Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật:

Ngành tuyển sinh

Tên ngành Thạc sĩ Đại học

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.

 • Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

 • Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT.

 • Đợt 1: Dự kiến từ ngày 01/06/2022 đến 17h00’ ngày 22/07/2022 (tính theo dấu bưu điện).
 • Đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo thông báo trong từng đợt xét tuyển được Nhà trƣờng đăng tải trên trang thông tin điện tử.

– Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức.

 • Lịch tuyển sinh và cách thức đăng ký dự tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo thông báo trong từng đợt xét tuyển được Nhà trường đăng tải trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ /li>

– Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

 • Lịch tuyển sinh và cách thức đăng ký dự tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo thông báo trong từng đợt xét tuyển được Nhà trường đăng tải trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ /li>

2. Hồ sơ xét tuyển

– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

 • Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT;

– Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT.

 • 01 Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trƣờng (thí sinh tải về từ website: /li>
 • 01 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2022;
 • 01 bản sao công chứng Học bạ THPT;
 • 01 bản sao công chứng Chứng minh thƣ nhân dân hoặc Căn cước công dân;
 • 01 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả;
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức.

 • 01 Phiếu đăng ký xét tuyển phƣơng thức đánh giá năng lực theo mẫu của Nhà trường (thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển trên website: /li>
 • 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 01 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2022;
 • 01 bản sao công chứng Chứng minh thƣ nhân dân hoặc Căn cước công dân;
 • 01 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả;
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức

 • 01 Phiếu đăng ký xét tuyển phương thức đánh giá năng lực theo mẫu của Nhà trường (thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển trên website: /li>
 • 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 01 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2022;
 • 01 bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân;
 • 01 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả;
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

3. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trong cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
 • Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
 • Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT.
 • Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức.
 • Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

a. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.

 • Đối tượng và điều kiện xét tuyển: Tuyển thẳng đối với những thí sinh thuộc các đối tƣợng đƣợc quy định tại khoản 2 điều 8 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hiện hành.

b. Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

 • Thí sinh tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển đại học;
 • Điểm xét tuyển phải cao hơn ngƣỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ anh, điểm môn Anh văn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu đạt từ 5,00 điểm trở lên.

c. Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT.

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng;
 • Hạnh kiểm kỳ 1 lớp 11, kỳ 2 lớp 11 và năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên;
 • Điểm học tập (ĐHT) phải ≥ 18 điểm nếu đăng ký xét tuyển tại cơ sở Hà Nội với mã ngành DKK và ≥ 16 điểm nếu đăng ký xét tuyển tại cơ sở Nam Định với mã ngành DKD.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ anh điểm trung bình môn anh văn trong các học kỳ xét tuyển đạt 6,50 điểm trở lên;

d. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức.

 • Thí sinh tham dự thi kỳ thi đánh giá tƣ duy năm 2022 do Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức;
 • Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định;
 • Đối với ngành Ngôn ngữ anh có môn chính là tiếng Anh (khi xét tuyển đƣợc tính hệ số 2).

e. Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

 • Thí sinh tham dự thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì tổ chức;
 • Có điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đạt từ 80/150 điểm trở lên.
 • Đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy định;

6. Học phí

Mức học phí của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp: thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ đại học chính quy như sau:

 • Năm học 2019-2020: 16 triệu đồng/sinh viên.
 • Năm học 2020 – 2021: 16.000.000 VNĐ/ năm học.

II.  Các ngành tuyển sinh 

TT

Mã ngành

Tên ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp đăng ký xét tuyển điểm thi THPT và kết quả học tập
THPT

Tổ hợp xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy

Cơ sở Hà Nội Cơ sở Nam Định
1 7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh

– Chuyên ngành Biên phiên dịch
– Chuyên ngành Giảng dạy

160 40 A01, D01, D09 và D10 K00; K02
2 7340101

Ngành Quản trị kinh doanh

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
– Chuyên ngành Quản trị Marketing

400 100

A00; A01; C01 và D01

K00; K01
và K02

3 7340121

Ngành Kinh doanh thương mại

– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại
– Chuyên ngành Thương mại điện tử
– Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

200 50
4 7340201

Ngành Tài chính – Ngân hàng

– Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
– Chuyên ngành Ngân hàng
– Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm
– Chuyên ngành Đầu tư tài chính

300 68
5 7340204

Ngành Bảo hiểm

– Chuyên ngành Định phí bảo hiểm
– Chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm
– Chuyên ngành Bảo hiểm xã hội

