Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Thể Tích Của Một Hình – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Thể Tích Của Một Hình đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Thể Tích Của Một Hình trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Thể Tích Của Một Hình:

1. Giải toán lớp 5 trang 115 Bài 1

Trong các hình sau đây:

.

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình nào có thể tích lớn hơn?

Phương pháp giải

Quan sát hình vẽ để tính số hình lập phương nhỏ của mỗi hình. Hình nào có nhiều hình lập phương nhỏ hơn thì có thể tích lớn hơn.

Đáp án

Hình A: có chiều dài gồm 4 ô vuông, chiều rộng có độ dài là 2 ô vuông và chiều cao có độ dài là 2 ô vuông.

  • Vậy hình hộp chữ nhật A gồm

4 x 2 x 2 = 16 (hình lập phương nhỏ)

Hình B có chiều dài gồm 3 ô vuông, chiều rộng có độ dài là 3 ô vuông và chiều cao có độ dài là 2 ô vuông.

  • Vậy hình hộp chữ nhật B gồm

3 x 3 x 2 = 18 (hình lập phương nhỏ)

Vì 18 > 16

Hình hộp chữ nhật B có thể tích lớn hơn hình hộp chữ nhật A.

2. Giải toán lớp 5 trang 115 Bài 2

Hình hộp A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình hộp B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

So sánh thể tích hình hộp A và hình hộp B

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tính số hình lập phương nhỏ của mỗi hình. Hình nào có nhiều hình lập phương nhỏ hơn thì có thể tích lớn hơn.

Đáp án

Hình A: có chiều dài gồm 5 ô vuông, chiều rộng có độ dài là 3 ô vuông và chiều cao có độ dài là 3 ô vuông.

  • Hình A có 5 × 3 × 3 = 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B: các cạnh đều gồm 3 ô vuông và bị thiếu mất một ô vuông.

  • Hình B có 3 × 3 × 3 – 1 = 26 hình lập phương nhỏ.

Mà 45 > 26.

Vậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B hay thể tích hình B nhỏ hơn thể tích hình A.

3. Giải toán lớp 5 trang 115 Bài 3

Có 6 hình lập phương nhỏ có cạnh 1 cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

Đáp án

Vì 6 = 1 × 6 = 2 × 3.

Do đó ta có các cách để xếp thành một hình hộp chữ nhật như sau:

Có 6 cách xếp như sau:

Cách 1: Chiều dài gồm 1 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 6 ô vuông.

Cách 2: Chiều dài gồm 6 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 1 ô vuông.

Cách 3: Chiều dài gồm 3 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 2 ô vuông.

Cách 4: Chiều dài gồm 2 ô vuông, chiều rộng gồm 1 ô vuông và chiều cao gồm 3 ô vuông.

Cách 5: Chiều dài gồm 3 ô vuông, chiều rộng gồm 2 ô vuông và chiều cao gồm 1 ô vuông.

Cách 6: Chiều dài gồm 2 ô vuông, chiều rộng gồm 3 ô vuông và chiều cao gồm 1 ô vuông.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 5: Xăng – ti – mét khối. Đề – xi – mét khối

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 115 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 115

Đề bài:
Trong hai hình dưới đây:
Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ?
Hình lập phương B gồm mấy hình lập phương nhỏ?
Hình nào có thể tích lớn hơn?

Phương pháp giải:
– Em quan sát hình vẽ đã cho, tính toán xem có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ở mỗi hình
– Sau khi tính toán, em so sánh xem hình nào có số hình lập phương nhỏ nhiều hơn thì hình đó sẽ có thể tích lớn hơn. 

Đáp án:
Hình hộp chữ nhật A gồm 4 x 2 x 2 = 16 (hình lập phương nhỏ)
Hình hộp chữ nhật B gồm 3 x 3 x 3 = 18 (hình lập phương nhỏ)
Hình hộp chữ nhật B có thể tích lớn hơn hình hộp chữ nhật A.

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 trang 115 SGK

Đề bài:
Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ?
Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

So sánh thể tích của hai hình A và B.

Phương pháp giải:
– Em quan sát hình vẽ đã cho, tính toán xem có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ở mỗi hình
– Sau khi tính toán, em so sánh xem hình nào có số hình lập phương nhỏ nhiều hơn thì hình đó sẽ có thể tích lớn hơn. 

