Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Thi Đại Học – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Thi Đại Học đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Thi Đại Học trong bài viết này nhé!

Video: Số thí nghiệm sinh ra chất khí | Lý thuyết đếm Hóa Học

Bạn đang xem video Số thí nghiệm sinh ra chất khí | Lý thuyết đếm Hóa Học mới nhất trong danh sách Thông tin tuyển sinh được cập nhật từ kênh Hoá Học Thầy Đạt từ ngày 2020-06-16 với mô tả như dưới đây.

Số thí nghiệm sinh ra chất khí | Lý thuyết đếm Hóa Học

❤️ Tham khảo lộ trình khóa học dành cho 2k5: https://youtu.be/mqtPupB1050
❤️ Tham gia khóa học Online – Liên hệ page Hóa Học Thầy Đạt:
Địa chỉ: https://www.facebook.com/giaibaitaphoahoc/
#hoahoc, #hoahocthaydat,

Một số thông tin dưới đây về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Thi Đại Học:

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: THPT Lớp 12 Trọn Bộ dễ nhớ

Cấu trúc gồm

 • Hệ thống Lý thuyết cần nắm từng dạng bài
 • Phân loại từng dạng toán thường gặp trong các bài và phương pháp giải
 • Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết

Tải Xuống

NỘI DUNG 1 : ESTE
A. LÝ THUYẾT
1) Khái niệm, danh pháp
 Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este.
 CTCT của este đơn chức: RCOOR’
R: gốc hiđrocacbon của axit hoặc H.
R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R # H)
 CTCT chung của este no đơn chức:
– CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)
– CxH2xO2 (x ≥ 2)
 Tên gọi: Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit.
 Tên gốc axit: Xuất phát từ tên của axit tương ứng, thay đuôi ic→at.
 Thí dụ:
CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat
HCOOCH3: metyl fomat
2) Đồng phân
 Đồng phân Axit
 Đồng phân este
 Đồng tạp chức
 Đồng phân mạch vòng
 Lƣu ý: CnH2nO2 có thể có các đồng phân sau
 Đồng phân cấu tạo:
+ Đồng phân este no đơn chức
+ Đồng phân axit no đơn chức
+ Đồng phân rượu không no có một nối đôi hai chức
+ Đồng phân ete không no có một nối đôi hai chức
+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)
+ Đồng phân các hợp chất tạp chức:
Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehit
Chứa 1 chức rượu 1 chức xeton
Chứa 1 chức ete 1 chức anđehit
Chứa 1 chức ete 1 chức xeton

Một rượu không no và một ete no
Một ete không no và một rượu no
 Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu không no có một nối đôi hai chức – Đồng phân ete không
no có một nối đôi hai chức – Một rượu không no và một ete no – Một ete không no và một rượu
no)
 Số đồng phân este no đơn chức =2n-2 (1< n < 5)
 Công thức tính số triglixerit tạo bởi glixerol với n axit carboxylic béo =
2 ( 1)
2 
n n
3) Tính chất vật lý
 Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường
 Các este hầu như không tan trong nước.
 Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc
có cùng số nguyên tử cacbon. do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và
liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém.
 Thí dụ
CH3CH2CH2COOH
(M = 88) =163,50C
Tan nhiều trong nước
CH3[CH2]3CH2OH
(M = 88), = 1320C
Tan ít trong nước
CH3COOC2H5
(M = 88), = 770C
Không tan trong nước
 Các este thường có mùi đặc trưng
Iso amyl axetat có mùi chuối chín
Etyl butirat và etyl propionat có mùi dứa
Geranyl axetat có mùi hoa hồng…
4) Tính chất hóa học
a) Thủy phân trong môi trƣờng kiềm(Phản ứng xà phòng hóa)
R-COO-R’ + Na-OH   t 0 R –COONa + R’OH
b) Thủy phân trong môi trƣờng axit
R-COO-R’ + H-OH    H t  , 0
   R –COOH + R’OH
 Nêu Phương pháp để phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận
c) Phản ứng khử
R-COO-R’  LiAlH  4,t o  R –CH2OH + R’OH
d) Chú ý
Este + NaOH 
o
t 1Muối + 1 anđehit
 Este này khi Phản ứng với dd NaOH tạo ra rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối
đôi bậc 1 không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit.
Vd:
Este + NaOH 
o
t 1 Muối + 1 xeton
 Este này khi Phản ứng tạo rượu có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 2 không
bền đồng phân hóa tạo xeton.
+ NaOH 
o
t R-COONa + CH2=CHOH-CH3
Este + NaOH 
o
t 2 Muối + H2