30 0
6 7340301

Ngành Kế toán

– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
– Chuyên ngành Kế toán nhà hàng khách sạn
– Chuyên ngành Kế toán công
– Chuyên ngành Kế toán kiểm toán

650 150

A00; A01; C01 và D01

K00; K01
và K02

7 7460108

Ngành Khoa học dữ liệu

– Khoa học dữ liệu
– Phân tích dữ liệu

30 0
8 7480102

Ngành Mạng máy tính và TTDL

– Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu
– Chuyên ngành An toàn thông tin

120 30
9 7480108

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

– Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
– Chuyên ngành Phát triển ứng dụng IoT

120 30
10 7480201

Ngành Công nghệ thông tin

– Chuyên ngành Công nghệ thông tin
– Chuyên ngành Hệ thống thông tin
– Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính

400 100
11 7510201

Ngành CNKT cơ khí

– Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
– Chuyên ngành Máy và cơ sở thiết kế máy

120 30
12 7510203

Ngành CNKT cơ – điện tử

– Chuyên ngành Kỹ thuật Robot
– Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử
– Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử trên Ô tô

160 40
13 7510205

Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

– Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
– Chuyên ngành Máy – Gầm ô tô
– Chuyên ngành Điện – Cơ điện tử ô tô

160 40
14 7510301

Ngành CNKT điện, điện tử

– Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp
– Chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện
– Chuyên ngành Thiết bị điện, điện tử

160 40
15 7510302

Ngành CNKT điện tử – viễn thông

– Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
– Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

120 30
16 7510303

Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá

– Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp
– Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh
– Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh

230 60

A00; A01; C01 và D01

K00; K01
và K02

17 7540202

Ngành Công nghệ sợi, dệt

35 10
18 7540204

Ngành Công nghệ dệt, may

– Chuyên ngành Công nghệ may
– Chuyên ngành Thiết kế Thời trang

205 100
19 7540101

Ngành Công nghệ thực phẩm

– Chuyên ngành Công nghệ lên men
– Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm
– Chuyên ngành Quản lý chất lượng thực
phẩm

120 30 A00; A01; B00 và D07 K00; K01
20 7810103

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch
và khách sạn

160 40 A00; A01; C00 và D01 K00; K01
và K02

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng

1. Tóm lược về trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công Nghiệp (University of Economics – Technology for Industries, tên viết tắt: UNETI), là trường đại học công lập định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đào tạo cử nhân và kỹ sư hệ chính quy 4 năm, trực thuộc Bộ Công Thương Việt Nam.

Ngôi trường được thành lập năm 2007, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956.

Tóm lược về trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Sự đổi mới hiện đại của trường qua nhiều năm

 • Mục tiêu của trường:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sát với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của vùng đồng bằng sông Hồng và đất nước thời kỳ hội nhập

 • Cơ sở vật chất: 

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công Nghiệp có 3 cơ sở, một cơ sở ở Nam Định, hai cơ sở tại Hà Nội. Khu nhà làm việc 9 tầng và khu 15 tầng ở cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai tại Hà Nội, giảng đường 15 tầng tại Nam Định, khu thực hành và ký túc xá tại phường Mỹ Xá – Nam Định.

 • Học phí của chương trình đào tạo: 

Năm học 2019-2020: 16 triệu đồng/sinh viên.

Năm học 2020 – 2021: 16.000.000 VNĐ/ năm học.

2. Phương thức tuyển sinh của trường đại học kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp

Phương thức tuyển sinh bao gồm: 

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.

Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT.

Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức.

Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Phương thức tuyển sinh của trường đại học kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp

3. Tổng hợp ngành đào tạo của trường qua các năm

Mã ngành

Tên ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu 

Tổ hợp đăng ký xét tuyển điểm thi THPT và kết quả học tập

THPT

Tổ hợp xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy

Cơ sở Hà Nội

Cơ sở Nam Định

7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh

– Chuyên ngành Biên phiên dịch

– Chuyên ngành Giảng dạy

160

40

A01, D01, D09 và D10

K00; K02

7340101

Ngành Quản trị kinh doanh

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

– Chuyên ngành Quản trị Marketing

400

100

A00; A01; C01 và D01

K00; K01

và K02

7340121

Ngành Kinh doanh thương mại

– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại

– Chuyên ngành Thương mại điện tử

– Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

200

50

7340201

Ngành Tài chính – Ngân hàng

– Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

– Chuyên ngành Ngân hàng

– Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm

– Chuyên ngành Đầu tư tài chính

300

68

7340204

Ngành Bảo hiểm

– Chuyên ngành Định phí bảo hiểm

– Chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm

– Chuyên ngành Bảo hiểm xã hội

30

7340301

Ngành Kế toán

– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

– Chuyên ngành Kế toán nhà hàng khách sạn

– Chuyên ngành Kế toán công

– Chuyên ngành Kế toán kiểm toán

650

150

A00; A01; C01 và D01

K00; K01

và K02

7460108

Ngành Khoa học dữ liệu

– Khoa học dữ liệu

– Phân tích dữ liệu

30

7480102

Ngành Mạng máy tính và TTDL

– Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu

– Chuyên ngành An toàn thông tin

120

30

7480108

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

– Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

– Chuyên ngành Phát triển ứng dụng IoT

120

30

7480201

Ngành Công nghệ thông tin

– Chuyên ngành Công nghệ thông tin

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin

– Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính

400

100

7510201

Ngành CNKT cơ khí

– Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy

– Chuyên ngành Máy và cơ sở thiết kế máy

120

30

7510203

Ngành CNKT cơ – điện tử

– Chuyên ngành Kỹ thuật Robot

– Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử

– Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử trên Ô tô

160

40

7510205

Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

– Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

– Chuyên ngành Máy – Gầm ô tô

– Chuyên ngành Điện – Cơ điện tử ô tô

160

40

7510301

Ngành CNKT điện, điện tử

– Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp

– Chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện

– Chuyên ngành Thiết bị điện, điện tử

160

40

7510302

Ngành CNKT điện tử – viễn thông

– Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

– Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

120

30

7510303

Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá

– Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp

– Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh

– Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh

230

60

A00; A01; C01 và D01

K00; K01

và K02

7540202

Ngành Công nghệ sợi, dệt

35

10

7540204

Ngành Công nghệ dệt, may

– Chuyên ngành Công nghệ may

– Chuyên ngành Thiết kế Thời trang

205

100

7540101

Ngành Công nghệ thực phẩm

– Chuyên ngành Công nghệ lên men

– Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm

– Chuyên ngành Quản lý chất lượng thực

phẩm

120

30

A00; A01; B00 và D07

K00; K01

7810103

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch

và khách sạn

160

40

A00; A01; C00 và D01

K00; K01

và K02

Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công Nghiệp được đánh giá là một ngôi trường xứng đáng để học tập và rèn luyện. Trong tương lai gần, ngôi trường sẽ ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng và cơ sở vật chất. Cập nhật liên tục những thông tin hay và bổ ích về các trường đại học TẠI ĐÂY. Đừng ngần ngại để lại câu hỏi thắc mắc của bạn cho chúng tôi qua hotline: 1900 98 99 61

Giới thiệu chung[sửa | sửa mã nguồn]

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công Nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III, được thành lập năm 1956.

Mục tiêu của Trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sát với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của vùng đồng bằng sông Hồng và đất nước thời kỳ hội nhập.[2]

Cơ sở vật chất[sửa | sửa mã nguồn]

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công Nghiệp có 3 cơ sở, một cơ sở ở Nam Định, hai cơ sở tại Hà Nội. Tổng diện tích mặt bằng tại cả hai cơ sở Minh Khai và Nam Định là 30 ha, khu nhà làm việc 9 tầng và khu 15 tầng ở cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai tại Hà Nội, giảng đường 15 tầng tại Nam Định, khu thực hành và ký túc xá tại phường Mỹ XáNam Định.

THÔNG BÁO HỌC PHÍ – HỌC BỔNG

THÔNG BÁO HỌC PHÍ – HỌC BỔNG

21 NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Xét tuyển học bạ, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương – nhập học ngay

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật

uneti.edu.vn, tuyensinhso.vn › dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-co-so-ha-noi, vi-vn.facebook.com › … › Doanh nghiệp › Giáo dục › Cao đẳng & Đại học, ktkt.edu.vn, edunet.vn › Tin tức, thongtintuyensinh.vn › Truong-Dai-hoc-Kinh-te-Ky-thuat-Cong-nghiep_C…, vi.wikipedia.org › wiki › Trường_Đại_học_Kinh_tế_-_Kỹ_thuật_Công_ng…, ktkthcm.edu.vn, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, trường đại học kinh tế – kỹ thuật công nghiệp hà nội, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, trường kinh tế – kỹ thuật công nghiệp xét học bạ, chất lượng trường đại học kinh tế – kỹ thuật công nghiệp, số tài khoản: trường đại học kinh tế – kỹ thuật công nghiệp, đại học kinh tế – kỹ thuật công nghiệp hà nội học phí, đại học kinh tế – kỹ thuật công nghiệp tuyển sinh 2022

Ngoài những thông tin về chủ đề Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button