Đáp án:

Hình A gồm 5 x 3 x 3 = 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B gồm 3 x 3 x 3 -1 = 27 – 1 = 26 (hình lập phương nhỏ)

Thể tích hình A lớn hơn thể tích hình B (hay thể tích hình B nhỏ hơn thể tích hình A).

3. Hướng dẫn giải bài 3 trang 115 SGK Toán 5

Đề bài:
Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Hãy sắp xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

Phương pháp giải:
Vì 6 = 6 x 1 = 2 x 3 nên có hai cách xếp.

Đáp án:
Các em quan sát các cách xếp hình sau: 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 115 (ngắn gọn)

————– HẾT —————-

Trên đây là phần Giải Toán lớp 5 trang 115 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học sinh có thể xem lại phần Giải Toán lớp 5 trang 111 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải Toán lớp 5 trang 116, 117 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

/giai-toan-lop-5-the-tich-cua-mot-hinh-30673n.aspx

Giải bài tập Toán 5 trang 114, 115

Bài 1

Trong hai hình dưới đây:

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình nào có thể tích lớn hơn?

b) Chiều dài 3 m, chiều rộng 15 dm và chiều cao 9 dm

Đáp án

Hình A có số hình lập phương nhỏ là:

4 x 2 x 2 = 16 (hình lập phương nhỏ)

Hình B có số hình lập phương nhỏ là:

3 x 2 x 3 = 18 (hình lập phương nhỏ)

Vì 18 > 16 nên hình B có thể tích lớn hơn hình A.

Bài 2

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Đáp án

Hình A có số hình lập phương nhỏ là:

5 x 3 x 3 = 45 (hình lập phương nhỏ)

Hình B có số hình lập phương nhỏ là:

3 x 3 x 3 – 1 = 26 (hình lập phương nhỏ)

Vì 45 > 26 nên hình A có thể tích lớn hơn hình B.

Bài 3

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

Đáp án

Vì 6 = 1 x 1 x 6 và 6 = 2 x 3 x 2 nên ta có thể xếp 6 hình lập phương thành các hình hộp chữ nhật là:

Có tất cả 6 hình hộp chữ nhật được xếp.

Lý thuyết Thể tích của một hình

a) Ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

b) Ví dụ 2

Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

c) Ví dụ 3

Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình M, N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

Mục tiêu bài học

Sau khi học xong những bài học này, các bạn nhỏ cần nắm được các kiến thức, kĩ năng sau:

  • Làm quen với đại lượng thể tích.
  • Thực hành các bài tập liên quan

Lý thuyết cần nắm bài Thể tích của một hình

Sau đây là những lý thuyết trọng tâm nhất được iToan biên soạn, giúp các bạn nắm vững bài học và tạo nền tảng giúp bé áp dụng giải các bài tập:

Kí hiệu: V: thể tích

Ví dụ 1Trong hình bên dưới, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật.

Ta có thể nói: Hình hộp chữ nhật có thể tích lớn hơn thể tích hình lập phương hoặc ngược lại, hình lập phương có thể tích nhỏ hơn thể tích hình hộp chữ nhật.

Ví dụ 2: Quan sát hình dưới đây, ta thấy hình C và D đều có chứa 4 hình lập phương bằng nhau. 

Ta có thể nói: Hình C và D có thể tích bằng nhau.

Ví dụ 3: Quan sát 3 hình P, M, N dưới đây ta có thể thấy: Tách hình P ta được hai hình M, N.

Ta có thể nói: Hình P có thể tích bằng tổng các thể tích của M, N.

Nếu vẫn còn băn khoăn về phần lý thuyết đã học, các bạn có thể tham khảo thêm video bài học Toán của thầy giáo Long đến từ Toppy nhé!

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa bài Thể tích của một hình

Phần bài tập trong sách giáo khoa rất sát với lý thuyết nên các bạn cố gắng hoàn thành hết nhé!

Câu 1 Thể tích của một hình

Quan sát các hình:

Hình  A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

So sánh thể tích 2 hình A và B?

Hướng dẫn giải:

Quan sát 2 hình, ta nhận thấy chiều rộng, chiều dài, chiều cao của hình tương ứng với số ô vuông nhỏ.

Hình A: Chiều dài là 4, chiều rộng là 2, chiều cao là 2.