 Este này có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..
+ 2NaOH 
o
t RCOONa + C6H5ONa + H2O
ste + AgNO3/ NH3  Phản ứng tráng gƣơng
HCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  ROCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
Este no đơn chức khi cháy thu đƣợc
n n CO H O 2 2 
e) Phản ứng cháy
0
2 2 2 2 2
3 2
2
t
n n
n
C H O O nC O nH O

   
5) Điều chế
a) Phản ứng của ancol với axit cacboxylic
RCOOH + R’OH    H t  , 0
  RCOOR’ + H2O
b) Phản ứng của ancol với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua
 Ưu điểm: Phản ứng xảy ra nhanh hơn và một chiều
(CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOH
CH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HCl
c) Điều chế các este của phenol từ phản ứng của phenol với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua(vì phenol
không tác dụng với axit cacboxylic)
(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOH
CH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCl
d) Phản ứng cộng vào hiđrocacbon không no của axit cacboxylic
 Anken
CH3COOH + CH=CH
0
x t, t
   CH3COOCH2 – CH3
 Ankin
CH3COOH + CHCH
0
x t, t
   CH3COOCH=CH2
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CÓ HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Phản ứng ch|y
Phương ph|p giải:
 Đặt công thức của este cần tìm có dạng: CxHyOz ( x, z ≥ 2; y l{ số chẵn; y  2x )
 Phản ứng ch|y: C x H y O z x y z O 2 t xCO 2 y H 2 O
2
)
4 2
(
0
    
 Nếu đốt ch|y este A m{ thu được n H O
2
=
n CO 2  Este A l{ este no, đơn chức, mạch hở
 Nếu đốt ch|y axit cacboxylic đa chức hoặc este đa chức, sẽ có từ 2 liên kết  trở lên

n H O
2
<
n CO 2
 Phản ứng đốt ch|y muối CnH2n+1COONa:
2CnH2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2O
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi
(đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol
kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là
A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5
C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9
Hƣớng dẫn

Từ khóa tìm kiếm: Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Pdf, Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Thi Đại Học, Lý Thuyết Hóa 12 Hữu Cơ, Lý Thuyết Hóa 12 Chương 7, Tóm Tắt Lý Thuyết Hóa 12 Violet, Lý Thuyết Hóa 12 Cần Nhớ, Lý Thuyết Hóa 12 Thi Thpt Quốc Gia, Lý Thuyết Hóa 12 Chương 6, Đề Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12, Tổng Hợp Kiến Thức Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Thi Đại Học 2020, Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Pdf, Lý Thuyết Hóa 12 Chống Liệt, Lý Thuyết Hóa 12 Thi Thpt Quốc Gia, Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Thi Đại Học,

Hệ thống và tổng hợp kiến thức Hóa học 12 ôn thi đại học

Hệ thống hóa kiến thức Hóa 12 ôn thi đại học

Để học tập và ôn luyện hiệu quả môn Hóa Học 12 cho kỳ thi THPT Quốc Gia, các bạn cần nắm rõ chương trình Hóa Học 12. Từ đó có cái nhìn tổng quan, chủ động phân bổ thời gian học tập và ôn luyện hiệu quả. Sau đây là hệ thống kiến thức Hóa học 12 mà các bạn sẽ học.

