXXIV

599

DXCIX

525

DXXV

550

DL

575

DLXXV

600

DC

601

DCI

626

DCXXVI

651

DCLI

676

DCLXXVI

602

DCII

627

DCXXVII

652

DCLII

677

DCLXXVII

603

DCIII

628

DCXXVIII

653

DCLIII

678

DCLXXVIII

604

DCIV

629

DCXXIX

654

DCLIV

679

DCLXXIX

605

DCV

630

DCXXX

655

DCLV

680

DCLXXX

606

DCVI

631

DCXXXI

656

DCLVI

681

DCLXXXI

607

DCVII

632

DCXXXII

657

DCLVII

682

DCLXXXII

608

DCVIII

633

DCXXXIII

658

DCLVIII

683

DCLXXXIII

609

DCIX

634

DCXXXIV

659

DCLIX

684

DCLXXXIV

610

DCX

635

DCXXXV

660

DCLX

685

DCLXXXV

611

DCXI

636

DCXXXVI

661

DCLXI

686

DCLXXXVI

612

DCXII

637

DCXXXVII

662

DCLXII

687

DCLXXXVII

613

DCXIII

638

DCXXXVIII

663

DCLXIII

688

DCLXXXVIII

614

DCXIV

639

DCXXXIX

664

DCLXIV

689

DCLXXXIX

615

DCXV

640

DCXL

665

DCLXV

690

DCXC

616

DCXVI

641

DCXLI

666

DCLXVI

691

DCXCI

617

DCXVII

642

DCXLII

667

DCLXVII

692

DCXCII

618

DCXVIII

643

DCXLIII

668

DCLXVIII

693

DCXCIII

619

DCXIX

644

DCXLIV

669

DCLXIX

694

DCXCIV

620

DCXX

645

DCXLV

670

DCLXX

695

DCXCV

621

DCXXI

646

DCXLVI

671

DCLXXI

696

DCXCVI

622

DCXXII

647

DCXLVII

672

DCLXXII

697

DCXCVII

623

DCXXIII

648

DCXLVIII

673

DCLXXIII

698

DCXCVIII

624

DCXXIV

649

DCXLIX

674

DCLXXIV

699

DCXCIX

625

DCXXV

650

DCL

675

DCLXXV

700

DCC

701

DCCI

726

DCCXXVI

751

DCCLI

776

DCCLXXVI

702

DCCII

727

DCCXXVII

752

DCCLII

777

DCCLXXVII

703

DCCIII

728

DCCXXVIII

753

DCCLIII

778

DCCLXXVIII

704

DCCIV

729

DCCXXIX

754

DCCLIV

779

DCCLXXIX

705

DCCV

730

DCCXXX

755

DCCLV

780

DCCLXXX

706

DCCVI

731

DCCXXXI

756

DCCLVI

781

DCCLXXXI

707

DCCVII

732

DCCXXXII

757

DCCLVII

782

DCCLXXXII

708

DCCVIII

733

DCCXXXIII

758

DCCLVIII

783

DCCLXXXIII

709

DCCIX

734

DCCXXXIV

759

DCCLIX

784

DCCLXXXIV

710

DCCX

735

DCCXXXV

760

DCCLX

785

DCCLXXXV

711

DCCXI

736

DCCXXXVI

761

DCCLXI

786

DCCLXXXVI

712

DCCXII

737

DCCXXXVII

762

DCCLXII

787

DCCLXXXVII

713

DCCXIII

738

DCCXXXVIII

763

DCCLXIII

788

DCCLXXXVIII

714

DCCXIV

739

DCCXXXIX

764

DCCLXIV

789

DCCLXXXIX

715

DCCXV

740

DCCXL

765

DCCLXV

790

DCCXC

716

DCCXVI

741

DCCXLI

766

DCCLXVI

791

DCCXCI

717

DCCXVII

742

DCCXLII

767

DCCLXVII

792

DCCXCII

718

DCCXVIII

743

DCCXLIII

768

DCCLXVIII

793

DCCXCIII

719

DCCXIX

744

DCCXLIV

769

DCCLXIX

794

DCCXCIV

720

DCCXX

745

DCCXLV

770

DCCLXX

795

DCCXCV

721

DCCXXI

746

DCCXLVI

771

DCCLXXI

796

DCCXCVI

722

DCCXXII

747

DCCXLVII

772

DCCLXXII

797

DCCXCVII

723

DCCXXIII

748

DCCXLVIII

773

DCCLXXIII

798

DCCXCVIII

724

DCCXXIV

749

DCCXLIX

774

DCCLXXIV

799

DCCXCIX

725

DCCXXV

750

DCCL

775

DCCLXXV

800

DCCC

801

DCCCI

826

DCCCXXVI

851

DCCCLI

876

DCCCLXXVI

802

DCCCII

827

DCCCXXVII

852

DCCCLII

877

DCCCLXXVII

803

DCCCIII

828

DCCCXXVIII

853

DCCCLIII

878

DCCCLXXVIII

804

DCCCIV

829

DCCCXXIX

854

DCCCLIV

879