Vậy hình hộp chữ nhật A gồm

4 x 2 x 2 = 16 hình

Hình B: Chiều dài là 3, chiều rộng là 3, chiều cao là 2.

3 x 3 x 2 = 18 hình

Ta có 16 < 18

Vậy ta có thể khẳng định hình A có thể tích nhỏ hơn hình B.

Câu 2 Thể tích của một hình

Hình hộp A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình hộp B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

So sánh thể tích hình hộp A và hình hộp B

Hướng dẫn giải:

Số hình lập phương nhỏ có trong hình A là:

5 × 3 × 3 = 45 (hình)

Số hình lập phương nhỏ có trong hình B là:

3 × 3 × 3 – 1 = 26 (hình)

Ta so sánh: 45 > 26.

Vậy ta có thể khẳng định thể tích hình A lớn hơn thể tích hình B.

Câu 3 Thể tích của một hình

Có 6 hình lập phương nhỏ có cạnh 1 cm. Có bao nhiêu cách sắp xếp khác nhau để 6 hình lập phương đó tạo thành một hình hộp chữ nhật?

Hướng dẫn giải:

Có 6 cách sắp xếp:

Thể tích của một hình

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Thể tích của một hình, Chương 3: Hình học – SGK Toán lớp 5 – Giải bài tập Thể tích của một hình, Chương 3: Hình học – SGK Toán lớp 5. Nhằm cung cấp một nguồn tài liệu giúp học sinh tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kiến thức trên lớp, chúng tôi mang đến cho các bạn lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Chúc các bạn học tập tốt, nếu cần hỗ trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: support@chuabaitap.com

Giải bài 1 trang 115 – SGK Toán lớp 5 Trong hai hình dưới…

Xem chi tiết lời giải >


Giải bài 2 trang 115 – SGK Toán lớp 5 Hình A gồm mấy hình…

Xem chi tiết lời giải >


Giải bài 3 trang 115 – SGK Toán lớp 5 Có (6) hình lập…

Xem chi tiết lời giải >

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.

Giải bài tập SGK Toán lớp 5. Chương 3: Hình học

Hình tam giác
Diện tích hình tam giác
Luyện tập trang 88
Luyện tập chung trang 89 – Phần 1
Luyện tập chung trang 89 – Phần 2
Hình thang
Diện tích hình thang
Luyện tập trang 94
Luyện tập chung trang 95
Hình tròn. Đường tròn
Chu vi hình tròn
Luyện tập trang 99
Diện tích hình tròn
Luyện tập trang 100
Luyện tập chung trang 100
Giới thiệu biểu đồ hình quạt
Luyện tập về tính diện tích
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Luyện tập chung trang 106
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Luyện tập trang 110
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Luyện tập trang 112
Luyện tập chung trang 113
Thể tích của một hình
Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
Mét khối
Luyện tập trang 119
Thể tích hình hộp chữ nhật
Thể tích hình lập phương
Luyện tập chung trang 123
Luyện tập chung trang 124
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Luyện tập chung trang 127
Luyện tập chung trang 128

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích
Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân
Chương 3: Hình học
Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
Chương 5: Ôn tập

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Thể Tích Của Một Hình

loigiaihay.com › Lớp 5 › SGK Toán lớp 5, vndoc.com › Học tập › Lớp 5 › Giải bài tập Toán lớp 5, vietjack.com › Lớp 5 › Giải SGK Toán 5, www.youtube.com › watch, thuthuat.taimienphi.vn › …, download.vn › Học tập › Lớp 5 › Toán lớp 5, luatminhkhue.vn › Giáo dục, itoan.vn › Toán cấp 1 › Lớp 5, vietjack.me › Lớp 5 › Toán 5, www.chuabaitap.com › giai-bai-tap-sgk-toan-lop-5 › the-tich-cua-mot-hinh, Thể tích của một hình là gì, Giải bài tập Toán thể tích của một hình, Vở bài tập Toán thể tích của một hình, Toán lớp 5 thể tích của một hình trang 114 115, Bài 110: thể tích của một hình, Toán lớp 5 the tích của một hình trang 114, Bài 72 : thể tích của một hình, Thể tích của một hình lớp 5 Vở bài tập

Ngoài những thông tin về chủ đề Thể Tích Của Một Hình này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Thể Tích Của Một Hình trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button