Tổng hợp kiến thức Hóa học 12 như sau:

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohidrat

Chương 3: Amin, Amino Axit và Protein

Chương 4: Polime và Vật liệu Polime

Chương 5: Đại cương về Kim Loại

Chương 6: Kim loại Kiềm, Kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Chương 7: Sắt và một số Kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất Vô Cơ

Chương 9: Hóa học và Vấn đề phát triển Kinh tế, Xã hội, Môi trường

Tổng hợp kiến thức hóa 12 ôn thi đại học 

Dưới đây là tổng hợp các kiến thức hóa 12 ôn thi THPT Quốc gia:

 • Dãy điện hóa

 • Một số công thức Hóa học cần nhớ

 • Một số công thức tính nhanh số đồng phân

 • Một số lý thuyết hữu cơ, vô cơ cần nhớ

 • Tổng hợp kiến thức, phương trình hóa học cần thiết trong chương trình Hóa 12
   

>>>> Xem chi tiết và tải file miễn phí tại link: Tài liệu ôn thi Hóa 12.pdf – Google Drive

Tài Liệu tổng hợp lý thuyết hóa học 12 ôn thi đại học

Tóm tắt, tổng hợp lý thuyết Hóa học 12 ôn thi THPT Quốc Gia

File sau này là tóm tắt về khái niệm, tích chất, lý thuyết, các phương trình hóa học 12 theo từng chương. 
 

>>>> Xem chi tiết và tải file miễn phí tại link: Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 12.doc – Google Drive

Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức hóa thi đại học theo từng chuyên đề

Sau đây là tổng hợp kiến thức hóa học 12 ôn thi đại học và trắc nghiệm lý thuyết hóa học theo từng Chương. Bộ tài liệu rõ ràng, mạch là và có đáp án kèm theo cho từng câu. 
 

>>>> Xem chi tiết và tải file miễn phí tại link: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA 12 Theo chuyên đề.pdf – Google Drive

Tổng hợp công thức Hóa 12 ôn thi đại học – Công thức giải nhanh

Bên cạnh lý thuyết và các bài tập trắc nghiệm Hóa học 12, các bạn cũng cần nắm và vận dụng nhuần nhuyễn các công thức giải Hóa, đặc biệt là công thức giải nhanh để làm tốt bài thi Hóa học. 
 

>>>> Tải ngay công thức giải nhanh hóa học 12 tại:  cac cong thuc giai nhanh trac nghiem hoa hoc.pdf Google Drive

300 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa 12 ôn thi đại học và đáp án

File tổng hợp trắc nghiệm lý thuyết hóa 12 ôn thi đại học ở đầy đủ các chương. 
 

>>>> Tải ngay 300 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Hóa 12 tại: 300 cau hoi ly thuyet mon hoa co dap an.pdf – Google Drive

10 đề thi thử Hóa có đáp án

Bên cạnh đó là các đề thi thử Hóa học để các bạn vận dụng và tổng ôn tập kiến thức hóa học 12. 
 

>>>> Xem và tải ngay 10 bộ đề thi thử hóa học tại: 300-cau-hoi-ly-thuyet-mon-hoa-co-dap-an-đã chuyển đổi.pdf – Google Drive
 

Mong rằng nguồn tài liệu tổng hợp kiến thức Hóa Học 12 ôn thi Đại học mà Newshop đã tổng hợp và biên soạn sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học và ôn thi THPT Quốc gia. Ngoài tài liệu tổng hợp Hóa trên, các bạn cũng có thể tìm các đầu sách Luyện Thi THPT Quốc Gia môn Hóa, sách tham khảo Hóa học để học tập và ôn luyện thêm. 

Chúc các bạn học tập hiệu quả! 

>>>> Xem thêm các bài viết liên quan:

Một số sản phẩm trong bài

Tổng hợp lý thuyết Hóa 12 thi đại học thường xuất hiện trong đề thi

Để ôn tập tổng hợp lý thuyết Hóa thi đại học 2018 em cần phải chú ý đến những kiến thức cơ bản. Đề thi đại học các năm thường xuất hiện những kiến  thức lớp 11 và 12 là chủ yếu. Nhưng em cũng không được chủ quan bỏ kiến thức của lớp 10. Nếu ôn tập kiến thức của lớp 12 em cần chú ý đến những nội dung cơ bản sau:

 • Este – Lipit
 • Cacbohiđrat
 • Amin – Amino axit – Peptit – Protein
 • Polime
 • Đại cương kim loại
 • Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm
 • Sắt và một số kim loại quan trọng