DCCCLXXIX

805

DCCCV

830

DCCCXXX

855

DCCCLV

880

DCCCLXXX

806

DCCCVI

831

DCCCXXXI

856

DCCCLVI

881

DCCCLXXXI

807

DCCCVII

832

DCCCXXXII

857

DCCCLVII

882

DCCCLXXXII

808

DCCCVIII

833

DCCCXXXIII

858

DCCCLVIII

883

DCCCLXXXIII

809

DCCCIX

834

DCCCXXXIV

859

DCCCLIX

884

DCCCLXXXIV

810

DCCCX

835

DCCCXXXV

860

DCCCLX

885

DCCCLXXXV

811

DCCCXI

836

DCCCXXXVI

861

DCCCLXI

886

DCCCLXXXVI

812

DCCCXII

837

DCCCXXXVII

862

DCCCLXII

887

DCCCLXXXVII

813

DCCCXIII

838

DCCCXXXVIII

863

DCCCLXIII

888

DCCCLXXXVIII

814

DCCCXIV

839

DCCCXXXIX

864

DCCCLXIV

889

DCCCLXXXIX

815

DCCCXV

840

DCCCXL

865

DCCCLXV

890

DCCCXC

816

DCCCXVI

841

DCCCXLI

866

DCCCLXVI

891

DCCCXCI

817

DCCCXVII

842

DCCCXLII

867

DCCCLXVII

892

DCCCXCII

818

DCCCXVIII

843

DCCCXLIII

868

DCCCLXVIII

893

DCCCXCIII

819

DCCCXIX

844

DCCCXLIV

869

DCCCLXIX

894

DCCCXCIV

820

DCCCXX

845

DCCCXLV

870

DCCCLXX

895

DCCCXCV

821

DCCCXXI

846

DCCCXLVI

871

DCCCLXXI

896

DCCCXCVI

822

DCCCXXII

847

DCCCXLVII

872

DCCCLXXII

897

DCCCXCVII

823

DCCCXXIII

848

DCCCXLVIII

873

DCCCLXXIII

898

DCCCXCVIII

824

DCCCXXIV

849

DCCCXLIX

874

DCCCLXXIV

899

DCCCXCIX

825

DCCCXXV

850

DCCCL

875

DCCCLXXV

900

CM

901

CMI

926

CMXXVI

951

CMLI

976

CMLXXVI

902

CMII

927

CMXXVII

952

CMLII

977

CMLXXVII

903

CMIII

928

CMXXVIII

953

CMLIII

978

CMLXXVIII

904

CMIV

929

CMXXIX

954

CMLIV

979

CMLXXIX

905

CMV

930

CMXXX

955

CMLV

980

CMLXXX

906

CMVI

931

CMXXXI

956

CMLVI

981

CMLXXXI

907

CMVII

932

CMXXXII

957

CMLVII

982

CMLXXXII

908

CMVIII

933

CMXXXIII

958

CMLVIII

983

CMLXXXIII

909

CMIX

934

CMXXXIV

959

CMLIX

984

CMLXXXIV

910

CMX

935

CMXXXV

960

CMLX

985

CMLXXXV

911

CMXI

936

CMXXXVI

961

CMLXI

986

CMLXXXVI

912

CMXII

937

CMXXXVII

962

CMLXII

987

CMLXXXVII

913

CMXIII

938

CMXXXVIII

963

CMLXIII

988

CMLXXXVIII

914

CMXIV

939

CMXXXIX

964

CMLXIV

989

CMLXXXIX

915

CMXV

940

CMXL

965

CMLXV

990

CMXC

916

CMXVI

941

CMXLI

966

CMLXVI

991

CMXCI

917

CMXVII

942

CMXLII

967

CMLXVII

992

CMXCII

918

CMXVIII

943

CMXLIII

968

CMLXVIII

993

CMXCIII

919

CMXIX

944

CMXLIV

969

CMLXIX

994

CMXCIV

920

CMXX

945

CMXLV

970

CMLXX

995

CMXCV

921

CMXXI

946

CMXLVI

971

CMLXXI

996

CMXCVI

922

CMXXII

947

CMXLVII

972

CMLXXII

997

CMXCVII

923

CMXXIII

948

CMXLVIII

973

CMLXXIII

998

CMXCVIII

924

CMXXIV

949

CMXLIX

974

CMLXXIV

999

CMXCIX

925

CMXXV

950

CML

975

CMLXXV

1000

M

Trên đây bài viết đã hướng dẫn cách đọc và viết số La Mã. Các bạn có thể sử dụng số La Mã để đánh số các mục của tài liệu Word, một bài viết hay công văn của mình. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn.

Ngoài những thông tin về chủ đề Số La Mã Xix Là Số Máy này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Số La Mã Xix Là Số Máy trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button