Toàn bộ những nội dung trên là tổng hợp lý thuyết Hóa 12 thi đại học mà em cần nắm vững. Em cũng có thể học sâu thêm các nội dung như: Tổng hợp lý thuyết Hóa hữu cơ 12 và tổng hợp lý thuyết Hóa vô cơ 12. Để có thể giúp em đạt điểm cao môn Hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Xem thêm: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ 12 SIÊU NGẮN GỌN SIÊU DỄ NHỚ

Tổng hợp lý thuyết Hóa 12 thi đại học qua các bài học cụ thể

Mỗi bài học em cần nắm những nội dung khác nhau. Chính vì thế đầu tiên để học trọn vẹn kiến thức em cần phải nắm vững các nội dung cơ bản của bài học trên lớp. Sau đó ôn lại các kiến thức kỹ hơn ở nhà và làm thêm những dạng bài tập cơ bản. Kết hợp giữa ôn tập lý thuyết và bài tập em sẽ hiểu nhanh và nhớ lâu hơn.

Nội dung 1: Este – Lipit

Để tổng hợp lý thuyết Hóa học 12 ôn thi đại học em cần phải nắm vững kiến thức liên quan đến Este – Lipit.

Khi học nội dung này em cần phải nắm vững các kiến thức cơ bản của Este và chất béo. Từ những nội dung cơ bản như định nghĩa, tính chất vật lí, tính chất hóa học. Ngoài ra em cũng cần phải nhớ những công thức cơ bản mới có thể làm tốt các bài tập.

Các dạng bài tập em cần nắm vững trong bài học này gồm

 • Đồng phân
 • Phản ứng đốt cháy
 • Phản ứng thủy phân
 • Phản ứng este hóa

Để có thể ôn tập nhanh và hiệu quả em cần phải tự tổng hợp lý thuyết Hóa 12 2018. Mỗi lần viết ra những nội dung trọng tâm cần học là một lần giúp em nhớ nhanh và hiểu sâu kiến thức hơn.

Nội dung 2: Cacbohiđrat

Bài học về Cacbohiđrat là nội dung quan trọng em cần tổng hợp lý thuyết Hóa 12 thi đại học.

Trong bài học này em cần nắm các nội dung như: Glucozơ và Frucozơ,  Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ.

Trong bài học này em cần phải nắm vững tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên cũng như cấu tạo phân tử. Ngoài ra em cần hiểu thêm về những ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

Bài tập cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng, khi học xong phần lý thuyết em cần ôn tập thêm các dạng bài tập từ dễ đến khó. Vì trong bài thi phần bài tập chủ yếu chiếm nhiều điểm số. Chính vì thế giải quyết tốt các bài tập sẽ giúp em đạt điểm cao hơn.

Nội dung 3: Amin – Amino axit – Peptit – Protein

Các kiến thức về Amin – Amino axit – Peptit – Protein là nội dung quan trọng thường xuất hiện trong kỳ thi THPT Quốc gia. Đây là phần em nên tổng hợp lý thuyết Hóa 12 thi đại học một cách đầy đủ và chi tiết nhất. 

Đầu tiên em phải hiểu được các khái niêm, phân loại và danh pháp. Các tính chất vật lý và tính chất hóa học cũng đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra em phải nắm được các bước viết đồng phân của amin bậc 1, bậc 2 và bậc 3.

Bước 1: Tính độ bất bão hòa k

Bước 2: Viết các đồng phân của Amin bậc 1, 2 và 3.

Nội dung 4: Polime

Để tổng hợp lý thuyết Hóa 12 thi đại học phần Polime em cần nắm được khái niệm và cách gọi tên Polime

Tên polime = Poli + tên monome

Phân loại olime dựa vào nguồn gốc thì có polime thiên nhiên, polime nhân tạo và polime tổng hợp

Còn dựa vào cấu trúc thì người ta phân loại thành mạch không phân nhánh, mạch phân nhánh và mạch mạng không gian.

Ngoài ra để tổng hợp lý thuyết Hóa 12 thi đại học phần này em cần phải nắm được tính chất vật lí của polime và các điều chế ra nó.

Các dạng bài tập xung quanh nội dung này cúng khá đa dạng. Chính vì thế muốn đạt điểm cao trong kỳ thi em cần phải vận dụng kiến thức lý thuyết polime  vào các dạng bài tập cơ bản.

Nội dung 5: Đại cương kim loại

Để học đầy đủ các kiến thức liên quan đến đại cương về kim loại em cần nắm vững những nội dung cơ bản sau:

 • Kim loại, dãy điện hóa của kim loại
 • Hợp kim – sự ăn mòn kim loại
 • Điều chế kim loại

Cả 3 nội dung này em đều phải nắm vững các kiến thức trọng tâm như: các khái niệm cơ bản, các tính chất vật lí, tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của kim loại…

Nội dung 6: Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm

Về phần kim loại kiềm và kim loại kiềm thổi em cần phải nắm các kiến thức như: Vị trí – cấu tạo, các tính chất vật lí và tính chất hóa học.

Các hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kiềm thổ bao gồm: Hiđroxit, Muối hiđrocacbonat, Muối cacbonat và các hợp chất khác…

Em cũng không được bỏ qua các nội dung cơ bản của nước cứng. Trong đó gồm khái niệm, phân loại nước cứng, các tác hại và các biện pháp làm mềm nước cứng.

Nội dung 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Để tổng hợp lý thuyết Hóa 12 thi đại học đầy đủ phần này em cần phải ôn tập 2 nội dung quan trọng đó là:

 • Sắt và hợp chất
 • Crom và hợp chất

Đối với bài học sắt và hợp chất em cần nắm vững các vị trí và cấu tạo. Ngoài ra không nên bỏ qua các tính chất vật lí và tính chất hóa học của sắt và hợp chất.

Về hợp chất của sắt gồm: Oxit, hiđroxit, Muối, PTHH đặc biệt

Ngoài ra em cũng cần ôn luyện kỹ nội dung về hợp chất của crom. Để đạt điểm cao em nên ôn tập tất cả các nội dung cơ bản trên và kết hợp thêm các bài tập cơ bản và nâng cao.

Em có thể tìm thêm các loại sách tham khảo như: 400 câu lý thuyết Hóa 2018. Tổng hợp lý thuyết Hóa ôn thi THPT hoặc tổng hợp lý thuyết Hóa 12 chương 1 để ôn tập hiệu quả nhất.

Tổng hợp lý thuyết hóa 12 ngắn gọn, đầy đủ nhất - Giáo viên Việt Nam

Kiến thức trọng tâm trong chương trình Hoá lớp 12.

 • Chương 1: Este – Lipit
 • Chương 2: Cacbohidrat.
 • Chương 3: Amin, Amino axit và Protein.
 • Chương 4: Polime và vật liệu polime.
 • Chương 5: Đại cương về kim loại.
 • Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm.
 • Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng.
 • Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ.
 • Chương 9: Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.

Đây là toàn bộ chương trình Hoá học 12. Để tìm hiểu lý thuyết ngắn gọn, xúc tích của từng chương, các bạn hãy tham khảo tài liệu bên dưới.

Kinh nghiệm ôn thi đại học.

Thi THPT QG là một kì thi lớn trên cả nước. Đây là kì thi rất quan trọng với những bạn chọn con đường đại học cho bản thân. Để vượt qua kì thi một cách thuận lợi nhất, các bạn hãy ôn tập một cách chăm chỉ nhất. Chỉ khi các bạn ôn tập vững kiến thức thì mới có thể đạt điểm mong muốn trong bài thi.

Ngoài ra, các bạn nên tham gia kì thi thử của các trường tổ chức. Như vậy, sẽ giúp các bạn có tâm lí tốt hơn trong kì thi thật. Chúc các bạn học tập tốt.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Tài liệu tiếp tục được cập nhật

Sưu tầm: Thu Hoài 

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Thi Đại Học

hoá học, tôi yêu hoá học, hoa hoc, hoá học 12, lý thuyết đếm, lý thuyết hóa học, số thí nghiệm sinh ra chất khí

Ngoài những thông tin về chủ đề Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Thi Đại Học này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 Thi Đại Học trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button